Szaturnusz a Skorpióban

 

 

 

Leckék az alvilágból

 

2012 október 5– én este a Skorpióba lépett a Szaturnusz. Két és fél éves ittartózkodása nagy horderejű időszak lesz, mialatt ha teszik ha nem, szembe kell nézni lelkünk mélységeivel, legmélyebb félelmeinkkel, az élet és a halál nagy kérdéseivel. Egyszersmind csodálatos átalakulásokban is részünk lehet. Ha sikeresen kiálltuk a próbatételeket legmélyebb, legbőségesebb energiatartalékainkhoz is hozzáférhetünk és főnixmadárként támadunk fel.

 

Az előttünk álló időszak lehetőségeiről és kockázatairól találtam egy  érdekes cikket :

 

http://willowsweb.blogspot.hu/2012/09/saturn-in-scorpio.html

 

Szerzője, Willow az “asztro – zsurnalizmus” műfaját gyakorolja, akárcsak jómagam. Kanadában él, Magyarországon jószerivel ismeretlen, pedig észrevételei talán az asztrológia itthoni művelői számára is érdekesek lehetnek. Ezért fordítottam le az írását.

 

 

 

 

 

WILLOW: SZATURNUSZ A SKORPIÓBAN

 

 

Szaturnusz a Skorpióban: 2012 október 5 – 2015. szeptember 18

Északi Holdcsomópont a Skorpióban, Déli holdcsomópont a Bikában: 2012 augusztus 30 – 2014 február 18

Északi (Felszálló ) Holdcsomópont , Vénusz, Szaturnusz együttállás: 2013 szeptember 18

 

 

 

A Szaturnusz az érési folyamatainkat szolgáló próbatételeknek és kihívásoknak a princípiuma. A bolygót az idővel, az öregedéssel, akadályokkal, összehúzódással, kényszerrel, korlátokkal, struktúrákkal, szorongással, terhekkel, várakozással és felelősséggel is összefüggésbe hozzák. Jóllehet a hozzá társított folyamatok nehezek és hosszadalmasak lehetnek, a Szaturnusz olyan bolygó, amely hosszabb távon megerősödésünkön, kedvezőbb pozícióba kerülésünkön munkálkodik. Az idő folyamán okozatosan edz bennünket , megkövetelve azt, hogy az alapokról építkezzünk, nehogy összeomoljunk a felelősség súlya alatt.

 

A Skorpió jegyet általában a szexualitással, halállal, regenerációs folyamatokkal, gyógyulással, árulással, piszokságokkal, a karmikus seggrepacsikkal, pokolbéli kiruccanásaink során szerzett bölcsességgel, az intuícióval, a röntgenszemekkel, lélekbúvárkodással és metamorfózisokkal kapcsolják össze. Hozzá társítják az elnyomást, elfojtást és a rögeszméket is. A Skorpió a boszorkányság, az alkímia, az okkult, az éjszaka, a lélek, a sötétség mélye, a legsötétebb sötét, a rejtett, a tabu, az összetett, a bonyolult, a valószerűtlenül szövevényes dolgok jegye. A félhomályos szögleteké, a csapóajtóké, a jósoké és a lélek gyógyítóié.

 

Összefüggésbe hozható az érzelmi és lelki problémákkal, az energetikai folyamatokkal, a testtudatossággal, a hatalmi viszonyok intenzív tanulmányozásával és a komolyra forduló kötődésekkel. A Skorpió uralja az éjszakai szorongásokat és mindazokat a dolgokat, amelyekbe belebotolhatunk a sötétben. Hozzá tartoznak a sasok, a kígyók, a skorpiók, és valamennyi mérgező, harapós vagy fullánkos élőlény. Jobb ha tudod, hogy a Skorpió mérgez. De mérge egyszersmind a reménytelen esetek gyógyírja is, és jelenleg meglehetősen sok ilyen van a Földön. A Skorpió a megsemmisülés és a rombolás hamvaiból felszárnyaló főnix is.


