Robbanékony szüret?

 

 

A mai holdtölte több szempontból is megkülönböztetett figyelmet érdemel. Részben azért, mert a napéjegyenlőségeket és napfordulókat követő teleholdak egyébként is kiemelkedő jelentőségűek, másfelől pedig azért, mert rendkívül dinamikus formációi nagy változásokat harangoznak be.

 

 

A csillagászati jelenségre magyar idő szerint 2012. szeptember 30-án , hajnali 5: 19 – kor kerül sor.

Mivel teleholdról van szó, a Kosban járó Hold szembenáll a Mérleg Nappal, ( 7 fok 25 perc) egyszersmind együttállást képezve az Uránusszal is., és mindhárman kvadrátot vetnek a Bakban állomásozó Plútóra. Az új kihívásokra egyébként is fogékony Kos holdat most tehát az Uránusz is mielőbbi változtatásokra ösztönzi. Nem csoda tehát, hogy egy sor váratlan eseményt vonzunk be,. melyek akarva – akaratlanul kierőszakolják a változást. Az új helyzetekre a szokásosnál spontánabbul reagálhatunk, hangulataink változékonyabbak, mint általában, sokkal inkább készek vagyunk kitörni mindennapi szokásaink taposómalmából és valami olyan újdonságot kipróbálni, amihez épp hangulatunk van. Ez zseniális megoldásokat, az intuíció és a kreativitás sziporkáit, de súlyos, akár egész életünkre kiható baklövéseket is eredményezhet.

 

Az újholdak idején elkezdődött folyamatok a teleholdak idejére érlelődnek be. Ilyenkor, új projektek beindítása helyett hasznosabb előszedni a valamiért még nem megvalósult régieket, lezárni azokat az ügyeket, melyeket már régóta időszerű lett volna. Most érdemesebb a szeptember 14 -i Szűz újholdnál előbb menni időben, a március 22-i intenzív , Kos újholdig (ld korábbi cikkek: Viharos, tavaszi szelek, http://astroconsult2.ingyenblog.hu/viharos-tavaszi-szelek.blog, Balesetveszélyes konstellációk, http://astroconsult2.ingyenblog.hu/balesetveszelyes-konstellaciok.blog) és végiggondolni, hol is tartunk akkoriban elkezdett terveinkkel, mivé teljesedtek ki a szűkebb- tágabb környezetünkben tapasztalható tendenciák.. Az őszi mérlegkészítés már csak azért is aktuális, mert az agrártársadalmakban az őszi napéjegyenlőség utáni teleholdat a szüret, a betakarítás holdjának is nevezték.

 

Micsoda szüret …

 

Ha valamilyen csoda folytán eddig sikerült tisztes távolságból szemlélni a szeptember 18-án újra egzakttá vált Uránusz – Plútó kvadrát idegborzoló fejleményeit, (a bolygóformációt részletesen tárgyaló cikk : http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog újraolvasása mellett érdemes felidézni a nagyvilág közelmúlt eseményeit), a két bolygó által támadott Hold valamilyen formában személyesen érintetté tehet bennünket., hiszen aktiválja, “berobbanthatja” eddig sem túl szolid kettősüket.

 

Folytatódnak tehát az őszi napéjegyenlőség (szeptember 22) idején elkezdődött váratlan és gyökeres változások, még inkább körvonalazódik az előttünk álló három hónapos időszak egyik alapkövetelménye, miszerint gyökeresen át kell alakítani hétköznapjainkat, szokásainkat, akár egész életvitelünket egyszersmind szem előtt kell tartani, milyen hatással vannak megnyilvánulásaink másokra. Megnő függetlenségigényünk, önkifejezésre való vágyunk, azonban kénytelenek vagyunk alkalmazkodni is környezetünkhöz, esetleg több életteret, nagyobb önállóságot kell kiharcolnunk magunknak, vagy kemény és folyamatos konfrontációk nélkül nem is álmodhatunk arról, hogy megtarthatjuk korábbi autonóm, kreatív életstílusunkat. Az ehhez, vagy egyáltalán, a felszínen maradáshoz szükséges anyagi feltételek megteremtése is eredményezhet hétköznapi élethalálharcot. Új, az eddigieknél hatékonyabb technikákat kell kifejleszteni az akadályok leküzdésére, külső források keresése helyett meg kell tanulnunk belső tartalékainkból meríteni, valamilyen, a túlélésünket, gyógyulásunkat szolgáló tanulási folyamat részeseivé válunk.

 

Akárcsak a napéjegyenlőség idején, hétköznapi történéseink jelzésértékűek lehetnek, milyen típusú kihívásokkal kell szembenéznünk az előttünk álló hónapokban, s melyek a leginkább érintett életterületek.

 

A Hold Plútóval képezett kvadrátja, együttállása az Uránusszal) a szó szoros értelmében vett rémálmokat is okozhat – melyek nem is meglepők abban az esetben , ha életünknek egy korszaka visszavonhatatlanul véget ért, fontos kapcsolatokat váratlan és gyakran drámai módon kellett lezárnunk. Az esetek döntő többségében azonban hosszú távon jobban járunk, ha tudomásul véve kételyeinket, félelmeinket, folytatjuk utunkat az éjszakába. Főleg akkor érdemes kitartani, ha valamilyen káros szokást igyekszünk feladni s egy sportosabb, egészségesebb életmódot akarunk kialakítani. (Szokatlan, magas energiatöltetű álmainkra is érdemes odafigyelni, mert kapcsolatban lehetnek a jövővel, olyan megoldási lehetőségeket kínálhatnak, amik egyébként nem jutottak volna eszünkbe – ld. Párbeszéd álmainkkal, http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog)


 

A párkapcsolatokban szintén fellángolhatnak a feszültségek (az anyagiak miatt, féltékenységből, bizalmatlanságból adódó nézeteltérésekbe a Skorpió Mars – Oroszlán Vénusz kvadrátja is belejátszik), úton útfélen a manipuláció, a hatalmi játszmák különböző formáiba, elemi erejű, irracionális dührohamokba botolhatunk.

 

A már eddig sem hétköznapi feszültségeket tovább fokozza, hogy az Uránusszal kvadrátot képző Plútó most a Facies kártékony állócsillaggal is együttállásban van. A korábbi cikkekben már szó esett arról, hogy az Uránusz- Plútó diszharmonikus fényszögei súlyos baleseteket, váratlan betegségeket, látszólag előzmények nélkül kitörő elmezavarokat, különösen kegyetlen bűncselekményeket, tömegszerencsétlenségeket, fegyveres összecsapásokat, természeti katasztrófákat jelezhetnek – az állócsillag hatása pedig további hátborzongató elemekkel gazdagíthatja a horror mozit.

 

Lehetőségek és kockázatok

 

Szerencsésre a kihívásokat kereső Kos Hold ott is ráérez a megoldásra, ahol mások kővé dermednek a félelemtől. Egyébként is intuitív természetét most az Uránusz hatásai is felfokozzák, így már csírájukban képes felismerni a tendenciákat és ösztönösen összeállítja a megfelelő stratégiát.

 

Sajnos azonban impulzivitásában gyakran túlreagál, túlságosan korán elpufogtatja munícióját s a gyakorlati érzék sem a legerősebb oldala. Kompromisszumkészségének a hiányát a Mérleg időszak alatt még a szokásosnál is inkább felrója a külvilág s az esetek egy részében a saját érdekében is el kellene töprengenie azon, hogyan hatnak cselekedetei másokra. Máskor viszont kimondottan előny, hogy ez a holdállás sokkal öntörvényűbb, “akaratosabb” a többinél, így egyéni – és tömegszinten is nehezebben manipulálható. A saját vélemény, egyéni út hangoztatása azonban kiszámíthatatlan, hisztérikus reakciókba is torkollhat, amelyeknek úgy egyéni – mint kollektív szinten nagyon súlyos következményei lehetnek, amikor a Bak Plútó által jelképezett hideg fejű stratégiára, lassú, de mélyreható változásokra, kivárásra, beérlelésre lenne szükség.

 

Egy népszerűtlen válságmenedzser

 

A Kos Hold ura, a Mars most erős pozícióban van a Skorpióban Ez a jegy olyan hatékonysággal kezeli a válsághelyzeteket, hogy a rossz nyelvek szerint akkor is képes kiprovokálni őket, ha egyébként tökéletesen rendben mennek a dolgok. Nos időnként talán csakugyan igaz rá a mondás miszerint ha nincs baj, csinál, de sokkal gyakrabban jellemző rá az , hogy parafenoméneket megszégyenítő intuíciójával már akkor ráérez a felszín alatt ható folyamatokra, amikor környezetének még sejtelmük sincs ezekről.

 

Persze sok esetben még saját maga sincs a tények tudtában, vagy pedig nem tudja az átlagosan elfogadott módon bizonyítani őket, így valami számára is nehezen megfogalmazható irritációtól szenved.. Szúrópróbaszerűen le- lecsap hát azokra a pontokra, ahol zavart érez – környezete legnagyobb bosszúságára többnyire épp a titkok, tabuk és más takargatnivalók közvetlen közelében köröz. Csoda, ha azzal próbálják elvenni kedvét a további vizslatástól, hogy kiállhatatlan piszkálódónak nevezik? (Bővebben ld. Vizes jegyek és agresszió/ Mars a Skorpióban http://astroconsult.ingyenblog.hu/viz-jegyek-es-az-agresszio.blog )

 

Ebben az időszakban különösen sok ilyen konfliktus merülhet fel, hiszen az egymással recepciós helyzetben levő Mérleg Napot és Oroszkán Vénuszt nehéz kizökkenteni komfortzónájukból. Bár a kreativitás, esztétikai érzék, az élet kellemes, szórakoztató oldalaira való fogékonyság kétségtelen előnyük, ezek a tulajdonságok mostanában veszélyesen visszaüthetnek, hiszen a tartalékok eltékozlását, struccpolitikát, megkésett reakciókat eredményezhetnek.

 

Újabb tanulási szakasz

 

Mindez a Szaturnusz egy hét múlva esedékes jegyváltása előtt hatalmas hiba. Alig ócsudtunk fel ugyanis a Mérleg jegyében tett két és fél éves sokkterápiájából (ld. Szaturnusz a Mérlegben, Szaturnusz Plútó kvadrát c. cikkek) a kozmikus tanítómester a válságok – katalizálta átalakulások, halál és újjászületés jegyébe, a Skorpióba lép. Lévén, hogy az asztrológiai hagyomány szerint a Kos mellett ez a Mars második otthona, inkább hálásak kéne lenni az ismerős terepen mozgó planétának, amikor különféle, kellemesnek és megnyugtatónak nem mindig nevezhető megérzéseket küld az előttünk álló két és fél évben esedékes feladatokról.

Plútó – Szaturnusz kvadrát, http://astroconsult.ingyenblog.hu/pluto-szaturnusz-kvadrat.blog

Szaturnusz a Mérlegben, http://astroconsult.ingyenblog.hu/szaturnusz-a-merlegben-2.blog

Nem csoda tehát, ha a kozmikus tanítómester látogatása előtt a jegyére jellemző mindent vagy semmit lendülettel igyekszik rendet rakni a háza táján, megoldani a már régóta problémát jelentő ügyeket, felkészülni a hosszú, téli időszakra.

 

Nyerő stratégiák

 

Ha a Kos Hold, különösen egy Kos telehold témáira összpontosítunk, jobban ráhangolódhatunk az előttünk álló időszak feladataira s még az esélytelennek tűnő, Dávid és Góliát típusú küzdelmeket is megnyerhetjük.

