Viharos, tavaszi szelek

 

Asztrológiai körkép:  2012. március 20 – 2012. június 22

 

 

A Nap kardinális jegyekbe lépésének ideje, azaz : tavaszi napéjegyenlőség, amikor  a Kos, a nyári napfoduló, amikor a Rák, az őszi napéjegyenlőség, amikor a Mérleg és a téli napforduló, amikor  a Bak jegyébe vándorol – fontos szerepet játszik az asztrológiában. Az ezekre az időszakokra felállított képletek, az ún. quartálképletek felvilágosítást adnak a következő három hónap múlva esedékes kardinális jegyváltásig aktuális eseményekről, az időszak minőségéről. Ezek a folyamatok nagyobb közösségeket és személyeket egyaránt érintenek. Személyi horoszkópokban azokra  az életterületekre (házakra) hatnak a leginkább, amelyekbe a bolygóformációk alkotóeelemei beleesnek.

 

Idén a tavaszi napéjegyenlőség dátuma – 2012. március 20, budapesti idő szerint reggel 06 : 12 nagyon közel esett március 22-éhez,, az újhold időpontjához.. A rendkívül dinamikus bolygóállás budapesti időszámítás szerint ezen a napon, du. 15: 40 kor jött létre a Kos jegyében. Az újhold mindig új kezdeteket jelez az asztrológiában, a temperamentumos Kos pedig felgyorsítja az eseményeket. Ennek valamennyien tanúi lehettünk az elmúlt hetekben. A telehold mintegy beérleli az újholdnál elkezdődött folyamatokat. A jelenlegi, robbanékony konstelláció április 6-án este, budapesti idő szerint 20: 20 kor áll össze.

 

A teljesség igénye nélkül érdemes hát összefoglalni, mi mindent fújhatnak életünkbe az előttünk álló három hónapba a viharos tavaszi szelek. Egy bizonyos, unatkozni nem fogunk a következő időszakban.

 

 

 

 

 

 

Vihar előtti csend

 

 

A téli, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás kiélezte az ellentéteket. Értékeink pusztulását eszköztelenül és tehetetlenül néztük, energiáink elapadtak a puszta életbenmaradásért folytatott harcban. (a konstelláció részletes bemutatását ld. a Viharos  holdtölte: 2010 december 10, teljes holdfogyatkozás http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-december-10-teljes-holdfogyatkozas.blog c cikkben.)

 

A fényszög enyhülését követően éppencsak kifújhattuk magunkat, de sem újabb tartalékok felhalmozására, sem a tartós növekedés elindulására nem maradt idő. A március közepén egzakttá váló, a Szűz Mars, Bika Jupiter, Vénusz és Bak Plútó által képezett nagy földtrigon nem hozhatott hosszú távú stabilitást.  A formáció nagy csalódást is okozott azoknak, akik túl vérmes reményeket tápláltak a Bika jegyén átvonuló Nagy és Kis Jótevő (azaz a Jupiter és a Vénusz) március 13 – 15-i találkozójával kapcsolatban. A föld elem ugyanis egyfelől valóban képes stabilitást teremteni, másfelől azonban, a rá jellemző tehetetlenségi erő, mozdulatlanság miatt bemerevíti a struktúrákat. A Bika kényelemszerető jegye a Halak Neptun  hatásaival társulva egy fajta csodaváró, passzív hozzáállást is fokozhatott, a Szűzben hátráló Mars pedig nem rendelkezett annyi erővel, hogy érdemi áttörést hajtson végre. Ehhez túlságosan kimerítették, legyengítették az azt megelőző időszak diszharmonikus hatásai. Ily módon a Jupiter, Vénusz és a Plútó trigonok segítő hatása a legtöbb estben abban merült ki, hogy a felszín felett tartsa, megóva a végleges bukóspiráltól. Jó kérdés azonban, hogy mire a támogatás megszűnik, maga is elég erős lesz-e, hogy kikecmeregjen szorult helyzetéből, vagy ímmár semmi sem akadályozhatja meg a nagy padlótfogást.