Lelki érésünket elősegítendő a Skorpióban vándorló Szaturnusz a jegy karakterének és hangulatának megfelel
ő kihívások és felelősségek vállalására szólít fel . (Mostanra valószínűleg megértik, miért nem lehet, a leggondosabb igyekezetem ellenére sem egy vagy akár tucatnyi asztrológia cikkben összefoglalni ezt a bolygópozíciót.)

 

A hosszas válási huzavona. A nehéz szabadulási folyamat egy eltorzult szakmai vagy érzelmi kapcsolatból. Vergődés személyes alvilágunk kelepcéiben. Belebetegedni abba a felismerésbe, hogy patkányokkal osztottuk meg otthonunkat, bankszámlánkat vagy ágyunkat.- úgy tűnik, ezek mind változatok a Skorpióban járó Szaturnusz témájára.

 

Skorpión való áthaladása közben a Szaturnusz recepciós helyzetbe kerül a Bakban járó Plútóval, azaz mindketten a másik által uralt jegyben vendégeskednek. Ez rendkívül szövevényessé teszi kapcsolatukat és a közöttük zajló energiacserét. E kölcsönös recepció idején bizonyára sokszor válunk az eredményes kegyetlenkedések szemtanúivá, de sokszor tapasztaljuk meg az ilyen megnyilvánulások teljes kudarcát is. A személyes érvényesülés érdekében sok piszkos trükköt is bevetnek, de legalább ennyit sikerül is leleplezni és kivédni. A karaktergyilkosság és a másik szakmai jó hírének csendes aláaknázása lesznek a legáltalánosabb alkalmazott taktikák, de ezek a módszerek fognak visszaütni azokra, akik hozzájuk folyamodnak. Kemény ügy.

 

A Szaturnusz hüvelykjének prése alatt az elkövetkező évek alatt górcső alá kerülnek a hatalmi túlkapások és visszaélésünk. Most kezdenek megmutatkozni azoknak a felszín alatti folyamoknak az eredményei, melyeket akár úgy is elősegíthettünk, hogy nem is voltunk tudatában. A tévesen régóta letudottnak vélt ügyek újra előkerülhetnek, ugyanúgy, ahogy a hamu alatt még parázsló bozóttűz is újra fellobbanhat.. Ha eddig félreértettük, most megtapasztalhatjuk, hogyan is működnek valójában az energetikai folyamatok. Jó vagy rossz értelemben most közvetlenül szembesülhetünk eddigi életvitelünk következményeivel.

 

A Skorpió a “legkarmikusabb” jegyek egyike, de nem annak a bugyuta közhelynek az értelmében miszerint a “rossz embereknek rossz karmájuk, a jó embereknek pedig jó karmájuk van”.

 

Az igazság az, hogy a földi élet felszín alatt ható energetikai folyamatai és realitásai annyira összetettek, hogy lehetetlen tisztába jönni minden egyes tettünk minden egyes következményével. Tartsuk szem előtt azt a tényt is, hogy ez a jegy gyakran inkább kollektív semmint tisztán személyes szinten fejti ki hatását – ami tovább bonyolítja dinamikája és a “karma” összefüggéseit.

 

A Szaturnusz szépsége abban rejlik hogy alkalmat ad – nagyon sok alkalmat – a fentebbiek tanulmányozására, e folyamat során pedig irányt váltunk, átgondoljuk motivációinkat, szövetségeinket és elköteleződéseinket.

 

Most közvetlenül szembesülhetünk személyes cselekedeteink természetes energetikai következményeivel, de az elődeink által elindított láncreakciókkal is. Skorpió Szaturnusszal még jobban húsunkba vágnak láncaink, így még nagyobb erőfeszítéseket teszünk annak érdekében hogy kiszabadítsuk magunkat belőlük. Ezek nem mások, mint lelki, érzelmi- és tudatállapotok, valamint a már szüleinket, nagyszüleinket, valamint az ő szüleiket és nagyszüleiket is ellenőrző, kényszerítő energetikai folyamatok, erőhatások, dinamizmusok, hatalmi dinamikák.