 

Bízzunk meg ösztöneinkben, megérzéseinkben, a külvilág elvárásai helyett most inkább saját prioritásainkra figyeljünk, legyünk spontának, természetesek, jöjjünk lázba korábbi terveinktől, lelkesítsünk fel másokat is, vállaljuk a kihívást, szedjük össze bátorságunkat, konfrontációk árán is legyünk hűek önmagunkhoz, éljük meg kreativitásunkat, élesszük fel harci szellemünket, higgyünk igazunkban, szabaduljunk meg a sallangoktól, törekedjünk nagyobb önállóságra, hallgassunk igazságérzetünkre, álljunk ki az elesettekért, fejlesszük életerőnket, állóképességünket, tágítsuk ki határainkat, őrizzük meg vagy szerezzük vissza függetlenségünket, induljunk el az ismeretlenbe, bízzunk az új kezdetekben, lépjünk a tettek mezejére

 

 

Kiss Kati

www.astroconsult.hu

Balesetveszélyes konstellációk

Mint a Viharos tavaszi szelekben (http://astroconsult2.ingyenblog.hu/viharos-tavaszi-szelek.blog) már szó esett róla, a 2012. április 15 – 28 közötti konstellációk sok feszültséget, váratlan változást tartogatnak. E hatalmas energetikai töltetű, de nagyon diszharmonikus bolygóformációk (A Plútó kvadrát felé közeledő Merkúr – Uránusz  együttállás, Mars – Neptun szembenállás,  Nap – Szaturnusz szembenállás) egyaránt nagy próbatételt jelentenek az élő szervezetekre, emberi kapcsolatainkra, tárgyainkra.

 

 

 

Az események felpörögnek

 

 

Aprilis 16-án a Merkúr becsörtet a Kos jegyébe. Bár az Uránuszt csak 22-én fogja utolérni, a Plútóval pedig 25 – 27 között képezi a legrobbanékonyabb fényszöget, már ezen a héten is sok váratlan változásban lehet részünk. A Merkúr hatásai többnyire nem túl erőteljesek, általában csak 2 – 3 napig érezhetők. Ebben az esetben azonban mégis érdemes odafigyelni az általa jelzett eseményekre, mert a római – görög mitológiában az istenek hírnökeként ismert őselv hosszabb távú folyamatokra irányíthatja rá figyelmünket. Az. előttünk álló időszak esélyeire és veszélyeire különösen április 19-én érezhetünk rá, amikor egy rövid időre a Hold is csatlakozik  az Uránusz és Merkúr őrült duójához.

 

 

 

–                      A bolygójátékosokról dióhéjban

–                      A  Merkúr többek között a kommunikáció, mozgás, információáramlás, csere, közvetítés, kereskedelem jelölője az asztrológiában. Más jelentéstartalmai mellett az Uránusz a hirtelen megvilágosodások princípiuma is: komplex összefüggéseket és folyamatokat ötvöz a legmagasabb fokú absztrakcióval olyan felismerésekbe, amelyek feldolgozása azonban csak megfelelő gondolati „előmunkával” lehetséges. Ez a Merkúr feladata.

 

–                      Az Uránusznak köszönhetően Merkúrt, az isteni hírnököt gyorsító, megvilágosító hatás éri. Gondolataink felpörögnek, a zseniális sziporkáink támadnak, a megvilágosodás pillanataiban lehet részünk, villámcsapásszerűen átláthatjuk akár a legbonyolultabb helyzeteket, találmányok születhetnek. Szűkebb – tágabb környezetünkben is mozgásba lendül az élet, meghökkentő információkat kapunk, váratlan találkozásokban lehet részünk, döbbenetes összefüggések tárulnak fel akár saját megérzéseink, akár a váratlanul birtokunkba jutó információk hatására.

 

–                      E jótétemények mellett azonban a szellemi vadhajtások, az elhamarkodott vagy már kezdettől fogva  életidegen ötletek sem ritkák  Az asztrológiai hagyomány ugyanis a világosság pillanatai, zsenialitás, egyéniség kibontakoztatása mellett az Uránuszhoz társítja a baleseteket, válást, drasztikus, váratlan változásokat, a rákos megbetegedések és a pszichés zavarok bizonyos fajtáit is (pl. szkizofrénia, mániás állapotok). A két bolygó közötti intenzív kapcsolat ugyanis nem mindig hagy teret a fentebbi előmunkára, ezért az uránuszi sziporkák izoláltak maradnak és így inkább zavaróan és rombolóan hatnak vagy egyszerűen csak érthetetlenek lesznek. A szellemi bevillanások elveszíthetik kapcsolatukat a realitásokkal.

 

A két, tüzes jegyben (Kos) álló bolygónak a földies Marssal (Szűz) majd a Plútóval (Bak) képezett diszharmonikus fényszögei egyszersmind arra is figyelmeztethetnek, hogy a rögeszmék, a realitást nélkülöző elképzelések, az impulzív cselekedetek mostanában nagyon kellemetlen, akár végzetes módon is ütközhetnek a valósággal. Ugyanilyen tragikus következményei lehetnek azonban annak is, ha egyéni szabadságvágyunkat, önállósági törekvéseinket nem tudjuk magunk és mások számára értékes formában átültetni a gyakorlatba

 

 

(A horoszkópban pl. diszharmonikus Uránusz – és Plútó hatások utalhatnak rákos megbetegedésekre., hiszen ilyenkor a sejt is azt éli meg, hogy nem korlátozható az akarata, magát önállósítva leválhat a szervezetről. Természetesen a horoszkóp ilyen erőpróbáló fényszögei önmagukban nem „garanciák” a fizikai szintű egészségkárosodásra. Jelölhetnek egy nagyon – nagyon kreatív alkatot is, aki éppenséggel azzal őrzi meg testi – lelki épségét, hogy rendszeres és tudatos erőfeszítéseket tesz nem mindennapi ötletei megvalósítására)

 

A korábbi cikkben (Viharos tavaszi szelek) már említett Nap – Szaturnusz szembenállás egyéni vágyaink, önmegvalósítási törekvéseink és kötelességeink, a szűkebb – tágabb környezet szabta határok, lehetőségeink és korlátaink összeütközésére figyelmeztet. A külvilággal folytatott hatalmi harcok, súrlódások mellett azonban belső ellentéteink tudatosítására, így pedig bűnbak – projekcióink visszavonására is lehetőségünk van. A  Nap április 23 –án képezett harmonikus fényszöge a Marssal, majd a hónap végén a Plútóval lehetőséget ad a konfliktusok egészséges mederbe terelésére is.

 

 

Olyan, merőben ellentétes minőségeket harmonikus egészbe ötvözni azonban, mint a villámgyors és a csigalassú, hiperaktív és tehetetlen, elmélet és gyakorlat, valóság és fantázia, anyag és szellem, a zsenialitás sziporkái és az őrület pillanatai, úgy energetikai, mint fizikai szinteken, társas viszonyainkban, magánéletben és a társadalomban sem egyszerű feladat. És nem is mindig „szabad akarat”, jószándék, elhatározás kérdése, hiszen az Uránusz és a Plútó olyan ősprincípiumok, melyekkel még annyira sem lehet alkudozni, mint a Szaturnusszal. (A nagy, kozmikus Tanítómester szigorát ugyanis még többé –  kevésbé enyhítetjük, ha olyan szaturnikus erényeket produkálunk, mint a  kitartás, önfegyelem, mértékletesség, szorgalom. Az uránikus és plútói energiákat azonban többnyire olyan sorseseményekként éljük meg, melyekkel szemben nincs túl sok eszközünk. A két őselv analógialáncával a korábbi cikkek részletesen foglalkoztak: pl. a Plútó archetípusa, Szaturnusz – Uránusz szembenállás 2009 – 2010, T – kvadrátból Nagy Kereszt)

 

 

 

Nagy próbatétel a szervezetnek

 

 

A  keringési problémák, agyvérzés, stroke veszély, belső elválasztású mirigyek rendellenes működése nem csupán minket, hanem házi kedvenceinket is fenyegeti – minél idősebb állatokról van szó, annál inkább.Ha látszólag minden külső ok nélkül vibráló nyugtalanság, kapkodás, dührohamok, különös hangulatok kerítenek hatalmába, fejfájásban, álmatlanságban szenvedünk, életritmusaink, ciklusaink felborulnak, étkezési szélsőségekbe esünk, a hatha jóga gyakorlatok, meditációs, relaxációs technikák többet segíthetnek a gyógyszereknél.

 

Önmagukban azonban nem elegek, hiszen a Kosban haladó Uránusz és Merkúr hatásai folyamatos, erőteljes impulzusokkal bombázzák a Szűzben álló Marsot, majd a Bak Plútót. .(A konstelláció egészségre gyakorolt hatásával nagyon részletesen foglalkozik az Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog c. cikk ) Amennyiben tehát csökkenteni akarjuk a balesetek, impulzivitásból fakadó kellemetlenségek, veszteségek, olyan konfliktusok veszélyét, amiket később megbánunk, ezeknek a feszültségeknek egészséges, „ellenőrzött” formában kell kisülniük Az excentrikus ötletek,a szüntelen cselekvésinger, kapkodás ellen mindenkinek ajánlatos küzdeni, de a lassú reakciók, passzivitás, a fizikai erőkifejtés hiánya ugyanannyira káros lehet.

 

 

Kényes egyensúly

 

 

Az egyensúly, különösen az előttünk álló pár napban nagyon kényes. Április 15-én ugyanis, az eddig tolató Mars direktbe fordult, de még mielőtt  harmonikus kapcsolatba kerülne a Plútóval  és a Nappal, feszült fényszöget képez a Neptunnal és az Uránusszal. A gyakorlatban ez olyan helyzeteket idézhet elő, amikor hosszabb passzivitás után mozgásba lendülünk. Előfordul, hogy a szó konkrét értelmében is ez történik, pl. valamilyen sportba kezdünk, vannak akik hosszabb betegségből épülnek fel, máskor más életterületeken válnak aktívabbá. Jobban a sarkukra állnak, többet akarnak tenni céljaikért, az eddig felhalmozott ismereteket a gyakorlatban szeretnék kamatoztatni, stb.

 

A túl nagy – és megfelelő előkészítés nélkül vett lendület azonban az erők szétforgácsolódásához, túlerőltetésből vagy lassú reakciókészségből fakadó balesetekhez vezethet. Olyan helyzetek is adódhatnak, amikor nem egészen önszántunkból lendülünk cselekvésbe, hanem valami még rosszabbat megelőzendő kell hatékonyan és nagyon gyorsan közbeavatkozni. A nem megfelelő, vagy a helyzethez nem illő, rosszul időzített reakciók azonban tovább fokozhatják a bajt. De az alkalmas pillanatot és cselekvést sem könnyű eltalálnunk, hiszen a Mars – Neptun szembenállás csökkentheti realitásérzékünket, hatékonyságunkat, megvalósíthatatlan ideálok, téveszmék kergetésére ösztönözhet.

 

Természetesen amennyiben kitartó erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy álmainkat összekössük hétköznapi realitásainkkal, utána járjunk megérzéseinknek, a sugallatok, megvilágosodás pillanataiban érkező kinyilatkoztatásokat alapos tárgyi tudással is kiegészítsük, hosszan tartó fejlődés alapjait teremthetjük meg. Ez a feladat azonban nem csak április második felére szól, hanem komoly, sok éves, akár életre szóló tanulmányok kezdetét is jelentheti. Sajnos, a látszólag kényelmesebb út sokkal csábítóbb: különböző kémiai eszközökkel, pótcselekvésekkel oldani a kétségtelenül nehezen elviselhető feszültséget. Mondani sem kell, hogy a valóságelhárítás technikái tovább mélyítik fizikai – lelki függőségeinket, és a jelenlegi konstellációknál sokkal könnyebben eredményezhetnek baleseteket vagy más váratlan, tragikus sorseseményeket, mint más időpontokban.

 

 

 

 

 

 

Harcra készen

 

 

E bolygóhatások káros hatásainak kivédésében nagyon fontos szerepet játszik a testedzés. Az intenzív fizikai igénybevételnek azonban lazító gyakorlatokkal kell kombinálódnia. A Mars (Plútó) – Uránusz  meg a többi, fentebbi formáció ugyanis hatalmas energiatöltettel rendelkezik,  ami egy nem elég jó kondícióban lévő fizikai test számára teher és veszélyforrás is lehet. Mintha pl. egy vékony kábelen hatalmas erősségű áramot vezetnénk keresztül. A fizikából is tudjuk, hogy a kábel ilyenkor felforrósodik, aztán elég. Ezt megelőzendő a testet is folyamatosan edzeni, erősíteni kell.

 

A harcművészetek formagyakorlatai ideálisak erre a célra, hiszen keretek között adnak egy hallatlan mozgásszabadságot, a „robbanás” pedig egy biztonságos rendszerben valósulhat meg. Az uránuszi hatásokkal kombinált marsi energia ugyanis nagyon nehezen fékezhető meg: a pusztán akaratból vagy racionális megfontolásból fakadó igyekezet mit sem használ. Ennél sokkal mélyebb, zsigeri, vegetatív szinten kell őket összehangolni s ez, mint a korábbi cikkek részletesen tárgyalják, csak bizonyos, az energiarendszerre is ható testgyakorlatok révén valósítható meg.