 

Egyéni szinten pl. ez az energiahiány fizikai betegséget, a szélmalomharcból fakadó apátiát vagy a kollektív folyamatokkal szembeni tehetetlenséget idéz elő.  Magánéletben és társadalmi szinten egyaránt magyarázható vele az elemi önvédelmi reakciók, az egészséges, ösztönös és gyakorlati eredményeket produkáló tiltakozás hiánya, a vágóhídra masírozók korábban elképzelhetetlen, hipnotizált tehetetlensége akkor, amikor valóban bőrünkre megy a játék, amikor a puszta túlélés, magunk és szeretteink, értékeink megmentése érdekében foggal – körömmel kellene tiltakozni, üvölteni, kitálalni, bebizonyítani igazunkat, visszavágni, határokat megvonni. Természetesen az ösztönös, életszerű, ha úgy tetszik zsigeri reakciók ilyesfajta legátoltságához más, tartósabb bolygóhatások is kellenek.(Bár a korábbi cikkekben részletesen tárgyalt, 2009 őszétől 2011 nyaráig ható Szaturnusz – Plútó kvadrát már felbomlott, következményei még javában éreztetik hatásukat. A fentebbi probléma részben ezzel magyarázható)

 

 

 

 

 

Véres, tavaszi áldozat

 

 

A napéjegyenlőségkor már fellazulóban levő nagy trigon alkotóelemei az április 6-i telehold időpontjára már teljesen eltávolódtak egymástól.A március 19-i Toulouse – i merénylet azonban már sokkal hamarabb kizökkentett a koratavaszi valóságelháritásból. Mint ismeretes, Mohamed Mehra, az Al Kaida egy nem egészen 24 éves tagja (1988. októbet 10-én született Töulouse-ban, a születési órát sajnos nem találtam meg) egy jesiva bejárata előtt lemészárolt egy rabbit és három kisgyereket, a negyedik iskolást pedig súlyosan megsebesítette.

 

Asztrológiai szempontból  a tragédia  nem volt váratlan.  Az eklipszek „titkos utóelete” :Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?. http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-eklipszek-%E2%80%9C-titkos-utoelete%E2%80%9D.blog c. cikkemben egy asztrológus kollégát idéztem, aki szerint 2012. március 25-én, amikor a Nap eléri a 2011. július 1-i napfogyatkozás pontját,  Behring Breiwik 2011 júliusi ámokfutásához hasonló merényletekre számíthatunk a világban. A tragédia ugyan pár nappal a prognózist megelőzően következett be, de ennyi csúszás még bőven belefér az asztrológiai előrejelzésekbe. Mehrával azonban csak március 22-én, a Kos újhold napján sikerült végezni és március 25-én temették el.

 

 

2011. július 22, a Breiwik féle vérengzés egyik fő jelölője az a cikkeimben többször említett Plútó – Uránusz kvadrát volt, ami az ezt követő hónapokban ideiglenesen felbomlott, de idén április második felétől újra, egyre erősebben kezd el hatni, 2012. június 24-én válik egzakttá, majd 2015-ig újra meg újra összeáll. Ez az elemi erejű pusztító erő társadalmi szinten a szélsőséges politikai mozgalmak, különösen a szélsőjobb erők előretörése, kollektív vagy egyéni szinten elkövetett kegyetlen bűncselekmények, természeti csapások – főleg vulkánkitörések és földrengések, nukleáris katasztrófák formájában nyilvánulhat meg, egyéni életekben váratlan és tragikus töréseket, pszichomentális zavarokat, mutációkat, daganatos megbetegedéseket okozhat.