A Skorpió jegyében egyfelől akkor érdemeljük ki a hatalmat, ha farkasszemet nézünk félelmeinkkel és átvergődünk borzalmaink labirintusán. Abban a pillanatban megszabadulunk, amikor már legmélyebb félelmeink sem ellenőriznek vagy kényszerítenek bennünket. S akkortól kezdünk valódi erőre, hatalomra is szert tenni.


Csakhogy Plútónak az alvilág urának otthont adó Skorpióban a legnagyobb félelmekr
ől van szó. Azokról, amelyektől halálra rémült állatok módjára vakon bukdácsolunk, csapongunk, szarvashibákat vétünk, rossz mozdulatokat teszünk, a régi mintákat ismételjük. Ezek ott lappanganak génjeink mélyén, pillanatok alatt feloldják elszántságunkat, remegő kocsonyamasszává változtatva bennünket.

 

Mindaz, amit eddig csak a Skorpió/ plútói típusok értettek meg igazán s csak nekik okozott fejfájást, a Szaturnusz Skorpióban való időzése alatt mindannyiunk problémájává válik. Ezek a korábban elrejtett, könnyen megtagadott, szőnyeg alá söpört témák a legkézzelfoghatóbb realitások formájában jelennek meg. Átszivárognak világunk szövetén . Az arcunkba csapnak és a képünkbe ordítják: nőjünk már fel végre, az Isten szerelmére

 

Egy minden eddiginél alaposabb vizsgálódás leleplezi a bolygón jelenlevő hatalmi struktúrák korruptságát, erőszakosságát, embertelen mivoltát – de csak azért, mert az egyre szörnyűbbé váló helyzet mindenfajta valóságelhárítást lehetetlenné tesz.

 

A Skorpióban járó Szaturnusz egy pillanatra sem hagy nyugton bennünket. Választ követel arra, mire is használjuk földi időnket. Mi motivál bennünket valójában? És elég jók- e ezek a célok?


A Skorpió Szaturnusz lehántja kényelmes illúzióinkat. Megszakítja a felületes kapcsolatokat. Megköveteli, hogy megkomolyodjunk s készségesen levetkőzzük mindazt, ami akadályozhatja lelkünk hosszabb távú fejlődési céljainak megvalósítását. Időnként intenzív lelki és érzelmi nyomást gyakorol, korlátoz. Elemi részecskéinkre bont, hogy annak a valódi erőnek az értékes befogadóivá válhassunk, amivel majd fel fog ruházni.

 

És a mi személyes felelősségünk lesz, hogy kitartsunk ebben a folyamatban. Hogy összeszorítsuk ajkainkat. Nehogy kikotyogjunk valamit vagy mélyen megbántsuk a körülöttünk élőket.
Mókásan hangzik, nemde?


Miközben a Szaturnusz a Skorpióban jár megtanulunk teljes felel
ősséget vállalni erőnkért. Megtanulunk hozzáértően gazdálkodni tartalékainkkal. A mély, szerkezeti átalakulások motorajivá válunk: ahol szükséges, megnyomjuk az indítógombokat, ahol pedig fékezni kell, lefékezünk.

 

Az elkövetkező három éven sokkal nehezebb lesz eredményeket elérni: a széllelbélelt lelkesedés helyett hosszú, kemény erőfeszítésekre van szükség. A kézzelfogható eredmények (Szaturnusz) érdekében olyasmiket kell megtennünk, amiktől félünk (Skorpió). De nagyon – nagyon kifizetődő ha az idegesítő, ingoványos talaj helyett szilárd, teherbíró alapokról kezdünk építkezni.