 

A formáció azonban fokozza a gyulladások, szakadások, izomgörcsök, törések, esések, megkésett vagy elhamarkodott reakciók veszélyét is, ezért a tai chi, jóga és a chi kung statikusabb gyakorlatai, az úszás, a lazítás, a meditáció, a hastánc ugyanennyire fontos.

 

 

 

 

Szakítás, veszteségek

 

Emberi kapcsolataink is bizonytalanabb talajon állnak, mint általában. Ha pl. egy párkapcsolatot már eddig is csak a megszokás, az új életszakasztól való félelem tartott össze, szinte bizonyos, hogy megszakad. Ugyanez vonatkozik más társulásokra, munkaviszonyra is, mint ahogy pénzünknek, értékeinknek a másodperc tort része alatt is lábuk kelhet, ingatlanjainkban hatalmas károk keletkezhetnek, akár egy szempillantás alatt is. A műszaki cikkek, főleg a kommunikációval kapcsolatosak, ill. a járművek váratlan meghibásodása szintén sok gondot okozhat.

 

Hirtelen felindulásból

 

A Koson átcsörtető Merkúr különösen forrófejűvé tesz: az apró sérelmek, mulasztások aránytalanul erős érzelmi reakciókat válthatnak ki. Mindez megnöveli a hirtelen felindulásból, pillanatnyi elmezavar hatására elkövetett bűncselekmények lehetőségét. A Mars – Neptun szembenállás pedig arra utal, hogy az elkövetők valóságérzékét alkohol, drog, kaotikus érzelmi állapotok is megtorpedózhatják, esetleg az agresszió nem a valódi bűnösök ellen irányul.

 

A Bika jegyében állomásozó Jupiter, a hagyományos asztrológia Nagy Jótevője ugyan a tragédiák szerencsés, ha nem egyenesen csodával határos átvészeléséről is gondoskodhat, másfelől azonban be is vonzhatja őket, hiszen a föld jegyben túlságosan elkényelmesít és arra hajlamosíthat, hogy a belső nyomást evésrohamokkal, az élvezetek túlzott hajszolásával enyhítsük, ami viszont érzékenységünket és reakciókészségünket fogja tompítani.

 

Ez sokkal több problémát okozhat, mint általában, hiszen, bizonyos, a konstellációkból adódó helyzetekben (pl. tűzesetek, közlekedési baleset vagy annak veszélye, szélsőséges indulatok elszabadulása, természeti katasztrófák, pl. földrengés, viharok rombolásai) a jó reflexek, lélekjelenlét, a megérzések pontossága és intuíciónk követése nem csak a saját életünket, hanem a másokét is megmentheti..

 

 

Szélsőséges időjárás, természeti katasztrófák, tömegszerencsétlenségek

 

A 2010 április 10-i lengyel elnöki gép lezuhanása szinte klasszikus példája az uránuszi baleseteknek (Akkor azonban egy Szaturnusz – Uránusz szembenállás hatott, a Szűz – Halak tengely mentén).

. A tüzes Kos a szó szoros értelmében is felhevítheti a légkört, tűzeseteket, robbanással, égési sérülésekkel járó szerencsétlenségeket jelezve. A forrófejű vezetés, a gyorsulási versenyek, figyelmetlenség, szétszórtság, türelmetlenség szintén több áldozatot követelhet az átlagosnál. A terrorcselekmények, merényletek szintén gyakoribbá válhatnak, a békésnek induló politikai demonstrációk váratlanul erőszakossá fajulhatnak világszerte. Az időjárás szélsőségei, természeti katasztrófák is komoly próbatételeket tartogathatnak.

 

 

 

 

A balesetek előzményei

 

A Szent Lajos király hídja című regény nem csupán fikció: a tömegkataszrófák áldozataiban akkor is van valami közös, ha látszólag teljesen különböző családi, magánéleti vagy társadalmi háttérrel rendelkeznek. Álmok feldolgozásával foglalkozó terapeuták hosszan tudnák sorolni azokat a példákat is, amikor egy véletlen balesetnek akár több éves előzménye van a tudattalanban – csak a páciens nem vette álmai üzenetét
Az asztrológusok tapasztalatai szerint szintén léteznek bizonyos, balesetet vonzó mintázatok és tudatállapotok. Egy ilyen esemény létrejöttéhez pl. az Uránusz hatások mellett a jelenlegi erőpróbáló Mars, Merkúr Szaturnusz, Plútó hatásoknak is érvényesülniük kell, valamint az 1, 3, 6 házak jelképezte életterületek ( egyéniség, test, kommunikáció, mozgás, egészség, munka, napi szokások) is érintetté válnak – de természetesen ezúttal se gépiesen alkalmazható receptekről van szó.
Korunk egyik kórtünete, a kapkodás, több féle feladat egyidejű vállalása, a stressz, a diszharmonikus Uránusz hatásnak megfelelő tudatállapot tipikus példája. Mivel az ősprincípium nem sok figyelmet szentel az anyagi világ dolgainak, sőt, kifejezett ellenérzéssel viseltet iránta, a mi figyelmünk is elkalandozik, szórakozottá, szétszórttá válunk.

A jelenleg ható, Szaturnusz – Nap szembenállásnak, ill. Uránusszal együtt álló Merkúr kvadrátban a Plútóval – megfelelő balesetminta potenciális áldozatai már jó ideje egy olyan helyzet foglyai, amely nem illeszkedik jelenlegi személyiségük igényeihez. Talán nem áll rendelkezésükre elegendő alkalom, mozgástér, perspektíva, hogy kibontakoztassák egyéniségüket, kötelességeik, napi rutintevékenységeik, családtagok, partner, munkahely, stb elvárásai miatt (Szaturnusz) el kell nyomniuk független, kreatív személyiségüket (Uránusz). Esetleg éppenséggel saját magukat korlátozzák: biztonságra törekvő, az újtól, járatlan utaktól, kockázatvállalástól rettegő személyiségrészeik nem engedik egészséges formában kibontakoztatni újító, egyéni utakat kereső vonásaikat.

Természetesen ennek a fordítottja is előfordulhat: ilyenkor az öncélú különcödés, a mások rovására történő zabolátlan terjeszkedés, hosszabb ideje tartó önző, parazita életvitelnek köszönhetően szembesülünk korlátainkkal. Minél messzebb rugaszkodtunk a valóságtól vagy minél több kárt okoztunk másoknak, annál brutálisabb lehet a földetérés.  A balesetek olyan kreatív emberek számára is kijózanító hatással bírhatnak, akik nem tudnak mit kezdeni adottságaikkal, ál – bohém, valójában a tényleges kihívásokat kerülő életstílussal forgácsolják szét magukat.

 

Újabb esély a sorstól

 

 

 

A balesetek áldozatai gyakran maguk is szenvednek az egszisztenciális csapdától,melybe önszántukból sétáltak be, de nemhogy nem tudnak kitörni belőle, hanem olyan, látszólag véletlen életeseményeket is vonzanak, melyek tovább csökkentik életterüket. Egyre ingerültebbekké, lázadozóbbakká válnak tehát, eleinte vergődnek, mint a bezárt ablaknak repülő madár, aztán apátiába süllyednek. Mígnem bekövetkezik a katasztrófa.
Betegágyukon aztán végre elegendő időt szánhatnak magukra. Ha életveszélyből menekültek meg, talán azt is belátják, hogy törékeny, esendő emberéletük értékesebb annál, semhogy mások elvárásainak oltárán áldozzák fel, legyen szó akár életük legnagyobb szerelméről, legközelebbi hozzátartozóikról is. Máskor meg azzal a bizonyossággal lábadoznak, hogy valódi életfeladatuk betöltésével tartoznak sorsuknak (Szaturnusz) amiért az meghosszabbította földi idejüket.
Némelyikük csak egy ilyen tragédiát követően talál rá valódi hivatására. Julio Iglesias pl. hivatásos footballista volt míg egy olyan súlyos balesetet nem szenvedett, hogy orvosai kizárták lehetőséget, hogy újra járni tudjon. Lábadozása ideje alatt esze ágában sem volt kergetni a labdát, inkább megtanult gitározni és énekórákat vett. George Lucas szintén egy hajszál híján halálos balesetet követően kezdte el, még a kórházban Joseph Campbell, a világhírű antropológus könyveit olvasni. Ezek inspirálták a későbbiekben a Star Wars sorozat megalkotására.

 

 

Hogyan előzhetjük meg a baleseteket?

 

 

Az alábbi technikák alkalmazásához nem szükségesek asztrológiai ismeretek – a józan paraszti ész, egészséges önismeret, önmagunkkal és környezetünkkel szembeni őszinteség is megteszi. Ha azonban az említett konstellációk születési képletünk fontos területeit is érintik, akár az életünket is megmenthetik.
1. Vezetés közben ne vitatkozzunk a sofőrrel, utastársakkal, más autók vezetőivel. Ha mi ülünk a volánnál, inkább szálljunk ki a kocsiból és így rendezzük a vitát. Lehet, hogy nem vall túl jó modorra, de még az országút szélén is szerencsésebb kiüvöltöznünk magunkat, mint tehetetlen dühtől elvakítva egy árokban landolnunk

 

2. Ha azon kapjuk magunkat, hogy figyelmünk akkor is elkalandozik, „nem vagyunk testünkben”, nem vagyunk jelen a pillanatban, amikor épp egy nagy figyelmet igénylő, netán veszélyes feladatot végzünk, hagyjuk abba azonnal tevékenységünket és foglalkozzunk azzal, amivel szeretnénk valójában. Ha ez nem lehetséges, kényszerítsük magunkat, akár erőszakkal is, hogy csakis aktuális feladatunkra összpontosítsunk

 

3. Az apróbb balesetek, figyelem kiesések sok esetben hónapokkal megelőzik a súlyosabbakat. Még komolyabb aggodalomra ad okot, ha folyamatosan elhagyjuk a holminkat, nem emlékszünk, hova tettük le azt a tárgyat, amivel pár pillanattal azelőtt babráltunk. Értékeink, különösen a részben a balesetek által is érintett 3. ház uralma alatt álló mobiltelefonunk, kerékpárunk, stb. elvesztése, meghibásodása, a kocsinkban esett kisebb – nagyobb károk még nagyobb figyelmet érdemelnek.

 

4. Végül, de nem utolsó sorban: ha rossz előérzeteink vannak, álmaink balesetre figyelmeztetnek, aznap ne üljünk autóba, halasszuk el a kirándulást vagy az üzleti megbeszélést, de akár repülőutunkat is. Minél erősebbek ezek a zsigeri ellenérzések, annál biztosabbak lehetünk ugyanis benne, hogy tudattalanunk, őrangyalunk, védőszellemünk – vagy, beállítottságunktól, világnézetünktől függően bárminek is nevezzük – lépett közbe az érdekünkben. Tartósan megmenekülni azonban csak akkor fogunk, ha tárgyalóasztalhoz ülünk vele, és kifaggatjuk az életünkben esedékes változásokról, ezeket pedig a gyakorlatban is végrehajtjuk

 

 

 

Kiss Kati

www.astroconsult.hu

 

 

Amennyiben nem nyílik honlapom, a következő linkekről tájékozódhatnak szolgáltatásaimról:

www. netlog.com/katiasztro,

http://network.hu/Togro/blog/kati-blogja/bemutatkozas

vagy személyesen tájékozódhatnak szolgáltatásaimról.

