Robbanékony szüret?

 

 

A mai holdtölte több szempontból is megkülönböztetett figyelmet érdemel. Részben azért, mert a napéjegyenlőségeket és napfordulókat követő teleholdak egyébként is kiemelkedő jelentőségűek, másfelől pedig azért, mert rendkívül dinamikus formációi nagy változásokat harangoznak be.

 

 

A csillagászati jelenségre magyar idő szerint 2012. szeptember 30-án , hajnali 5: 19 – kor kerül sor.

Mivel teleholdról van szó, a Kosban járó Hold szembenáll a Mérleg Nappal, ( 7 fok 25 perc) egyszersmind együttállást képezve az Uránusszal is., és mindhárman kvadrátot vetnek a Bakban állomásozó Plútóra. Az új kihívásokra egyébként is fogékony Kos holdat most tehát az Uránusz is mielőbbi változtatásokra ösztönzi. Nem csoda tehát, hogy egy sor váratlan eseményt vonzunk be,. melyek akarva – akaratlanul kierőszakolják a változást. Az új helyzetekre a szokásosnál spontánabbul reagálhatunk, hangulataink változékonyabbak, mint általában, sokkal inkább készek vagyunk kitörni mindennapi szokásaink taposómalmából és valami olyan újdonságot kipróbálni, amihez épp hangulatunk van. Ez zseniális megoldásokat, az intuíció és a kreativitás sziporkáit, de súlyos, akár egész életünkre kiható baklövéseket is eredményezhet.

 

Az újholdak idején elkezdődött folyamatok a teleholdak idejére érlelődnek be. Ilyenkor, új projektek beindítása helyett hasznosabb előszedni a valamiért még nem megvalósult régieket, lezárni azokat az ügyeket, melyeket már régóta időszerű lett volna. Most érdemesebb a szeptember 14 -i Szűz újholdnál előbb menni időben, a március 22-i intenzív , Kos újholdig (ld korábbi cikkek: Viharos, tavaszi szelek, http://astroconsult2.ingyenblog.hu/viharos-tavaszi-szelek.blog, Balesetveszélyes konstellációk, http://astroconsult2.ingyenblog.hu/balesetveszelyes-konstellaciok.blog) és végiggondolni, hol is tartunk akkoriban elkezdett terveinkkel, mivé teljesedtek ki a szűkebb- tágabb környezetünkben tapasztalható tendenciák.. Az őszi mérlegkészítés már csak azért is aktuális, mert az agrártársadalmakban az őszi napéjegyenlőség utáni teleholdat a szüret, a betakarítás holdjának is nevezték.

 

Micsoda szüret …

 

Ha valamilyen csoda folytán eddig sikerült tisztes távolságból szemlélni a szeptember 18-án újra egzakttá vált Uránusz – Plútó kvadrát idegborzoló fejleményeit, (a bolygóformációt részletesen tárgyaló cikk : http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog újraolvasása mellett érdemes felidézni a nagyvilág közelmúlt eseményeit), a két bolygó által támadott Hold valamilyen formában személyesen érintetté tehet bennünket., hiszen aktiválja, “berobbanthatja” eddig sem túl szolid kettősüket.

 

Folytatódnak tehát az őszi napéjegyenlőség (szeptember 22) idején elkezdődött váratlan és gyökeres változások, még inkább körvonalazódik az előttünk álló három hónapos időszak egyik alapkövetelménye, miszerint gyökeresen át kell alakítani hétköznapjainkat, szokásainkat, akár egész életvitelünket egyszersmind szem előtt kell tartani, milyen hatással vannak megnyilvánulásaink másokra. Megnő függetlenségigényünk, önkifejezésre való vágyunk, azonban kénytelenek vagyunk alkalmazkodni is környezetünkhöz, esetleg több életteret, nagyobb önállóságot kell kiharcolnunk magunknak, vagy kemény és folyamatos konfrontációk nélkül nem is álmodhatunk arról, hogy megtarthatjuk korábbi autonóm, kreatív életstílusunkat. Az ehhez, vagy egyáltalán, a felszínen maradáshoz szükséges anyagi feltételek megteremtése is eredményezhet hétköznapi élethalálharcot. Új, az eddigieknél hatékonyabb technikákat kell kifejleszteni az akadályok leküzdésére, külső források keresése helyett meg kell tanulnunk belső tartalékainkból meríteni, valamilyen, a túlélésünket, gyógyulásunkat szolgáló tanulási folyamat részeseivé válunk.