 

A Szaturnusz és a Plútó recepciója ideje alatt készek kell lennünk együtt élni mindazzal, ami halott, hiszen az élettelen vagy haldokló struktúrák fogságában vergődünk. El kell tudnunk viselni az intenzív korlátozás, tilalmak, önmegtartóztatás remélhetőleg rövid időszakait és személyes kihívásnak kell tekintenünk, hogy átalakítsuk őket a metamorfózis folyamataivá.

 

Mi vagyunk a lávakő, amit a hatalmas nyomás és az alkímiai reakciók obszidiánná alakítanak.

 

Ez nehéz és munkaigényes folyamat, de ha a jóban vagy a Skorpió – őselvvel, annak húskampói nem hatolnak túl mélyen a bőröd alá.

 

Értsd meg, hogy bárki, aki valóban tisztában van azzal, hogy mi zajlik ezen a bolygón és kész ezt személyes valóságába illeszteni, nagyon – nagyon értékes erőforrásnak számít.

 

Égető szükség van minden egészséges lelkivilágú, egyenes gerincű egyénre, aki messziről kiszagolja a szemétségeket és keresztüllát a mesterkedéseken, fondorlatokon.

 

Mindazok, akik előrelátó módon kitakarították a szemetet személyiségükből és egóikból, akik szembenéztek indítógombjaikkal és félelmeikkel, kihasználva ezek hajtóerejét, akik képesek megkülönböztetni az igaza a hamistól, a külcsínt a belbecstől, akikben él némi vonzalom a nagyfeszültségű drámák és intrikák iránt, birtokában vannak a Skorpió Szaturnusz időszak aranytartalékainak.

 

Mindazok, akiknek viszonyulása a Skorpió princípiumához még kívánnivalót hagy maga után, alkalmat kapnak soraik rendezésére, de ezt csak korlátozott ideig tehetik meg ( Szaturnusz)

 

Azok, akik ismételten semmibe vették és megtagadták a Skorpió realitásait és tudatosságot, most szembesülhetnek ennek következményeivel. Mindazoknak akik általában olajra léptek amint valamilyen mély és bonyolult ügy bukkant fel a láthatáron, a Szaturnusz most beleveri az orrukat ezekbe. A kozmetikázás ideje lejárt.

A Skorpió – elv mesterfokú integrálásának ára van. Mindenki ezt szeretné, de csak keveseknek sikerül.

Számos kókler álcázza magát szakértőnek mostanság. Sokuk azt állítja, birtokukban vannak mindazoknak a képességeknek melyekre szükségünk van, miközben lépten – nyomon elárulják hozzánemértésüket. De bárki is kiáltja ki magát mindeme ügyek szakértőjének, jobban teszi ha rendelkezik is ezekkel a készségekkel – ugyanis csak ezek birtokában lesz képes elvégezni a munkát.

 

A Skorpió energia rejtetten, a felszín alatt hat, épp ezért könnyen elszipkázható, ellopható és felhasználható ez eredetiektől eltérő célokra. Mindazok, akik utat találtak és odafészkelték magukat mások nem felismert energiáihoz, tehetségéhez, forrásaihoz és képességeihez – most górcső alá kerülnek – de csak akkor, ha ezt kiköveteljük.

 

Ennek érdekében rá kell kényszeríteni önjelölt vezetőinket és autoritás – figuráinkat, hogy a mostaninál magasabbra állítsák a mércét. Az energia fel fog szabadulni, de mielőtt újra elnyelődne, aktívan és felelősségteljesen új medrekben kell újrahasznosítani.

 

Optimális esetben a Szaturnusz és az Északi Csomópont (ld. fordítói megjegyzések) Skorpióban tartózkodásának időtartama alatt acélos tekintetű metafizikusokká, mágusokká válunk, akik alkimista folyamatokban vesznek részt, katalizálnak, átalakítanak. A mélyek mélyére hatolva elindítják mindazokat az átalakulásokat és hatalomváltásokat, melyekre oly kétségbeesett szüksége van a bolygóknak. E kompetens személyek tökéletes ellenőrzés alatt tartják e nagy horderejű folyamatokat.