Szíves megértésüket köszönöm

 

 

 

 

további publikációk:

http://astroconsult.ingyenblog.hu/

 

http://astroconsult2.ingyenblog.hu

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 

Viharos, tavaszi szelek

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/viharos-tavaszi-szelek.blog

 

Egészség és betegség a Szűz Mars – tranzit tükrében

 

http://astroconsult.ingyenblog.hu/101.blog

(A 8 hónapos tranzit hatása a világgazdaságra,közbiztonságra, egészségügyre, testi – lelki állóképességre)

A PLÚTÓ – SZATURNUSZ – URÁNUSZ ROBBANÉKONY FORMÁCIÓI

http://astroconsult.ingyenblog.hu/t-kvadratbol-nagy-kereszt.blog

 

Szaturnusz – Uránusz szembenállás a Szűz – Halak tengely mentén

 

A Plútó archetípusa

http://astroconsult.ingyenblog.hu/a-pluto-archetipusa.blog

 

PÁRBESZÉD ÁLMAINKKAL 1.- IV

http://astroconsult.ingyenblog.hu/parbeszed-almainkkal.blog

 

Az elnyelt vitalitás és visszaszerzése

http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-elnyelt-vitalitas-visszaszerzese.blog

 

Állóképesség

 

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/allokepesseg.blog

 

 


Viharos, tavaszi szelek

 

Asztrológiai körkép:  2012. március 20 – 2012. június 22

 

 

A Nap kardinális jegyekbe lépésének ideje, azaz : tavaszi napéjegyenlőség, amikor  a Kos, a nyári napfoduló, amikor a Rák, az őszi napéjegyenlőség, amikor a Mérleg és a téli napforduló, amikor  a Bak jegyébe vándorol – fontos szerepet játszik az asztrológiában. Az ezekre az időszakokra felállított képletek, az ún. quartálképletek felvilágosítást adnak a következő három hónap múlva esedékes kardinális jegyváltásig aktuális eseményekről, az időszak minőségéről. Ezek a folyamatok nagyobb közösségeket és személyeket egyaránt érintenek. Személyi horoszkópokban azokra  az életterületekre (házakra) hatnak a leginkább, amelyekbe a bolygóformációk alkotóeelemei beleesnek.

 

Idén a tavaszi napéjegyenlőség dátuma – 2012. március 20, budapesti idő szerint reggel 06 : 12 nagyon közel esett március 22-éhez,, az újhold időpontjához.. A rendkívül dinamikus bolygóállás budapesti időszámítás szerint ezen a napon, du. 15: 40 kor jött létre a Kos jegyében. Az újhold mindig új kezdeteket jelez az asztrológiában, a temperamentumos Kos pedig felgyorsítja az eseményeket. Ennek valamennyien tanúi lehettünk az elmúlt hetekben. A telehold mintegy beérleli az újholdnál elkezdődött folyamatokat. A jelenlegi, robbanékony konstelláció április 6-án este, budapesti idő szerint 20: 20 kor áll össze.

 

A teljesség igénye nélkül érdemes hát összefoglalni, mi mindent fújhatnak életünkbe az előttünk álló három hónapba a viharos tavaszi szelek. Egy bizonyos, unatkozni nem fogunk a következő időszakban.

 

 

 

 

 

 

Vihar előtti csend

 

 

A téli, a Jupiter – Szaturnusz szembenállás kiélezte az ellentéteket. Értékeink pusztulását eszköztelenül és tehetetlenül néztük, energiáink elapadtak a puszta életbenmaradásért folytatott harcban. (a konstelláció részletes bemutatását ld. a Viharos  holdtölte: 2010 december 10, teljes holdfogyatkozás http://astroconsult.ingyenblog.hu/2010-december-10-teljes-holdfogyatkozas.blog c cikkben.)

 

A fényszög enyhülését követően éppencsak kifújhattuk magunkat, de sem újabb tartalékok felhalmozására, sem a tartós növekedés elindulására nem maradt idő. A március közepén egzakttá váló, a Szűz Mars, Bika Jupiter, Vénusz és Bak Plútó által képezett nagy földtrigon nem hozhatott hosszú távú stabilitást.  A formáció nagy csalódást is okozott azoknak, akik túl vérmes reményeket tápláltak a Bika jegyén átvonuló Nagy és Kis Jótevő (azaz a Jupiter és a Vénusz) március 13 – 15-i találkozójával kapcsolatban. A föld elem ugyanis egyfelől valóban képes stabilitást teremteni, másfelől azonban, a rá jellemző tehetetlenségi erő, mozdulatlanság miatt bemerevíti a struktúrákat. A Bika kényelemszerető jegye a Halak Neptun  hatásaival társulva egy fajta csodaváró, passzív hozzáállást is fokozhatott, a Szűzben hátráló Mars pedig nem rendelkezett annyi erővel, hogy érdemi áttörést hajtson végre. Ehhez túlságosan kimerítették, legyengítették az azt megelőző időszak diszharmonikus hatásai. Ily módon a Jupiter, Vénusz és a Plútó trigonok segítő hatása a legtöbb estben abban merült ki, hogy a felszín felett tartsa, megóva a végleges bukóspiráltól. Jó kérdés azonban, hogy mire a támogatás megszűnik, maga is elég erős lesz-e, hogy kikecmeregjen szorult helyzetéből, vagy ímmár semmi sem akadályozhatja meg a nagy padlótfogást.

 

Egyéni szinten pl. ez az energiahiány fizikai betegséget, a szélmalomharcból fakadó apátiát vagy a kollektív folyamatokkal szembeni tehetetlenséget idéz elő.  Magánéletben és társadalmi szinten egyaránt magyarázható vele az elemi önvédelmi reakciók, az egészséges, ösztönös és gyakorlati eredményeket produkáló tiltakozás hiánya, a vágóhídra masírozók korábban elképzelhetetlen, hipnotizált tehetetlensége akkor, amikor valóban bőrünkre megy a játék, amikor a puszta túlélés, magunk és szeretteink, értékeink megmentése érdekében foggal – körömmel kellene tiltakozni, üvölteni, kitálalni, bebizonyítani igazunkat, visszavágni, határokat megvonni. Természetesen az ösztönös, életszerű, ha úgy tetszik zsigeri reakciók ilyesfajta legátoltságához más, tartósabb bolygóhatások is kellenek.(Bár a korábbi cikkekben részletesen tárgyalt, 2009 őszétől 2011 nyaráig ható Szaturnusz – Plútó kvadrát már felbomlott, következményei még javában éreztetik hatásukat. A fentebbi probléma részben ezzel magyarázható)

 

 

 

 

 

Véres, tavaszi áldozat

 

 

A napéjegyenlőségkor már fellazulóban levő nagy trigon alkotóelemei az április 6-i telehold időpontjára már teljesen eltávolódtak egymástól.A március 19-i Toulouse – i merénylet azonban már sokkal hamarabb kizökkentett a koratavaszi valóságelháritásból. Mint ismeretes, Mohamed Mehra, az Al Kaida egy nem egészen 24 éves tagja (1988. októbet 10-én született Töulouse-ban, a születési órát sajnos nem találtam meg) egy jesiva bejárata előtt lemészárolt egy rabbit és három kisgyereket, a negyedik iskolást pedig súlyosan megsebesítette.

 

Asztrológiai szempontból  a tragédia  nem volt váratlan.  Az eklipszek „titkos utóelete” :Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?. http://astroconsult.ingyenblog.hu/az-eklipszek-%E2%80%9C-titkos-utoelete%E2%80%9D.blog c. cikkemben egy asztrológus kollégát idéztem, aki szerint 2012. március 25-én, amikor a Nap eléri a 2011. július 1-i napfogyatkozás pontját,  Behring Breiwik 2011 júliusi ámokfutásához hasonló merényletekre számíthatunk a világban. A tragédia ugyan pár nappal a prognózist megelőzően következett be, de ennyi csúszás még bőven belefér az asztrológiai előrejelzésekbe. Mehrával azonban csak március 22-én, a Kos újhold napján sikerült végezni és március 25-én temették el.

 

 

2011. július 22, a Breiwik féle vérengzés egyik fő jelölője az a cikkeimben többször említett Plútó – Uránusz kvadrát volt, ami az ezt követő hónapokban ideiglenesen felbomlott, de idén április második felétől újra, egyre erősebben kezd el hatni, 2012. június 24-én válik egzakttá, majd 2015-ig újra meg újra összeáll. Ez az elemi erejű pusztító erő társadalmi szinten a szélsőséges politikai mozgalmak, különösen a szélsőjobb erők előretörése, kollektív vagy egyéni szinten elkövetett kegyetlen bűncselekmények, természeti csapások – főleg vulkánkitörések és földrengések, nukleáris katasztrófák formájában nyilvánulhat meg, egyéni életekben váratlan és tragikus töréseket, pszichomentális zavarokat, mutációkat, daganatos megbetegedéseket okozhat.

 

Szerencsére a tavaszi napéjegyenlőséggel és újholddal kezdődő csillagászati újévet egy sokkal több optimizmusra okot adó „ómen” is kísérte. Március 22-én kezdődött Durga istennő ünnepe, a kilenc napos tavaszi navratri, amely arról emlékezik meg, hogyan semmisítette meg az indiai mitológia egyik legnépszerűbb alakja az egész világot fenyegető démoni erőket. A legyőzhetetlen védelmező mítoszából most nem csupán azok meríthetnek inspirációt, aki az ő archetípusnának a hatása alatt állnak (Vagyis, az asztrológia nyelvén, akiknek a Mars, a Plútó, a Kos vagy a Skorpió princípium hangsúlyos szerepet játszik képletében. (Durga, a harcos istennő, http://astroconsult2.ingyenblog.hu/durga-a-harcos-istenno.blog)

 

 

 

Fellazuló struktúrák

 

 

Április 3-án este a Vénusz átlépett az Ikrek jegyébe, ahol egy hosszú, retrogád fázisnak köszönhetően a szokásosnál hosszabb ideig, 2012. augusztus 7-ig tartózkodik. Ezzel a jegyváltással veszi kezdetét az átmenetek időszaka. A változások eleinte frissítő tavaszi tavaszi szellőként hatnak: fellazítják a túlságosan szilárd, ezért semmiféle kiutat, fejlődést nem engedélyező struktúrákat. A levegősség, mozgékonyság, könnyedség azonban látszatmegoldásokat, pótcselekvéseket, az energiák szétforgácsolódását is eredményezheti, a tényleges eredmények pedig csak átmenetileg jelenthetnek kiutat.

Az április 4 – től kb. április 12 –ig ható Mars- Vénusz kvadrát, ez a két bolygó közötti feszült kapcsolat utal az egyetértés hiányára,  a kicsinyes  konfliktusokra, és az olyan phürroszi győzelmekre, ahol sem személyes, sem közösségi szinteken nem lehet valódi nyertesekről beszélni. Az áldatlan állapotokat a Mars Neptunnal képezett szembenállása is fokozza, megnövelve annak a veszélyét, hogy a valóságos ellenfelek helyett képzeletbeli mumusokkal csatározunk,  illúzióink csapdájába esünk vagy mások vezetnek félre, a túl színes fantáziák elszpikázzák az erőt a megvalósítás elől.

 

 

A Kos Nap március végi együttállása az Uránusszal, illetve a Bak Plútóval képezett kvadrátja csak részleges áttörést hozott. Az elmúlt napok fejleményei némi reménykedésre adnak okot, hogy az életszerűség, a jogos felháborodás, a saját és mások igazsága melletti öntudatos kiállás,  véget vethet az intézményesített fosztogatásnak, akár olyan szellemi értékek eltulajdonításáról legyen szó, mint egy kisdoktori dolgozat „nyersanyaga”, akár a szélesebb tömegek egzisztenciális ellehetetlenítéséről.

 

 

Csakhogy a kép sokkal összetettebb, így nem lehet a tavaszi napéjegyenlőség archetipikus sémájára redukálni, miszerint a fény, a tavasz, az élet erői győzedelmeskednek a tél, a sötétség, a pusztulás felett. Tény, hogy világviszonylatban is nagy horderejű változások kezdődtek (illetve ezek a folyamatok már jó ideje tartanak, a blogokon olvasható cikkek, pl. a Szaturnusz – Uránusz szembenálás, Plútó – Szaturnusz kvadrát, 2010, 2011 nyarának a konstellációi, stb. részletesen foglalkoznak velük) e folymatok kimenetele beláthatatlan, és minél előbbre haladunk a tavaszba, annál kevesebb fogódzó, viszonyítási alap marad. Ha eddig a bemerevedett struktúrák, beszűkülő mozgástér, önmegvalósítási lehetőségek hiánya okozott gondot, rövidesen az jelent majd sokkal nagyobb problémát, hogy a talaj egyre inkább kicsúszik a lábunk alól, fokozatosan, vagy egyik pillanatról a másikra eltűnnek fogódzóink. (Természetesen, a politikából, izmusokból, vagy akár legszorosbb emberi kapcsolatainkból való kiábrándulás nem jelenti azt, hogy éltető eszméinkről, etikai normáinkról is le kéne mondanunk).