 

Szerencsére a tavaszi napéjegyenlőséggel és újholddal kezdődő csillagászati újévet egy sokkal több optimizmusra okot adó „ómen” is kísérte. Március 22-én kezdődött Durga istennő ünnepe, a kilenc napos tavaszi navratri, amely arról emlékezik meg, hogyan semmisítette meg az indiai mitológia egyik legnépszerűbb alakja az egész világot fenyegető démoni erőket. A legyőzhetetlen védelmező mítoszából most nem csupán azok meríthetnek inspirációt, aki az ő archetípusnának a hatása alatt állnak (Vagyis, az asztrológia nyelvén, akiknek a Mars, a Plútó, a Kos vagy a Skorpió princípium hangsúlyos szerepet játszik képletében. (Durga, a harcos istennő, http://astroconsult2.ingyenblog.hu/durga-a-harcos-istenno.blog)

 

 

 

Fellazuló struktúrák

 

 

Április 3-án este a Vénusz átlépett az Ikrek jegyébe, ahol egy hosszú, retrogád fázisnak köszönhetően a szokásosnál hosszabb ideig, 2012. augusztus 7-ig tartózkodik. Ezzel a jegyváltással veszi kezdetét az átmenetek időszaka. A változások eleinte frissítő tavaszi tavaszi szellőként hatnak: fellazítják a túlságosan szilárd, ezért semmiféle kiutat, fejlődést nem engedélyező struktúrákat. A levegősség, mozgékonyság, könnyedség azonban látszatmegoldásokat, pótcselekvéseket, az energiák szétforgácsolódását is eredményezheti, a tényleges eredmények pedig csak átmenetileg jelenthetnek kiutat.

Az április 4 – től kb. április 12 –ig ható Mars- Vénusz kvadrát, ez a két bolygó közötti feszült kapcsolat utal az egyetértés hiányára,  a kicsinyes  konfliktusokra, és az olyan phürroszi győzelmekre, ahol sem személyes, sem közösségi szinteken nem lehet valódi nyertesekről beszélni. Az áldatlan állapotokat a Mars Neptunnal képezett szembenállása is fokozza, megnövelve annak a veszélyét, hogy a valóságos ellenfelek helyett képzeletbeli mumusokkal csatározunk,  illúzióink csapdájába esünk vagy mások vezetnek félre, a túl színes fantáziák elszpikázzák az erőt a megvalósítás elől.

 

 

A Kos Nap március végi együttállása az Uránusszal, illetve a Bak Plútóval képezett kvadrátja csak részleges áttörést hozott. Az elmúlt napok fejleményei némi reménykedésre adnak okot, hogy az életszerűség, a jogos felháborodás, a saját és mások igazsága melletti öntudatos kiállás,  véget vethet az intézményesített fosztogatásnak, akár olyan szellemi értékek eltulajdonításáról legyen szó, mint egy kisdoktori dolgozat „nyersanyaga”, akár a szélesebb tömegek egzisztenciális ellehetetlenítéséről.

 

 

Csakhogy a kép sokkal összetettebb, így nem lehet a tavaszi napéjegyenlőség archetipikus sémájára redukálni, miszerint a fény, a tavasz, az élet erői győzedelmeskednek a tél, a sötétség, a pusztulás felett. Tény, hogy világviszonylatban is nagy horderejű változások kezdődtek (illetve ezek a folyamatok már jó ideje tartanak, a blogokon olvasható cikkek, pl. a Szaturnusz – Uránusz szembenálás, Plútó – Szaturnusz kvadrát, 2010, 2011 nyarának a konstellációi, stb. részletesen foglalkoznak velük) e folymatok kimenetele beláthatatlan, és minél előbbre haladunk a tavaszba, annál kevesebb fogódzó, viszonyítási alap marad. Ha eddig a bemerevedett struktúrák, beszűkülő mozgástér, önmegvalósítási lehetőségek hiánya okozott gondot, rövidesen az jelent majd sokkal nagyobb problémát, hogy a talaj egyre inkább kicsúszik a lábunk alól, fokozatosan, vagy egyik pillanatról a másikra eltűnnek fogódzóink. (Természetesen, a politikából, izmusokból, vagy akár legszorosbb emberi kapcsolatainkból való kiábrándulás nem jelenti azt, hogy éltető eszméinkről, etikai normáinkról is le kéne mondanunk).