Ennyi egyidej
ű követelménytől azonban gyakran be is sokallhatunk. Ezen a ponton már totálisan kifacsartak bennünket. Ha túl tömény adagokban kapjuk mindaz, amit fel kell dolgoznunk és meg kell emésztenünk e bolygón, összeroskadhatunk a terhek súlya alatt, életünk minősége károsul.

 

Sokan már félholtan bukdácsolnak, verekedik át magukat a rendszer egyre mérgezőbbé váló Bak – Plútó struktúráin. Szó szerint vagy szimbolikusan, vagy mindkét értelemben belebetegszünk, belefáradunk.

 

Olyanok vagyunk mint egy bebábozódott pillangó az átváltozási folyamat felénél. Idáig vezető hosszú utunk során már túlságosan sok energiát emésztettünk fel ahhoz, semhogy visszaforduljunk, de egész biztos, hogy fogalmunk sincs arról, hogyan fogunk hozzájutni a folyamat befejezéséhez szükséges üzemanyagot


És ekkor kerül sor azokra a Skorpióhoz társított katalitikus energetikai fúziókra és a források felszabadulására.

 

Ezek azonban nem a Halak asztrológia korszakának a fúziói, amikor is ha egyszer eggyé váltunk, egységben is maradtunk. Mindörökké. Boldogan.

 

Ezek vízöntőkori Skorpió – típusú egyesülések és energiacserék.
Ezek az egyesülések az egyenl
őségre törekvő Vízöntő győz – győz játékszabályai szerint jönnek létre. Sokat halandzsáznak ezekről az egyenlő győzelmi esélyekről, de csak keveseknek sikerül megvalósítani őket. Természetesen először is az egyenlőtlen erőviszonyokat kell tudatosítani, megvizsgálni majd felszámolni. Semmilyen fajta burkolt kényszer vagy dominancia nem eredményezhet valódi kölcsönös győzelmet. De ezt könnyebb mondani, mint megtenni. A Skorpióval kapcsolatban mindig ott munkál a félelem, hogy ha nem tudunk valamit az uralmunk alá helyezni, az fog leigázni bennünket. Amennyiben a hatalomváltás túlságosan gyorsan vagy nem a megfelelő módon megy végbe , csupán szerepet cserélünk. A domináns félből leigázott válik és fordítva.


Miközben hivatalosan is a Halak/ Vízönt
ő mezsgyéjének Vízöntő térfelére lépünk, rendkívül bonyolult és összetett energetikai mechanizmusokkal dolgozunk. Ahhoz, hogy szert tegyünk a munkánk befejezéséhez szükséges energiára, a célunknak pontosan megfelelő és korlátozott időtartamú egyesülésekre van szükségünk a megfelelő energiákkal, forrásokkal, készségekkel, tehetségekkel, emberekkel és motivációkkal. Ezek a Vízöntő – hatások alatt álló fúziók pompásak, szeszélyesek, szabálytalanok, kiszámíthatatlanok és amint az energiacsere megvalósult, meg is szakadnak

 

A történet az üzemanyagforrások áttekinthető és kölcsönösen előnyös cseréjéről, áramoltatásáról és egyesítéséről szól. A szerződés ideiglenes. Annak érdekében,hogy eljussunk oda, ahova szeretnénk, új folyamatokat és reakciókat kell katalizálnunk.

 

Arról szól, hogy gondosan őrködünk üzemanyagforrásaink felett, megvédve őket a csirkefogóktól. A Skorpió Szaturnusz súlya, korlátozásai és nyomása alatt ugyanis mindenki az életerő- és energia új tartalékai után kutat és sokan próbálják majd gátlástalanul megkaparintani azt, ami nem az övék.