 

Akárcsak a napéjegyenlőség idején, hétköznapi történéseink jelzésértékűek lehetnek, milyen típusú kihívásokkal kell szembenéznünk az előttünk álló hónapokban, s melyek a leginkább érintett életterületek.

 

A Hold Plútóval képezett kvadrátja, együttállása az Uránusszal) a szó szoros értelmében vett rémálmokat is okozhat – melyek nem is meglepők abban az esetben , ha életünknek egy korszaka visszavonhatatlanul véget ért, fontos kapcsolatokat váratlan és gyakran drámai módon kellett lezárnunk. Az esetek döntő többségében azonban hosszú távon jobban járunk, ha tudomásul véve kételyeinket, félelmeinket, folytatjuk utunkat az éjszakába. Főleg akkor érdemes kitartani, ha valamilyen káros szokást igyekszünk feladni s egy sportosabb, egészségesebb életmódot akarunk kialakítani. (Szokatlan, magas energiatöltetű álmainkra is érdemes odafigyelni, mert kapcsolatban lehetnek a jövővel, olyan megoldási lehetőségeket kínálhatnak, amik egyébként nem jutottak volna eszünkbe – ld. Párbeszéd álmainkkal, http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog)


 

A párkapcsolatokban szintén fellángolhatnak a feszültségek (az anyagiak miatt, féltékenységből, bizalmatlanságból adódó nézeteltérésekbe a Skorpió Mars – Oroszlán Vénusz kvadrátja is belejátszik), úton útfélen a manipuláció, a hatalmi játszmák különböző formáiba, elemi erejű, irracionális dührohamokba botolhatunk.

 

A már eddig sem hétköznapi feszültségeket tovább fokozza, hogy az Uránusszal kvadrátot képző Plútó most a Facies kártékony állócsillaggal is együttállásban van. A korábbi cikkekben már szó esett arról, hogy az Uránusz- Plútó diszharmonikus fényszögei súlyos baleseteket, váratlan betegségeket, látszólag előzmények nélkül kitörő elmezavarokat, különösen kegyetlen bűncselekményeket, tömegszerencsétlenségeket, fegyveres összecsapásokat, természeti katasztrófákat jelezhetnek – az állócsillag hatása pedig további hátborzongató elemekkel gazdagíthatja a horror mozit.

 

Lehetőségek és kockázatok

 

Szerencsésre a kihívásokat kereső Kos Hold ott is ráérez a megoldásra, ahol mások kővé dermednek a félelemtől. Egyébként is intuitív természetét most az Uránusz hatásai is felfokozzák, így már csírájukban képes felismerni a tendenciákat és ösztönösen összeállítja a megfelelő stratégiát.

 

Sajnos azonban impulzivitásában gyakran túlreagál, túlságosan korán elpufogtatja munícióját s a gyakorlati érzék sem a legerősebb oldala. Kompromisszumkészségének a hiányát a Mérleg időszak alatt még a szokásosnál is inkább felrója a külvilág s az esetek egy részében a saját érdekében is el kellene töprengenie azon, hogyan hatnak cselekedetei másokra. Máskor viszont kimondottan előny, hogy ez a holdállás sokkal öntörvényűbb, “akaratosabb” a többinél, így egyéni – és tömegszinten is nehezebben manipulálható. A saját vélemény, egyéni út hangoztatása azonban kiszámíthatatlan, hisztérikus reakciókba is torkollhat, amelyeknek úgy egyéni – mint kollektív szinten nagyon súlyos következményei lehetnek, amikor a Bak Plútó által jelképezett hideg fejű stratégiára, lassú, de mélyreható változásokra, kivárásra, beérlelésre lenne szükség.

 

Egy népszerűtlen válságmenedzser

 

A Kos Hold ura, a Mars most erős pozícióban van a Skorpióban Ez a jegy olyan hatékonysággal kezeli a válsághelyzeteket, hogy a rossz nyelvek szerint akkor is képes kiprovokálni őket, ha egyébként tökéletesen rendben mennek a dolgok. Nos időnként talán csakugyan igaz rá a mondás miszerint ha nincs baj, csinál, de sokkal gyakrabban jellemző rá az , hogy parafenoméneket megszégyenítő intuíciójával már akkor ráérez a felszín alatt ható folyamatokra, amikor környezetének még sejtelmük sincs ezekről.