Amennyiben azonban nem sikerül kapcsolatba kerülni belső vezetőnkkel, egyre bizonytalanabbá és émbertelenebbé váló külső körülményeink hatására rálelni saját morális értékrendünkre, magányosabbakká válhatunk az észak amerikai erdőkben  vadászó naszkapi indiánoknál. Ennek a törzsnek a képviselői ugyanis hónapokon át tartó elszigeteltségben éltek és csupán arra számíthattak, hogy a szívükben lakozó Nagy Ember, a Misna Peo álmokon és látomásokon keresztül útba igazítja őket.

 

 

 

Borongós nagypéntek

 

 

 

 

 

A nagypéntek illik az április 6- i telehold karakteréhez. Érdemes odafigyelni azokra a különös álmokra, hangulatokra, esetleges nyugtalanságra, amelyeket az éjszakai – korahajnali Hold – Uránusz szembenállás gerjeszt. Baljós látomásainknak van valóságalapjuk. Az este, 20: 20 kor egzakttá váló telehold ugyanis olyan szembeszegüléseket jelezhet a fennálló struktúrákkal, a hatalom intézményes formáival, és hétköznapjaink autoritás- figuráival szemben,amelyek kezeléséhez még nem rendelkezünk elegendő eszközzel.. Mivel a Vénusz az anyagiak, a pénzügyek és a társas kapcsolatok, különösen a szerelmi viszonyok jelölője,  egyéni szinten olyan munkahely – vagy kapcsolatváltást is jelezhet, amelyre, bármennyire kívánatos is egyfelől, még nem vagyunk rá felkészülve.

 

 

Utáljuk pl. a munkahelyünket, ezért egy, az Uránusz – Vénusz szextil által bátorított vitális  impulzus hatására kilépünk, vagy bevonzva a konfliktust, olyan helyzetet teremtünk, amikor nekünk mondanak fel.  Egyik esetben sem lesz könnyű azonban új állást találni, legalábbis a szó hagyományos értelmében vett, hosszú távú lehetőséget. Ha adódik valami, az legtöbbször alkalmi jellegű, a bevétel bizonytalan, az alternatívák feltérképezéséhez pedig jó adag rugalmasság, improvizációs készség, kockázatvállalás kell.

 

 

Hasonló helyzetek adódhatnak párkapcsolatainkban is. Kilépünk egy, már egyikünk fejlődését sem szolgáló viszonyból, vagy párunk hagy faképnél bennünket, de sem friss szabadságunkat nem tudjuk élvezni sem pedig új, kielégítő tartós kapcsolatot kialakítani. Tragikus külső események miatt (pl. betegség, baleset) pedig még egy jól működő kapcsolat is megszűnhet – és ilyenkor még nehezebben találunk magunkra

 

A próbatételek időszaka

 

 

 

 

Az igazi változások április 9-én kezdődnek, amikor is az eddig hátráló Merkúr direktbe vált. Az ismétlések, újratanulás, újrafogalmazás időszaka lezárul, az események felpörögnek.

Április 13 és április 19 között a Nap szembekerül a Szaturnusszal.

Ezt az aspektus egyéni és közösségi szinten is komoly próbatétel elé állít: „Vannak helyzetek, amikor az egyénnek el kell döntenie, hogy az individuáció parancsának engedelmeskedik-e, vagy ragaszkodik eddigi társadalmi helyzetéhez és vállalja  a kompromisszumokat. Vannak olyan helyzetek, amikor egy elkerülhetetlen és kizárólagos vagy – vagy döntés elé kerül az ember, és aki ilyenkor a társadalomhoz való alkalmazkodást választja, mindent elveszít, rossz döntéséért élete végéig tartó neurózissal fizet.” Marie Louise von Franz: Női mesealakok / Az elűzött királylány

 

A hétköznapi életben remélhetőleg nem éleződnek ki ennyire az ellentétek, dilemmánk kisebb horderejű. Valamilyen értelemben továbbra is egyensúlyt kell teremteni a személyes szabadságvágyunk, önmegvalósítási igényeink és a közösségi, a társadalom velünk szemben támasztott követelményeivel, szélsőséges helyzetekben azonban ennél sokkal komolyabb választások elé kényszerülünk.

 

Aki pl a náci Németországban akart törvénytisztelő állampolgárként élni, nyilvánvaló, hogy más szempontból súlyosan vétett az általános etikai normák és a humanizmus alapelvei ellen. Ilyen időszakokban azonban annyira  erőteljes is lehet a kollektív agymosás, hogy a második világháború idején is praktizáló Jung pl. esetek tömegéről számolt be, amikor is pszichésen teljesen ép páciensek keresték fel, mert úgy érezték, velük van gond, amiért zsigeri viszolygást éreznek a zsidótörvényekkel vagy a hitleri vezetés többi intézkedésével szemben.

 

Természetesen a már kiforrott vagy épp megszilárduló diktatúrákra manapság  is jellemzők azok a beteges társadalmi normák, melyek hatására tökéletesen egészséges lelkivilágú és egyébként alkalmazkodásra, együttműködésre kész emberek sokasága érzi úgy, hogy ők működnek abnormálisan, maiért képtelenek alávetni magukat az ilyesfajta elvárásoknak.

 

 

A közeljövőben esedékes változások azonban remélhetőleg nem lesznek ennyire drasztikusak, de a „véletlen” külső eseményekben megjelenő tendenciák a távolabbi jövő folyamatairól is elgondolkoztató jelzéseket adhatnak.Április 15-én az eddig tolató Mars is direktbe fordul és jegyére, a Szűzre jellemző apró, visszafogott mozdulatokkal elkezdi feltornázni magát a padlóról. Erre azonban egy finoman szólva is aláaknázott terepen kell sort kerítenie.

 

 

Az április 17-én Kosba lépő Merkúr április 21 környékén találkozik az Uránusszal, 22 – 18 között pedig csatlakozik annak Plútóval képezett kvadrátjához.

 

Ez a formáció újabb változásokat tartogat egyéni és közösségi szinten. Egyik pillanatról a másikra parázs viták pattanhatnak ki, az elhamarkodott kijelentések, meggondolatlanul vállalt feladatok vagy éppenséggel megszakított társulások később súlyos problémákat okozhatnak, Növekedhet a fogékonyság a gyulladásos betegségekre, az izom – és az idegrendszer sérüléseire, . Túlfokozott hangulatunkban olyan projektekbe foghatunk, amelyekhez egyelőre nem rendelkezünk elegendő eszközzel, világviszonylatban megszaporodhatnak a váratlan, erőszakos bűncselekmények, merényletek, tűzesetek, robbanással, repüléssel kapcsolatos balesetek, stb . Nem vagyunk pl. elég edzettek egy új sportág elkezdéséhez, egy munkakör betöltéséhez nem elég a tudásunk, és még sorolhatnám. Mégis jobban járunk, ha felvesszük a kesztyűt mint ha megfutamodnánk a kihívástól. Ha ugyanis  körültekintően adagoljuk energiáinkat, május 10-ig, mire  a Mars megközelíti, a Bikában haladó Nap pedig még nem hagyta el teljesen a Plútóval képezett trigon hatókörét, akár fel is nőhetünk feladatainkhoz.

 

 

Amikor minden darabokra hullik

 

 

Eredményeinknek azonban nem örülhetünk túl sokáig, ugyanis május 15-én a Vénusz hátráló mozgásba kezd. A május 21-én esedékes napfogyatkozással kombinálódó hatás – később részletesen fogok írni erről a témáról – egy hosszabb távú talajvesztésre utalhat. A gazdasági, társadalmi, politikai instabilitás világviszonylatban több – kevesebb erőszakos eseményt vonhat maga után. Bármennyire nehéz is elfogadnunk, ezekhez a sokszor derült égből villámcsapásként bekövetkező atrocitásokhoz (magányos merénylők és nagyobb, szélsőséges csoportosulások által elkövetett bűncselekmények) a Plútó – Uránusz kvadrát évei alatt kénytelenek leszünk hozzászokni.

 

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy szemet hunyva a gaztettek fölött hagyjuk, hogy kifosszanak, tönkretegyenek, ellehetetlenítsenek bennünket vagy bárkit is környezetünkből, kiszorítsanak életterünkből, elpusztítsák értékeinket, igazságtalan önkény áldozataivá váljunk. Épp ellenkezőleg, ha eddig el is kerültük a témát, el kell sajátítanunk azokat a fizikai és mentális szintű önvédelmi technikákat, melyek révén vagy elháríthatjuk a támadást vagy pedig időben elmenekülhetünk előle. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy nekünk is úton – útfélen kötözködnünk kellene: a harcművészeti iskolák többsége pl. kifejezett kudarcnak tekinti, amikor fizikai szinten is sor kerül a verekedésre. A hatékony önvédelem energetikai szinten kezdődik, intellektuális síkon pedig azzal, hogy megszabadulunk naivitásunktól, növeljük testi – lelki immunitásunkat, .

 

 

A napfogytakozás által elindított folymatok romboló hatása csak a június 4.i teljes holdfogyatkozást idején kristályosodnak ki. Ez a konstelláció Magyarországot különösen súlyosan érinti, de a világgazdaságra nézve is nagyon komoly következményei lesznek . A holdfogyatkozás idején  a Vénusz  kettős támadásnak van kitéve. Mivel szoros együttállást képez a Nappal, az „elégeti”, másfelől pedig az eklipsz hatásától is sérül. Június 12-én a Jupiter elhagyja a Bika jegyében elfoglalt kedvező (ún. egzaltációs) pozícióját és az Ikrekbe lép. Itt az asztrológiai hagyomány szerint száműzetésben van, tehát csak korlátozottan képes kifejteni hatását. Mivel, mint fentebb már szó esett róla,  mindkét bolygó a pénzügyek, anyagi helyzet jelölője is, nem véletlen, hogy  az asztrológusok világszerte azon a véleményen vannak: ez a dátum jelzi a valódi gazdasági válság kezdetét is.

 

 

A jog, a törvény, törvényalkotók jelölője minőségben ez a Jupiter helyzet arra is utal, hogy ilyen körülmények között a jog, a törvény szelleme helyett annak betűje, az önkényesen értelmezett paragrafusok érvényesülnek majd, a jogtalanság, korrupció világméretű problémákat okoz majd, a törvény betűje vagy az egyéni kapcsolatrendszer az eddigieknél is nagyobb szerepeket játszik majd az ítéletalkotásban. Az Uránusz – Jupiter szextil hatására természetesen az egyéni szabadságjogok, az egyetemes emberi jogok, sajtószabadság, liberális értékek védelmében folytatott harcok is felerősödnek, de a hosszú távú, gyakorlati eredmények sajnos még jó darabig váratnak majd magukra.

 


 

Kiss Kati

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben nem nyílik honlapom, a következő linkekről tájékozódhatnak szolgáltatásaimról:

www. netlog.com/katiasztro,

http://network.hu/Togro/blog/kati-blogja/bemutatkozas

vagy személyesen tájékozódhatnak szolgáltatásaimról.

Szíves megértésüket köszönöm

 

 

Kiss Kati

 

katiasztro@vipmail.hu

 

06 30 312  91 79”

 

 

 

Kapcsolódó linkek:

 

 

Durga, a harcos istennő

 

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/durga-a-harcos-istenno.blog

 

 

 

A változás időszakai

http://astroconsult2.ingyenblog.hu/a-valtozas-idoszakai-2.blog

 

Viharos  holdtölte: 2010 december 10, teljes holdfogyatkozás

Az eklipszek „titkos utóelete” :

Mennyire jelezhetők előre a Breivik ámokfutásához, Fukushimához hasonló tragédiák?.

 

Asztro – diéta

Asztro diéta

 

Az asztrológiai hagyományok szerint az elemek arányainak felborulása különböző egészségi problémákat okozhat.  Egyik elem túltengése a többi rovására ugyanakkora gondot jelenthet, mint ha túl kevés van belőle a szervezetben.  A túlsúly vagy a kóros soványság, különböző étkezési rendellenességek részben szintén ilyen arány- eltolódásokkal magyarázhatók. A jó hír az, hogy alkatunkhoz illő étrend, mozgásformák összeállításával helyre állítható a felborult egyensúly, akár velünk született sajátosságról van szó, akár átmeneti, életvitelünknek, aktuális bolygóhatásoknak tulajdonítható állapotról.