 

Az Északi Csomópont 2012 augusztus 30-án lépett a Skorpióba a másik jegy végéről (29 fok). A Szaturnusz október 5- én lép be a másik irányból ( 0 fok). Közvetlenül a 2013-as őszi napéjegyenlőség előtt fognak találkozni egymással, amikor a Vénusz is ott áll majd.

A Szaturnusz és az Északi Csomópont csak 11 évente kerül együttállásba. A legutóbbi Szaturnusz – Északi csomópont konjunkciók:

2002 június, Ikrek 17 fok

1991 január, Bak 28 fok

1979 július, Szűz 9 fok

1968 április, Kos 18 fok

1956 október, Skorpió 29 fok

1945 május, Rák 9 fok

1934 február, Vízöntő 19 fok

1922 Július, Mérleg 2 fok

1911 Május, Bika 11 fok

 

E konjunkció időszakának szerencsés átvészelése érettséget, megfontoltságot, felelősségérzetet követel mindannyiunktól.

Az előkövetkező egy évben a források, energiák, katalitikus potenciál egyesülésének és konszolidálódásának folyamata zajlik, s a Szaturnusz – Vénusz – Északi Csomópont együttállásának idejére éri el csúcspontját.

A különleges metafizikai  adottsággal rendelkező személyek most egy körbe tömörülnek, elősegíteni a bolygón már oly időszerű mély struktúraváltást. Az erők találkoznak és a kontaktusok alkímiája új szabályokat állít fel a hatalom gyakorlói számárara.

Ez nem lesz mindig élvezetes, de jól meghatározott célokat szolgál

 

A Skorpió princípiuma a motivációkkal és elköteleződésekkel hozható összefüggésekbe. A körülmények összejátszása kedvez az összeillő felek egymásra találásának és együttműködésének, de még mindig vannak nehézségek. Akár szerelmesekről, házastársakról vagy üzleti kapcsolatokról van szó, a közös tevékenység most a szokásosnál is bonyolultabb munkát, egymás lehető leggondosabb letesztelését igényli.

 

Mivel az emberek, az energiák és a források fokozatosan összevonódnak az elkövetkező év folyamán, az egymással érintkezésbe kerülők motivációi és elköteleződései nem ütközhetnek egymással, ellenkező esetben ugyanis e kapcsolatok azonnal és erőteljesen megsérülnek.

 

A Skorpió időszaka akkor köszönt be az Északi féltekén, amikor minden megfagy, minden álomba merül, az éjszaka pedig erősebb lesz a nappalnál. A Skorpió a vég, a határvonalak jegye, a beteljesedésé. A szó szoros értelmében vett vagy a szimbolikus halálé.
Itt kondul meg az a lélekharang mindama struktúrák és hatalmi hierarchiák számára, amelyek a Plútó Bakba lépése idején kezdtek összeomlani. Egyszersmind gyakoribba válnak az életben tartásukra irányuló valóságelhárító, gyakran kétségbeesett kísérletek is.

 

A Skorpió Szaturnusz idején lesznek lezárások is. De e tranzit idején létrejönnek olyan lelki fúziók is, melyek mélyen megragadnak és soha többé nem engednek el.

 

2013 novemberéig a Szaturnusz a Via Combustán (ld. fordítói megjegyzések) halad, s ez idő alatt olvadt lávából próbálunk meg struktúrákat létrehozni. Csak 2014- hez közeledve ér szilárdabb talajra a lábunk.

 

A Skorpió Szaturnusz és a Bak Plútó recepciója időtartama alatt, miközben az Északi Holdcsomópont is a Skorpióban áll – a patriarchális kontroll – úgy pénzügyi mint más területeken -még jobban megszorítja a hurkot. Ahogy a régi – új világ előbbre halad céljai megvalósításával,hadserege előretolt állásokat hoz létre világszerte, elrendezi a sakkfigurákat a táblán, még intenzívebbé (jóllehet a többség számára rejtetté) válik az ellenőrzés.