Amennyiben azonban nem sikerül kapcsolatba kerülni belső vezetőnkkel, egyre bizonytalanabbá és émbertelenebbé váló külső körülményeink hatására rálelni saját morális értékrendünkre, magányosabbakká válhatunk az észak amerikai erdőkben  vadászó naszkapi indiánoknál. Ennek a törzsnek a képviselői ugyanis hónapokon át tartó elszigeteltségben éltek és csupán arra számíthattak, hogy a szívükben lakozó Nagy Ember, a Misna Peo álmokon és látomásokon keresztül útba igazítja őket.

 

 

 

Borongós nagypéntek

 

 

 

 

 

A nagypéntek illik az április 6- i telehold karakteréhez. Érdemes odafigyelni azokra a különös álmokra, hangulatokra, esetleges nyugtalanságra, amelyeket az éjszakai – korahajnali Hold – Uránusz szembenállás gerjeszt. Baljós látomásainknak van valóságalapjuk. Az este, 20: 20 kor egzakttá váló telehold ugyanis olyan szembeszegüléseket jelezhet a fennálló struktúrákkal, a hatalom intézményes formáival, és hétköznapjaink autoritás- figuráival szemben,amelyek kezeléséhez még nem rendelkezünk elegendő eszközzel.. Mivel a Vénusz az anyagiak, a pénzügyek és a társas kapcsolatok, különösen a szerelmi viszonyok jelölője,  egyéni szinten olyan munkahely – vagy kapcsolatváltást is jelezhet, amelyre, bármennyire kívánatos is egyfelől, még nem vagyunk rá felkészülve.

 

 

Utáljuk pl. a munkahelyünket, ezért egy, az Uránusz – Vénusz szextil által bátorított vitális  impulzus hatására kilépünk, vagy bevonzva a konfliktust, olyan helyzetet teremtünk, amikor nekünk mondanak fel.  Egyik esetben sem lesz könnyű azonban új állást találni, legalábbis a szó hagyományos értelmében vett, hosszú távú lehetőséget. Ha adódik valami, az legtöbbször alkalmi jellegű, a bevétel bizonytalan, az alternatívák feltérképezéséhez pedig jó adag rugalmasság, improvizációs készség, kockázatvállalás kell.

 

 

Hasonló helyzetek adódhatnak párkapcsolatainkban is. Kilépünk egy, már egyikünk fejlődését sem szolgáló viszonyból, vagy párunk hagy faképnél bennünket, de sem friss szabadságunkat nem tudjuk élvezni sem pedig új, kielégítő tartós kapcsolatot kialakítani. Tragikus külső események miatt (pl. betegség, baleset) pedig még egy jól működő kapcsolat is megszűnhet – és ilyenkor még nehezebben találunk magunkra

 

A próbatételek időszaka

 

 

 

 

Az igazi változások április 9-én kezdődnek, amikor is az eddig hátráló Merkúr direktbe vált. Az ismétlések, újratanulás, újrafogalmazás időszaka lezárul, az események felpörögnek.

Április 13 és április 19 között a Nap szembekerül a Szaturnusszal.

Ezt az aspektus egyéni és közösségi szinten is komoly próbatétel elé állít: „Vannak helyzetek, amikor az egyénnek el kell döntenie, hogy az individuáció parancsának engedelmeskedik-e, vagy ragaszkodik eddigi társadalmi helyzetéhez és vállalja  a kompromisszumokat. Vannak olyan helyzetek, amikor egy elkerülhetetlen és kizárólagos vagy – vagy döntés elé kerül az ember, és aki ilyenkor a társadalomhoz való alkalmazkodást választja, mindent elveszít, rossz döntéséért élete végéig tartó neurózissal fizet.” Marie Louise von Franz: Női mesealakok / Az elűzött királylány

 

A hétköznapi életben remélhetőleg nem éleződnek ki ennyire az ellentétek, dilemmánk kisebb horderejű. Valamilyen értelemben továbbra is egyensúlyt kell teremteni a személyes szabadságvágyunk, önmegvalósítási igényeink és a közösségi, a társadalom velünk szemben támasztott követelményeivel, szélsőséges helyzetekben azonban ennél sokkal komolyabb választások elé kényszerülünk.