 

 

 

1.A tűz elem

 

 

Az orvosi asztrológia a tűz elem hatása alá sorolja az anyagcsere folyamatokat, tehát a táplálék megemésztését, felszívódását. A különböző méreganyagok, vírusok, baktériumok, gombák, stb. elégetése révén a szervezet öntisztulási folyamataiban is fontos szerepet játszik. .  Ha szervezetünkben egyensúlyban van a tűz elem, immunrendszerünk kitűnően működik, a betegségekből könnyen – gyorsan felépülünk. A tűz típusú emberek (akiknek képletében  hangsúlyos szerepet játszik a Kos, Oroszlán, Nyilas) nem csupán a szó átvitt értelmében lángolnak, hanem testhőmérsékletük is magasabb az átlagosnál.

 

 

Ha túl sok a tűz elem a horoszkópban:

 

A tűz elem túltengése a születési képletben gyors anyagcsere folyamatokat, zaklatott élettempót eredményez. Ezek az emberek addig égetik két végén a gyertyát, amíg úgy fizikailag, mint lelkileg, érzelmileg is kiégnek. A túlsúly nem csupán nem jellemző rájuk, de az ügy, ami miatt épp lelkesednek, annyira leköti figyelmüket, hogy egyéb fizikai igényeik kielégítése mellett az étkezésről is megfeledkeznek. Ha épp eszükbe jut, kutyafuttában bekapnak valamit. Jó esetben talán beülnek egy gyorsétterembe, de gyakoribb, hogy az utcán, volánnál, munka közben falnak. Táplálkozási ritmusuk egyébként is kiegyensúlyozatlan. Mindez természetesen emésztési rendellenességekhez, akár gyomorfekélyhez is vezethet.

 

 

Általában nem betegesek, inkább gyors lefolyású, lázas betegségekre, gyulladásokra hajlamosak. Magas vérnyomástól és más keringési  rendellenességektől, álmatlanságtól is szenvedhetnek, türelmetlenségük dührohamba torkollhat, örökös száguldozásuk miatt pedig a  a balesetekre is hajlamosak.

 

Étkezési szokásaikat nehéz kordában tartaniuk. Ha mégis rászánják magukat, olyan étrendet érdemes összeállítaniuk, amely részben lehűti őket és megóvja szervezetüket a kiszáradástól (pl. sok zöldség, gyökerek, pl. répa, petrezselyem, salátaféle, főzelékek ), másrészt pedig elég „sűrű”, nehéz, ahhoz, hogy kissé lassítson iramukon (pl. burgonya, gabonafélék).

 

Lehetőleg kerülniük kell az erős, csípős fűszereket, vörös húsokat, amit megintcsak nehéz betartaniuk, hiszen született ragadózók, akik a konyhában is szeretik kiélvezni az élet savát – borsát. A kamillatea, frissen facsart citrom – vagy narancslé szintén jótékonyan hűti őket.

 

Esetükben valószínűleg szó sincs arról, hogy elhanyagolnák a mozgást, sőt, valószínűleg hiperaktív alkatok. Ha van hozzá egyáltalán türelmük, nagy hasznát vennék valamilyen meditációs – relaxációs technika elsajátításának, esetleg a testüket is rugalmasabbá tevő hatha jóga gyakorlatoknak. A különböző harcművészeti irányzatok szintén segíthetnek tűz oltárrá szelidíteniük  a bennük fortyogó tűzhányót

 

Túl kevés tűz elem

 

A fentebbiek után szinte magától értetődő, hogy ha túl kevés a tűz elem a képletben az anyagcsere lelassul, a táplálék megemésztése, felszívódása. nem probléma mentes. Gyengülhet az immunrendszer, a szülött hajlamosabb lehet a hízásra, megfázásra, kedélybetegségekre.

Lehetőleg kerülje el a  hideg ételek- italok fogyasztását, használjon az emésztést serkentő fűszereket (pl. cayenne bors, mustár, fahéj, szegfűszeg, gyömbér, fokhagyma, stb), állítson össze könnyű, száraz étrendet. Citrusfélék mellett fogyasszon sok joghurtot, kelkáposztát. Húst, sajtféléket csak mértékkel fogyasszon.

 

A tűz elem elégtelen működése valószínűleg a képlet tulajdonosa kezdeményező készségét, önbizalmát is megnyírbálja, a testedzés pedig bizonyára  nem tartozik kedvelt foglalatosságai közé. Bármennyire ódzkodik is azonban tőle, az elemi egyensúly helyreállításához kénytelen lesz beiktatnia. Ha másra nem is kapható egyhamar, legalább bizonyos, egyebek mellett az anyagcsere működést serkentő jóga gyakorlatokat érdemes lenne elsajátítania  (pl. ún. fordított ászanák, pl. gyertya), de dinamikusabb mozgás formáknak (pl. tánc, harcművészetek, esetleg kocogás) is hasznát venné

 

 

2. A Kos

 

A Kos princípium a szervezetben

 

Az asztrológia a Kos jegy uralma alá sorolja a fejet, az arcot, izomzatot (különösen a fej izmait, tehát szem izmokat, mimika izmokat, rágó izmokat), a szervek közül az epehólyagot, harántcsíkolt izmokat, artériákat, körmöket, fogakat, a belső elválasztású mirigyként a mellékvesét, a csontrendszerből a koponyacsontot, a fiziológiai princípiumokként pedig  az izmok mozgatását.

 

A Kos betegséghajlamai

 

A gondolkozást, érzékelést hajlamosak vagyunk a fejhez társítani, és valóban, a Kos típus ösztönösen intelligens, egy pillanat alatt átlátja a lényeget, gyorsan, bár időnként kissé elhamarkodottan gondolkozik. A tüzes jegyek képviselői közül ő a legaktívabb alkat, rendszerint kitűnő izom koordinációval, fejlett ösztön élettel.

 

Bár rendszerint kicsattanó egészségnek örvend, feje érzékeny lehet:  különböző típusú fejfájásokra, migrénre,homlok és arcüreg , arcideg – gyulladásra, agyhártya gyulladásra, lehet hajlamos. Látásával ( rövid-és távolbalátás) epehólyagjával szintén problémák lehetnek.

 

A legtüzesebb jegyre jellemző módon  gyors, intenzív lefolyású betegségek fenyegetik: pl. láz, gyulladások, ill. sérülésekből származók (elsősorban vágások, égések)

 

Hasonlóan a többi tüzes jegyhez, ő is folyamatosan úton van, a táplálkozásnak nem tulajdonít sok jelentőséget, pedig ahhoz, hogy megőrizze jó kondícióját, gondosan kéne összeállítania étrendjét.

 

 

Javasolt élelmiszerek.

 

Még elképzelni is nehéz, hogy egy ilyen örökmozgónak problémát okozhat a depresszió. Pedig, mivel a többi tüzes jegyhez hasonlóan ő is a jelen pillanat valóságában él, egy- egy ilyen hangulati mélypont katasztrofális következményekkel járhat számára. A külső eseményeken kívül ilyen tüneteket okozhat a szervezetében időről- időre fellépő kálium- foszfát hiány.

 

Ezt legkönnyebben paradicsom, lencse, földimogyoró, hüvelyesek, barna rizs, olíva bogyó, hagyma, karfiol, uborka, spenót, brokkoli, mazsola, banán, aszalt sárgabarack fogyasztásával pótolhatja. Ezek az élelmiszerek más szempontból is jót tesznek neki, akár csak a  fogak, csontozat karbantartásához szükséges tej, vagy a nyers zöldségekből készült saláták. A tüzes jegyeknek ajánlott citrusfélék levei mellett érdemes minél több forrásvizet fogyasztania.

 

Esküdt ellenségek.

 

A túlzott só fogyasztás senkinek sem tesz jót, a Kos számára azonban különösen káros, hiszen nagyon rossz hatással van csontozatára, keringésére. Az égetett szeszes italok,  – amelyek egyébként kedvencei közé tartoznak vese működését károsítják.

 

 

A Kos és a felesleges kilók

 

A túlsúlyos Kos meglehetősen ritka látvány, hiszen a bevitt kalóriákat már szinte felszívódásuk előtt lemozogja.

Ha mégis súlyfölösleggel küszködik, szinte biztos, hogy más, fontos horoszkópelemei hízásra hajlamosabb jegyekben állnak ( pl. a vele szomszédos Halakban vagy Bikában).

 

Kiegyensúlyozatlan életritmusa, beleértve táplálkozási szokásait is – további magyarázatot adhatnak.

 

A Kos ugyanis született ragadozó. Oda van a vörös húsokért, a steak, tatár beefsteak kedvencei közé tartozik. Szereti a fasírozott féléket, a grillezett húsokat, a csípős- kesernyés ízeket. A mexikói, szerb vagy akár a magyar konyha pontosan az ő ízlése szerint való.

 

A tüzes jegyek közül ő hajlamos a leginkább megfeledkezni testi szükségleteiről. Pl. rendszerint csak akkor jön rá, hogy esetleg egész nap nem evett, amikor már farkas éhes. Ilyenkor aztán kiéhezett tigris módjára ront a hűtőnek és minden ehetőt magába töm – sokkal többet is, mint amennyire szüksége van..

 

Egy volt, hangsúlyos Kos lakótársam pl. egész napi étkezését éjjel 2 után bonyolította. Rendszerint akkor vette ugyanis észre, hogy éhes. Első nekifutásra  fel is falt egy szál száraz kolbászt kenyérrel és mustárral, majd amikor a közvetlen éh haláltól megmenekült, hozzálátott palacsintát sütni . Ez volt a másik kedvence. Évekig élt ezen a különös diétán, eközben pedig ő csodálkozott a legjobban: hogyhogy hízik, amikor szinte alig eszik.

 

Újra fitten:

 

Erősségek:

 

Vele született adottságai (pl. nagy mozgás igény, sport, edzőprogramok szeretete, gyors anyagcsere) akár önmagukban garanciát jelenthetnek arra, hogy némi odafigyeléssel könnyen megszabadulhat felesleges kilóitól.

 

Amennyiben olyan típus, akinek a fentebb említett alkati sajátosságok miatt lassúbb az anyagcseréje, még mindig számíthat akaraterejére. Ez  kitartással, fegyelemmel  ruházza fel ahhoz, hogy megszabaduljon egészségtelen étkezési szokásaitól és viszonylag rövid idő alatt átváltson egy testi –lelki erőnlétét növelő életstílusra. Arról nem is beszélve, hogy sokuk függetlenség igénye olyan erős, hogy nehezen viseli, hogy akár a túlsúly is korlátozza mozgásában.

A lehetséges buktatók:

A fentebb leírt kiegyensúlyozatlan élettempó mellett legfőbb ellensége a türelmetlenség, a kitartás hiánya. Bármennyire gyorsan fellelkesedik is, ha nem lát azonnali eredményt a Kos érdeklődése alább hagy. Az idő igényes, apró részletekre is kiterjedő, nagy önfegyelmet követelő kúrákat egyszerűen nem neki találták ki.

 

Javasolt mozgásformák

 

Sport: Elsősorban egyénileg is űzhető, szabad téri sportágak ajánlhatók neki – pl. a futás, kerékpározás. A nagy fizikai erőkifejtés, dinamikus mozgásformák mellett fontos lehet számára a versenyhelyzet is. A harcművészetek valamelyikét neki is érdemes lehet kipróbálnia, esetleg ökölvívást, kick- boxot.

Karakteréhez illő tánctípusok:  afro, latin táncok, jazz – tánc, rock and roll, „utcai táncok”, a félig tánc- félig harcművészet capoeria.

 

Az Oroszlán

 

Az Oroszlán princípium a szervezetben

Az orvosi asztrológia az Oroszlánhoz és a jegyben uralkodó Naphoz társítja a szívet, lépet, a hátat és a gerincoszlopot. Mint az asztrológia alapjait bemutató sorozatban majd látni fogjuk, a Nap mindezek mellett az általános életerő jelölője is, illetve a szemekkel, a látással is kapcsolatba hozható.