Bolygónk valóban értékes tartalékainak elfecsérlése még most is zajlik. A mesterségesen felértékelt források és az ezekhez kapcsolódó vagyon a korrupt, elitista, embertelen rétegek kezeiben összpontosul, azokéban, akik az okkult tudással és metafizikai törvényekkel visszaélve, azokat rossz célokra felhasználva égbekiáltó b
űnöket követnek el. Ezeket az emberek tökéletesen hidegen hagyja amikor fel kell áldozniuk társaikat, ezt maximum a folyamathoz tartozó , “szükséges” veszteségként érzékelik.

 

Miközben azonban a földi emberi élet e gyakran sötét kirándulására vállalkozunk, lelkünk a legerősebb, legmegbízhatóbb vezetőnk. Ő akkor is tudja miért vagyunk itt, amikor mi nem. Az elkövetkező három év folyamán az intuíció és a zsigeri érzékelés fogja irányítani valamennyi taktikus  lépésünket, megsúgva, hogy a talaj a talpunk alatt elbírja- e súlyunkat vagy sem.

 

Skorpión való áthaladása során a Szaturnusz együttállásba kerül az 1955 és 1970 között születettek Skorpió Neptunjával, az 1974 – 1981 között születettek radix Skorpió Uránuszával és az 1983 – 1995 között születettek radix Skorpió Plútójával.

 

2012. szeptember 20.

 

Fordította

 

Kiss Katalin

www.astroconsult.hu

 

Eredeti cikk:

 

http://willowsweb.blogspot.hu/2012/09/saturn-in-scorpio.html

 

 

 

 

Fordítói magyarázat:

 

 

A Via Combusta, magyarul Felperzselt Út az Állatöv Mérleg 15 foktól Skorpió 15 fokig terjedő szakasza. Az asztrológiai hagyomány megpróbáltatásokat, nehézségeket társít hozzá, a legnagyobb kihívásokat a Mérleg 25 fok – Skorpió 6 fok közötti szakasz tartogatja.

Problémás mivoltát két, egymást kiegészítő asztrológiai elmélet magyarázza:

1) A Mérlegben és a Skorpióban bukottak a világosítók (Nap a Mérlegben, a Hold a Skorpióban van esésben). A klasszikus asztrológiában “kis rossztevőnek” becézett Mars száműzetésben, exilben van a Mérlegben, s bár a Skorpióban már otthonában tartózkodik, a jegy elején egy kétes “dicsőségű” méltósághalmozódása is van.

2) E szakaszban kártékony állócsillagok egész csoportosulása található meg.

 

 

 

Holdcsomópontok:

A Holdpálya metszéspontjai az ekliptikával. A felszálló vagy Északi holdcsomópontot, régiesen Sárkányfejet segítő, jupiteri hatásúnak, a leszálló vagy Déli csomópontot, régebb Sárkányfarkot szaturnikus, gátló hatásúnak tartja az asztrológiai hagyomány. Bár már a sumérok, indiaiak is ismerték, használták őket modern irányzatok kissé eltúlozzák jelentőségüket.

A karma-asztrológiában tengelyük a horoszkóp karmikus tengelye, a holdcsomópontok pedig fontos információkat tartalmaznak előző életeinkről és jelenlegi életfeladatunkról. Mivel nagyon lassan vándorolnak, hatásaik kollektív szinten is megnyilvánulnak

Ha egy bolygóval állnak együtt, vagy fényszöget vetnek rá, akkor az a  tulajdonságunk mutatkozik meg, amely segítheti vagy gátolhatja, hogy rátaláljunk a utunkra. Mivel egy tengely két pontján helyezkednek el, hatásaik összeadódnak, értékeléskor mindkét oldalt tekintetbe kell vennünk.

A Szaturnusz együttállása az Északi csomóponttal tehát úgy egyéni mint kollektív szinten kiemelkedő karmikus jelentőségű lesz: akkori cselekedeteink, döntéseink talán nem csak jelenlegi életünkre lesznek hatással.

a

Vélemény, hozzászólás?