 

Persze sok esetben még saját maga sincs a tények tudtában, vagy pedig nem tudja az átlagosan elfogadott módon bizonyítani őket, így valami számára is nehezen megfogalmazható irritációtól szenved.. Szúrópróbaszerűen le- lecsap hát azokra a pontokra, ahol zavart érez – környezete legnagyobb bosszúságára többnyire épp a titkok, tabuk és más takargatnivalók közvetlen közelében köröz. Csoda, ha azzal próbálják elvenni kedvét a további vizslatástól, hogy kiállhatatlan piszkálódónak nevezik? (Bővebben ld. Vizes jegyek és agresszió/ Mars a Skorpióban http://astroconsult.ingyenblog.hu/viz-jegyek-es-az-agresszio.blog )

 

Ebben az időszakban különösen sok ilyen konfliktus merülhet fel, hiszen az egymással recepciós helyzetben levő Mérleg Napot és Oroszkán Vénuszt nehéz kizökkenteni komfortzónájukból. Bár a kreativitás, esztétikai érzék, az élet kellemes, szórakoztató oldalaira való fogékonyság kétségtelen előnyük, ezek a tulajdonságok mostanában veszélyesen visszaüthetnek, hiszen a tartalékok eltékozlását, struccpolitikát, megkésett reakciókat eredményezhetnek.

 

Újabb tanulási szakasz

 

Mindez a Szaturnusz egy hét múlva esedékes jegyváltása előtt hatalmas hiba. Alig ócsudtunk fel ugyanis a Mérleg jegyében tett két és fél éves sokkterápiájából (ld. Szaturnusz a Mérlegben, Szaturnusz Plútó kvadrát c. cikkek) a kozmikus tanítómester a válságok – katalizálta átalakulások, halál és újjászületés jegyébe, a Skorpióba lép. Lévén, hogy az asztrológiai hagyomány szerint a Kos mellett ez a Mars második otthona, inkább hálásak kéne lenni az ismerős terepen mozgó planétának, amikor különféle, kellemesnek és megnyugtatónak nem mindig nevezhető megérzéseket küld az előttünk álló két és fél évben esedékes feladatokról.

Plútó – Szaturnusz kvadrát, http://astroconsult.ingyenblog.hu/pluto-szaturnusz-kvadrat.blog

Szaturnusz a Mérlegben, http://astroconsult.ingyenblog.hu/szaturnusz-a-merlegben-2.blog

Nem csoda tehát, ha a kozmikus tanítómester látogatása előtt a jegyére jellemző mindent vagy semmit lendülettel igyekszik rendet rakni a háza táján, megoldani a már régóta problémát jelentő ügyeket, felkészülni a hosszú, téli időszakra.

 

Nyerő stratégiák

 

Ha a Kos Hold, különösen egy Kos telehold témáira összpontosítunk, jobban ráhangolódhatunk az előttünk álló időszak feladataira s még az esélytelennek tűnő, Dávid és Góliát típusú küzdelmeket is megnyerhetjük.

 

Bízzunk meg ösztöneinkben, megérzéseinkben, a külvilág elvárásai helyett most inkább saját prioritásainkra figyeljünk, legyünk spontának, természetesek, jöjjünk lázba korábbi terveinktől, lelkesítsünk fel másokat is, vállaljuk a kihívást, szedjük össze bátorságunkat, konfrontációk árán is legyünk hűek önmagunkhoz, éljük meg kreativitásunkat, élesszük fel harci szellemünket, higgyünk igazunkban, szabaduljunk meg a sallangoktól, törekedjünk nagyobb önállóságra, hallgassunk igazságérzetünkre, álljunk ki az elesettekért, fejlesszük életerőnket, állóképességünket, tágítsuk ki határainkat, őrizzük meg vagy szerezzük vissza függetlenségünket, induljunk el az ismeretlenbe, bízzunk az új kezdetekben, lépjünk a tettek mezejére

 

 

Kiss Kati

www.astroconsult.hu

a