A csontrendszeren belül az Oroszlán uralma alatt áll az 5- 9. gerinc csigolya, az izmok közül  a szívizomzat és a hát nagy izmai (erector trunci), egyik,  a szervezet egészséges működéséhez szükséges ásványi sóként pedig a magnézium foszfát. Ez utóbbi biztosítja a motorikus idegek kiegyensúlyozott működését, az egészséges csontozatot, a vérfehérjék egyik alkotó eleme, valamint a vér sűrűségének szabályozásában és az emésztőenzimek aktiválásában is szerepet játszik.

 

Az Oroszlán betegséghajlamai

 

Ahogy az Oroszlán princípium kapcsolatban áll az életörömmel, vágyélettel, kreativitással, szórakozással, az uralma alá tartozó embertípus sem veti meg a földi élvezeteket. Ez azonban többnyire egészséges keretek között marad, ezért a jegy képviselői hosszú életűek.

Problémák abból adódhatnak, ha túlbecsülve teljesítőképességükett, túl sokat vállalnak magukra illetve túl nagy kanállal habzsolják az életet (Gondoljunk arra, hogy a holisztikus gyógyászatban a hát a teherbíró képesség szimbóluma is, a szív pedig nem csak a melengető szeretettel hanem a perzselő szenvedéllyel , illetve a bátorság kérdéseivel is kapcsolatba hozható)

 

A fentebbieknek megfelelően, az Oroszlánok főleg szív és keringési panaszoktól szenvedhetnek (pl. magas vérnyomás, infarktus vagy épp ellenkezőleg, szívelégtelenség), esetleg szívtáji fájdalom. Hátizmaik is érzékenyek lehetnek, pl. meghúzódhatnak, valamint hajlamosabbak lehetnek a gerincoszlop, gerincvelő betegségeire is (pl. lumbágó), látási problémákra is. További gondot okozhat, hogy fizikai kondíciójából, állóképességéből hiúsági kérdést csinálnak, ezért még akkor is hajlamos lehetnek túlhajszolni magukat, ha egyébként érzik, hogy majd’ összeroskadnak a kimerültségtől. Ezt különösen idősödő Oroszlánoknak érdemes megszívlelni.

 

 

Javasolt élelmiszerek

 

Ha a képlet más tényezői nem támasztják alá, az Oroszlán típus nehezen mond le a húsos ételekről. Ezt pl. egy, a keringés kiegyensúlyozását és a vérképződést segítő étrend összeállításakor is tekintetbe kell venni. A friss zöldségekből készült saláták, gyümölcsök, ökogazdaságból származó tej- és tejtermékek mellett mértékkel ajánlható tehát a marha- és bárány hús, baromfi, máj.

A vas tartalmú élelmiszerek, pl. spenót, mazsola, datolya a vérszegénység megelőzésében, a keringés javításában pedig a narancs, szilva, körte lehet segítségére.

A teljes kiőrlésű gabonafélék, ezek közül is a rozs, barna rizs, spárga, cékla, articsóka, tenger gyümölcsei, napraforgómag, mandula, alma, barack, kókuszdió, földimogyoró szintén ajánlhatók, akárcsak, mértékkel a gyümölcs ízű, „elegáns” száraz vörösborok (pl. burgundi,. bordói), fűszerekként pedig a rozmaring, babérlevél,  bazsalikom,borágó, kurkuma

 

Esküdt ellenségek.

Ha kerüli a túlságosan zsíros konyhát, esetében nem lehet kimondottan ellenjavallott élelmiszerekről beszélni.

 

Az Oroszlán és a felesleges kilók

 

A másik három szilárd (fix) (Bika, Skorpió, Vízöntő) jegyhez hasonlóan, az Oroszlán is kissé zömök felépítésű. Ha alkati adottságai a típus egyes képviselőire jellemző királyi lustasággal vagy ülő foglalkozással párosulnak, valószínűleg némi súlyfölösleggel is küzd. Mivel egyébként sem sajnál magától semmi földi jót, az étkezésnek is szereti megadni a módját. Az erőteljes, aromás ízeket ugyanannyira kedveli, mint a dúsan megterített asztalt. Akár egyszerű háziasszony akár egy nagyvállalat tulajdonosa, az ő királyi lakomáiról senki sem távozhat korgó gyomorral. És, akár ínyencfalatokról, akár az általa is kedvelt steakekről vagy egyik hétköznapi kedvencéről, a sült krumpliról van szó, saját tányérját ugyanolyan fejedelmi nagyvonalúsággal pakolja tele mint alattvalóiét. Felesleges hangsúlyozni, hogy mindez tovább gyarapíthatja kilóit.

 

Újra fitten:

 

Erősségek:

Közismert hiúsága  jelen esetben nem gyarlóság hanem a legerősebb szövetséges. Ennek köszönhetően még időnként szintén jellemző kényelemszeretetét, megrögzött szokásait is képes legyőzni. És, mivel a többi fix jegyhez hasonlóan ő is szeret szilárd kereteket adni életének, ha hozzászokik egy egészségesebb életvezetéshez, ezt hosszú távon is képes betartani.

A lehetséges buktatók:

A tüzes jegyekre jellemző rendszertelen, időnként kimondottan zaklatott élettempó étkezési szokásaira is kihathat. Egy még oly karakterére szabott diétát öntörvényűsége miatt is nehéz lehet betartania. A tüzes jegyekhez hasonlóan elvileg természetesen egyetért a javaslatokkal. Gyakorlatilag azonban senki ne merészeljen holmi tofus sárgarépa – salátával alkalmatlankodni, ha ő sültet akar vörösboros mártással !

Javasolt mozgásformák

Sport: Neki is főleg az egyénileg is űzhető, személyes sikerélményt nyújtó és/ vagy presztízs- sportágak ajánlhatók, pl. síelés, tenisz, golf, szörfözés. A hagyomány őrző ruhákban, korhű felszerelésben  előadott lovagi tornákon színészi hajlamait, drámai érzékét is kiélheti. Akár milyen testgyakorlatot választ is azonban, tisztában kell lennie azzal, hogy a monotonul ismétlődő mozgásformáktól ugyanúgy besokallhat, mint az egyébként kitűnő szakember, de túl erélyes vagy presztízs központú edzőtől. Ha nem is követeli meg oktatójától, hogy sztárként ünnepelje (bár lelke mélyén talán nem lenne ellenvetése), mindenképpen fontos számára, hogy az elismerje kiválóságát.

Karakteréhez illő tánctípusok:  diszkó, showtánc, revü,  „tüzes” táncok szamba, flamenco, rumba, esetleg tánc színház a felsorolt műfajok valamelyikében

 

4. A Nyilas

 

 

A Nyilas princípium a szervezetben

Az asztrológia  szerint a Nyilas jegyhez és a benne uralkodó Jupiterhez  tartozik a medence, csípő .és combtájék, a  sima izomzat, a csípő és fenékizomzat (a musculus maximus, a test legnagyobb izma), a combizom, a zsírszövetek, a csontok közül a medencecsont, csípő – és keresztcsont, ülőcsont és farokcsont, a máj, mint szerv, a belső elválasztású mirigyek közül részben az agyalapi mirigy, élettani folyamatként a feldolgozott tápanyag hasznosítása, méregtelenítés (máj), építés- és növekedési folyamatok, új anyagok és vegyületek előállítása, az egészséges sejtműködéshez szükséges vegyületek közül az idegrendszert erősítő kovasav.

 

A Nyilas betegséghajlamai

Alapvetően egészséges alkat, problémái leginkább a túlzásokból, mértéktelenségből fakadhatnak. Mája érzékenyebb lehet az átlagosnál: hajlamos lehet sárgaságra, túlzott alkoholfogyasztás mellett májzsugorra. A súlyfölösleg sem csupán szépség hibát jelenthet, hanem komolyabb panaszokat is okozhat. A csípőpanaszok, csípőízületi gyulladás, farideg zsába, jó indulatú daganatos betegségek, duzzanatképződés (pl. zsírmirigyek) további gondokat okozhatnak akárcsak a  kovasavhiány tünetei –pl. fakó, száraz bőr, vékony, fénytelen hajszálak, fogínyproblémák.

 

Étrendje

Az asztalnál  is filozofikus magasságokban szárnyal. „Teli hassal éhezni is könnyű” vallja meggyőződéssel. Lucullusi lakomáin van is minden földi jó, sajtos, tejszínes, tejfölös mártások, majonézes saláták, a cseh konyha remekei, egzotikus földrészek ínyencségei, tejszínhabos, vanília krémes desszertek, testes vörösborok és különféle likőrök, bólék. No és persze népes társaság. Egyetemista cimborák vagy egy nemzetközi konferencia, film fesztivál krémje – szinte mindegy is, csak varázsolhassa nagyvilági eseménnyé.

 

Esküdt ellenségek

Bár az étkezés terén is vállalkozó szellemű és kalandvágyó, kedvenc fogásai nem a reformkonyha recepttárából kerülnek elő. Időnként kimondottan ártalmasak is lehetnek számára. Holmi steril egészségi szempontok miatt azonban valószínűleg nem fogja kiiktatni étrendjéből kedvenceit: a nehéz, zsíros mártásokat, a sok édességet, pl. csokoládét. Többnyire nem szerelmi bánatában eszi le magát  a sárga földig. Egyszerűen csak szereti a jó falatokat, ahogy az élet többi örömét is. Az alkoholt azonban nem csupán túlérzékeny mája miatt kéne kerülnie, hanem mert bőre az átlagosnál is jobban megszenvedi a dínom- dánomot.

 

Ajánlott élelmiszerek

Fehérjében gazdag étrendjét –  pl. grillezett szárnyas- és halfélék, tojás, sovány tejtermékek, joghurt – friss zöld salátákkal egészítheti ki. Az alábbi zöldség.- és gyümölcsfélék kavalkádjábóll ízletes, egyszersmind egészséges fogásokat is összeállíthat: padlizsán, kukorica, gabona, teljes kiőrlésű gabonafélék, paradicsom, zöldpaprika, szerecsendió, dió, gesztenye, eper, cseresznye, szilva, ananász, banán, barack.

 

A napi három főétkezés helyett érdemesebb négy, kisebb adagokból állót beiktatnia, édes üdítőitalok helyett pedig inkább tiszta ásvány vizet fogyasszon. Mivel hajlamos a kiszáradásra, érdemes szem előtt tartania, hogy egy egészséges, felnőtt embernek naponta 1, 5 – 2 l folyadékot kéne meginnia.

 

 

 

A Nyilas és a felesleges kilók

 

Vigyázat, alkati adottság!

A jegyet uraló bolygó, a Jupiter akkor is erőteljes felépítést kölcsönöz  a Nyilas szülöttnek, ha történetesen nem küszködik súlyproblémákkal. Mindannyian ismerünk pl. joviális alkatú urakat és júnói testalkatú hölgyeket. Utóbbiak gyakran szélesebbek és teltebbek az épp ügyeletes szépségideálnál, mégsem tűnnek kövérnek. Különösen kamaszodó Nyilas lányoknak érdemes szem előtt tartaniuk, hogy velünk született alkati sajátosságainkon még életvezetésünk gyökeres átalakítása sem változtathat, csupán hozzásegíthet ahhoz, hogy a legjobbat hozzuk ki alapfeltételeinkből.

Tina Turnernek pl. nem csupán  a Napja áll a Nyilasban, hanem testalkatára is illenek többé- kevésbé  a jegy jellemzői. Bár megjelenését rocknagymamaként sincs oka szégyellnie,  hamvasabb éveiben sem lehetett párductestűnek nevezni. Naomi Campbellre azonban, aki a Nyilasssal szemben álló Ikrek jegy hatása alatt áll, már sokkal inkább illik ez a jelző.

A monotónia súlyproblémákat okozhat

A jegy képviselői azonban, főleg idős korukban, a hízásra is hajlamosabbak lehetnek az átlagosnál, hiszen a Jupiter a bőség, kiterjedés princípiuma is. Ha  pl. nem tud más szinteken terjeszkedni, legalább derékbőségben kell gyarapodnia (a Nyilas típus leginkább csípő ill. comb tájékra hízik). A monotonitás, bezártság más tekintetben is komoly problémákat okozhat ennek a nagyon mozgás igényes, szabadság szerető jegynek. Étvágya pl. egy, még oly változatos, de helyhez kötött munkakörnyezetben is normális igényei sokszorosára növekedhet.