 

Aki pl a náci Németországban akart törvénytisztelő állampolgárként élni, nyilvánvaló, hogy más szempontból súlyosan vétett az általános etikai normák és a humanizmus alapelvei ellen. Ilyen időszakokban azonban annyira  erőteljes is lehet a kollektív agymosás, hogy a második világháború idején is praktizáló Jung pl. esetek tömegéről számolt be, amikor is pszichésen teljesen ép páciensek keresték fel, mert úgy érezték, velük van gond, amiért zsigeri viszolygást éreznek a zsidótörvényekkel vagy a hitleri vezetés többi intézkedésével szemben.

 

Természetesen a már kiforrott vagy épp megszilárduló diktatúrákra manapság  is jellemzők azok a beteges társadalmi normák, melyek hatására tökéletesen egészséges lelkivilágú és egyébként alkalmazkodásra, együttműködésre kész emberek sokasága érzi úgy, hogy ők működnek abnormálisan, maiért képtelenek alávetni magukat az ilyesfajta elvárásoknak.

 

 

A közeljövőben esedékes változások azonban remélhetőleg nem lesznek ennyire drasztikusak, de a „véletlen” külső eseményekben megjelenő tendenciák a távolabbi jövő folyamatairól is elgondolkoztató jelzéseket adhatnak.Április 15-én az eddig tolató Mars is direktbe fordul és jegyére, a Szűzre jellemző apró, visszafogott mozdulatokkal elkezdi feltornázni magát a padlóról. Erre azonban egy finoman szólva is aláaknázott terepen kell sort kerítenie.

 

 

Az április 17-én Kosba lépő Merkúr április 21 környékén találkozik az Uránusszal, 22 – 18 között pedig csatlakozik annak Plútóval képezett kvadrátjához.

 

Ez a formáció újabb változásokat tartogat egyéni és közösségi szinten. Egyik pillanatról a másikra parázs viták pattanhatnak ki, az elhamarkodott kijelentések, meggondolatlanul vállalt feladatok vagy éppenséggel megszakított társulások később súlyos problémákat okozhatnak, Növekedhet a fogékonyság a gyulladásos betegségekre, az izom – és az idegrendszer sérüléseire, . Túlfokozott hangulatunkban olyan projektekbe foghatunk, amelyekhez egyelőre nem rendelkezünk elegendő eszközzel, világviszonylatban megszaporodhatnak a váratlan, erőszakos bűncselekmények, merényletek, tűzesetek, robbanással, repüléssel kapcsolatos balesetek, stb . Nem vagyunk pl. elég edzettek egy új sportág elkezdéséhez, egy munkakör betöltéséhez nem elég a tudásunk, és még sorolhatnám. Mégis jobban járunk, ha felvesszük a kesztyűt mint ha megfutamodnánk a kihívástól. Ha ugyanis  körültekintően adagoljuk energiáinkat, május 10-ig, mire  a Mars megközelíti, a Bikában haladó Nap pedig még nem hagyta el teljesen a Plútóval képezett trigon hatókörét, akár fel is nőhetünk feladatainkhoz.

 

 

Amikor minden darabokra hullik

 

 

Eredményeinknek azonban nem örülhetünk túl sokáig, ugyanis május 15-én a Vénusz hátráló mozgásba kezd. A május 21-én esedékes napfogyatkozással kombinálódó hatás – később részletesen fogok írni erről a témáról – egy hosszabb távú talajvesztésre utalhat. A gazdasági, társadalmi, politikai instabilitás világviszonylatban több – kevesebb erőszakos eseményt vonhat maga után. Bármennyire nehéz is elfogadnunk, ezekhez a sokszor derült égből villámcsapásként bekövetkező atrocitásokhoz (magányos merénylők és nagyobb, szélsőséges csoportosulások által elkövetett bűncselekmények) a Plútó – Uránusz kvadrát évei alatt kénytelenek leszünk hozzászokni.

 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szemet hunyva a gaztettek fölött hagyjuk, hogy kifosszanak, tönkretegyenek, ellehetetlenítsenek bennünket vagy bárkit is környezetünkből, kiszorítsanak életterünkből, elpusztítsák értékeinket, igazságtalan önkény áldozataivá váljunk. Épp ellenkezőleg, ha eddig el is kerültük a témát, el kell sajátítanunk azokat a fizikai és mentális szintű önvédelmi technikákat, melyek révén vagy elháríthatjuk a támadást vagy pedig időben elmenekülhetünk előle. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy nekünk is úton – útfélen kötözködnünk kellene: a harcművészeti iskolák többsége pl. kifejezett kudarcnak tekinti, amikor fizikai szinten is sor kerül a verekedésre. A hatékony önvédelem energetikai szinten kezdődik, intellektuális síkon pedig azzal, hogy megszabadulunk naivitásunktól, növeljük testi – lelki immunitásunkat, .

 

 

A napfogytakozás által elindított folymatok romboló hatása csak a június 4.i teljes holdfogyatkozást idején kristályosodnak ki. Ez a konstelláció Magyarországot különösen súlyosan érinti, de a világgazdaságra nézve is nagyon komoly következményei lesznek . A holdfogyatkozás idején  a Vénusz  kettős támadásnak van kitéve. Mivel szoros együttállást képez a Nappal, az „elégeti”, másfelől pedig az eklipsz hatásától is sérül. Június 12-én a Jupiter elhagyja a Bika jegyében elfoglalt kedvező (ún. egzaltációs) pozícióját és az Ikrekbe lép. Itt az asztrológiai hagyomány szerint száműzetésben van, tehát csak korlátozottan képes kifejteni hatását. Mivel, mint fentebb már szó esett róla,  mindkét bolygó a pénzügyek, anyagi helyzet jelölője is, nem véletlen, hogy  az asztrológusok világszerte azon a véleményen vannak: ez a dátum jelzi a valódi gazdasági válság kezdetét is.

 

 

A jog, a törvény, törvényalkotók jelölője minőségben ez a Jupiter helyzet arra is utal, hogy ilyen körülmények között a jog, a törvény szelleme helyett annak betűje, az önkényesen értelmezett paragrafusok érvényesülnek majd, a jogtalanság, korrupció világméretű problémákat okoz majd, a törvény betűje vagy az egyéni kapcsolatrendszer az eddigieknél is nagyobb szerepeket játszik majd az ítéletalkotásban. Az Uránusz – Jupiter szextil hatására természetesen az egyéni szabadságjogok, az egyetemes emberi jogok, sajtószabadság, liberális értékek védelmében folytatott harcok is felerősödnek, de a hosszú távú, gyakorlati eredmények sajnos még jó darabig váratnak majd magukra.

 


 

Kiss Kati

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben nem nyílik honlapom, a következő linkekről tájékozódhatnak szolgáltatásaimról:

www. netlog.com/katiasztro,

http://network.hu/Togro/blog/kati-blogja/bemutatkozas

vagy személyesen tájékozódhatnak szolgáltatásaimról.

Szíves megértésüket köszönöm

 

 

Kiss Kati

 

katiasztro@vipmail.hu

 

06 30 312  91 79”

 

 

 

Kapcsolódó linkek:

 

 

Durga, a harcos istennő

 

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/durga-a-harcos-istenno.blog

 

 

 

A változás időszakai

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/a-valtozas-idoszakai-2.blog

 

Viharos  holdtölte: 2010 december 10, teljes holdfogyatkozás

Az eklipszek „titkos utóelete” :

Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?.

 

a