Újra fitten:

Erősségek:

A mozgás nem csupán felesleges kilói leadásához, hanem általános testi – lelki egészségéhez is nélkülözhetetlen. Ha pl. napközben nem nyüzsöghet eleget, maga sem érti, hogy egy olyan szeretetreméltó, vidám, toleráns alkat, mint ő, miért köt bele az élő fába is. Másfelől, egy rendszeresen végzett, komoly, fizikai igénybevételt is jelentő sportágat művelve, büntetlenül lakmározhat, ahogy épp szeszélyei diktálják.

Optimizmusa, humorérzéke a fogyókúra kezdeti nehézségein is átsegíti. Látomásainak köszönhetően  pl. akkor is pehely súllyal szárnyal olümposzi magasságokba, ha földi teste másfél mázsát nyom.

A lehetséges buktatók:

Fentebbi tulajdonságai ádáz ellenségeivé válhatnak, ha az elvileg lehetségeset elmulasztja a gyakorlatba is átültetni. A Koshoz hasonlóan ő is hamar elveszti érdeklődését. Ha csak nem nyújtanak elég változatosságot is, a hónapról – hónapra következetesen betartandó életvezetési programok az ő esetében is inkább a kudarcra jelentenek garanciát.. .

A tűz elem hangsúlyos jelenlétére utaló kiegyensúlyozatlan élettempó további nehézségeket okozhat.

 Javasolt mozgásformák

Sok Nyilas sportol rendszeresen, akár hobbiból, akár hivatásos versenyzőként. Ha azonban valamilyen okból hirtelen abba kell hagynia, még az ilyenkor szokásosnál is rövidebb idő alatt szedhet magára felesleges kilókat.

Sport. A hangsúlyos Nyilas rajong a természetért. Ha egyébként nem is űz semmilyen sportágat, bizonyára nagy kiránduló. Az egzotikus expedíciók épp úgy illenek alkatához mint az itthoni természetvédelmi területeken végzett önkéntes munka. Ezt talán morális érzékével is inkább össze tudja egyeztetni – ami esetében szintén nem elhanyagolandó szempont- , mint az egyébként szintén a jegy uralma alatt álló vadászatot. A lovaglás és más lovas sportok is karakterére szabottak, különösen ha nem csak nézőjük, hanem aktív művelőjük is. A síelés, korcsolyázás, íjászat szintén ajánlható, akárcsak az Oroszlánnál felsorolt, egyéni kibontakozási lehetőséget adó, státus-szimbólum szerűen is űzött sportágak.

Karakteréhez illő tánctípusok: más kultúrák táncai: az etno ritmusoktól a bécsi keringőig,  szakrális táncok

 

A levegő elem

 

Az orvosi asztrológiában a levegő elem uralja az idegrendszert és a gondolkodási funkciókat, a  légzés folyamatát és a légzőkészüléket, minden fajta információ áramlást az élő szervezeten belül (a sejtek közöttitől a sokkal összetettebb keringési- és kiválasztási folyamatokig)  és  a külső környezettel (pl. beszéd, mozgás ). Bizonyos funkcióknál természetesen keveredik az elemek hatása. Mint az előző részekben részletesen bemutattuk, a keringés, kiválasztás esetén pl. a víz elem, a mozgásnál pedig a tűz elem szerepe is kulcsfontosságú.

 

A levegős típusok (azaz akiknek születési képletében az Ikrek, Mérleg és Vízöntő princípium hangsúlyos) a kommunikáció, társas érintkezés megszállottjai. Eszméiken, kapcsolataikon keresztül élnek, fizikai testüket pedig hajlamosak bosszantó mellékkörülményként kezelni. Ha elegendő és szerteágazó érdeklődési körüknek megfelelő szellemi inger éri őket, legalapvetőbb fizikai szükségleteikről is megfeledkezhetnek. Miközben pl. folyamatosan telefonálnak, egyik találkozóról a másikra rohannak vagy számító gépeik előtt ücsörögnek akár több étkezést is kihagyhatnak vagy naphosszat éjszakáznak.

 

Felfokozott élettempójukat egyébként is túlérzékeny idegrendszerük sínyli meg első sorban. Ha kimerülnek, a szokásosnál is szétszórtabbá, kapkodóbbá válnak, különféle kedélybetegségekre lehetnek hajlamosak. Nagyon megviseli őket az is, ha szabadságukban, szellemi és/ vagy  fizikai mozgásukban, a kapcsolat teremtésben korlátozzák őket. Az ilyen helyzetekre folyamatos légúti panaszokkal, allergiákkal, szélsőséges esetben asztmával ill. különböző tüdőbetegségekkel reagálhatnak.

 

Egészségüket, testüket még megfelelő tárgyi tudás esetén is inkább elméleti problémaként kezelik. Szomorú példa erre egy tüdöspecialista szakorvos ismerősöm esete, aki egyszersmind láncdohányos is. Szerencsésebb helyzetekben, ha már felismerték egészségtelen életmódjuk következményeit, megértőbben kezelik fizikai igényeiket..

 

Ha túl sok a levegő elem a horoszkópban

 

Talán mondani sem kell, hogy ezeket a hiperaktív, nyughatatlan embereket a lehető legritkább esetben fenyegeti az elhízás veszélye. A széllel bélelt, káka bélű jelzők sokkal jobban illenek rájuk, hiszen ha könyvtárnyi ismereteik is vannak az egészséges táplálkozásról, az étkezésre fordított időt elveszettnek tekintik. Lehetőségeik szerint igyekeznek is minél “hasznosabban” tölteni: általában tévézés, intrenetezés, ügyes bajos teendőik közben vagy társaságban csipegetnek. Utóbbi esetben asztaltársaikat is szóval tartják, akkor is, ha azoknak már a szemük is kopog az éhségtől. Ha étterembe mennek sem a konyha minősége érdekli őket elsősorban, hanem az ott zajló társasági események.

 

Mivel egyébként is vékony alkatok, anyagcsere folyamataik pedig gyorsak, pörgős élettempójuk mellett betegesen lesoványodhatnak. Hajlamosak testileg, idegileg is kimeríteni magukat. Ilyenkor bőrük is kiszárad, hajuk elvékonyodik, töredezetté válik, álmatlanságban szenvedhetnek, memóriájuk romlik

 

Hogy ne szálljanak el túlságosan érdemes táplálkozásuk révén is leföldelniük magukat. A hiányzó elemet magvak, gabona félék, gyökeres zöldségek fogyasztása révén pótolhatják. A nyári hónapok kivételével tanácsosabb kerülniük a “levegősítő” nyers kosztot. Ilyenkor is szerencsésebb azonban párolt vagy főtt zöldségeket fogyasztaniuk, saláta öneteikhez pedig keverjenek diót, mandulát. Az élesztővel készült péksüteményeket nekik is tanácsosabb lenne kerülniük, akárcsak a finomított élelmiszereket.

 

Bármennyire is feszélyezi, ha nem kimondottan idegesíti őket, étkezés közben jobb lenne letenniük újságjukat, kikászálódniuk a tévé vagy a számítógép képernyője elől, no és mobiljukat sem ártana kikapcsolni. Ha a gyakorlatban nem is sikerül mindig betartani, érdemes megfontolniuk, hogy a tápanyagok  optimális felszívódásához falatonként kb 36 rágás szükséges. Csapongó elméjüket különféle relaxációs gyakorlatokkal, pránajámákkal vagy egyszerűen csak a légzés tudatosítására hangsúlyt fektető meditációs gyakorlatokkal csillapíthatják le.

 

Ha túl kevés a levegő elem a horoszkópban

 

A gondolkodási folyamatok lelassulnak, az egyén kapcsolatteremtő képessége, kommunikációja is nehézkessé válik. Más típusú energetikai folyamatok is lelassulnak, különböző blokkok, elakadások jönnek létre, amelyek vagy különféle fizikai betegségeket idézhetnek elő vagy a külső folyamatok elakadását (beleértve a fentebbiekkel látszólag semmiféle kapcsolatban nem levő “furcsa véletleneket”, mint a kontakthibás  elektronikus készülékek, közlekedési dugók, különféle problémák távközlési eszközökkel, internettel, stb).

 

A kimerült idegrendszer regenerálódását ebben az esetben is segíthetik a különböző lazító- és légző gyakorlatok.  A magnéziumban (pl. zöld saláták, főzeléknövények, szójabab, tej, kukorica, alma) és kalciumban (tejtermékek- főleg a könnyű joghurt- és kefír, brokkoli, paradicsom, narancs) gazdag élelmiszerek szintén ajánlottak, hiszen a két nyomelem nélkülözhetetlen az idegrendszer és a keringés egészéges működéséhez is.  Az anyagcsere és a keringési folyamatok  ginko tea, fokhagyma, cayenne- bors, gyömbér fogyasztásával serkenthetők.

 

Az Ikrek

 

Az Ikrek princípium a szervezetben

 

Az orvosi asztrológia az Ikrek princípium, és a jegyben uralkodó Merkúr hatása alá sorolja a légcsövet, tüdőt, idegpályákat, hajszálereket, az izmok közül a vállizmokat, a mell nagy izmait, a felkar és az alkar izmait, a kézfej izomzatát, a csontrendszerből az 1. nyakcsigolyát (Atlasz), az 1. – 4.hátcsigolyát, az 1. – 4. bordát, a lapockacsontot, kulcscsontot, a felkar és az alkar csontjait,  a kézfej izomzatát. A jegy hatása alatt álló élettani folyamatok: mindenfajta csere, a légzés, a vér oxidációja, katalizáló folyamatok. Ásványi sója a kálium klorid, a vér normális alvadási szintjét fenntartó, és így a vérnyomást csökkentő, vért tisztító kálium klorid. Egyszersmind erősíti a légzőszerveket, szerepe van a megfázás, köhögés megelőzésében is.

 

Az Ikrek betegséghajlamai

 

Az örökmozgó, hiperérzékeny jegy egyik legnagyobb problémája, hogy folyamatos túlterhelés helyett hogyan erősítse kényes idegrendszerét. Az önmaga számára is kimerítő hiperaktivitás és az egészséges sokoldalúság között nehéz megtalálnia az egyensúlyt. Ahhoz ugyanis, hogy a legjobb formáját hozza, sokkal ingergazdagabb környezetre van szüksége, mint másoknak. Bár hajlamos lehet a szétszórtságra is, alkatilag képtelen huzamos ideig egyetlen dologra figyelni. Ha mentális energiája levezetéséhez nem tarthat nyitva egyszerre több csatornát is, még a szokásosnál is nyughatatlanabbá válik, hangulata ingadozó lesz, végül pedig depresszióba süpped.

 

A fentebbi tünetek, a koncentráló képesség hiánya, levertség, álmatlanság, kimerültség , fizikai és szellemi nyugtalanság, étvágytalanság , ingerlékenység azonban arra is utalhat, hogy éppenséggel túlpörgette magát. Mivel olyan típus, akinek agya még alvás közben is túlórázik, nagy kihívást jelent számára, hogyan egyensúlyozhatná ki jobban életét. Erre azonban előbb-utóbb óhatatlanul rákényszerül, hiszen a jegy tipikus betegségei: légzőszervi problémák – pl. légcsőhurut, asztma, idegrendszeri zavarok – pl. pánikbetegség, a tüdő megbetegedései , a váll, kar és kéz működési problémái – pl. ínhüvelygyulladás – túlfeszített élettempójával is kapcsolatba hozhatók.

 

A gyorséttermek törzsvendége

 

Szinte magától értetődő, hogy bokros teendői közepette nem sok ideje jut az étkezésre. Mint bármilyen más életterületen, a konyhán is kísérletező kedvű, nyitott az újdonságokra, de sok mindennek nevezhető, csak gourmandnak nem.. A gyorséttermeket egyenesen neki találták ki. Sajnálatos módon szervezete tartalékait nem csupán rohanós élettempójával meríheti ki, hanem kiegyensúlyozatlan táplálkozásával is. Bár zaklatott napirendje mellett még jó, ha több-kevesebb rendszerességgel eljut egy – egy gyorsétterembe, hamburger – sültkrumpli  megoldások helyett jobban tenné, ha olyan salátabárokba látogatna, ahol sokféle nyers zöldség, gyümölcs, roston sült hal, csirke közül válogathat.

 

Javasolt élelmiszerek

 

A B- vitaminban  gazdag étrend nélkülözhetetlen ahhoz, hogy idegrendszere működését  kiegyensúlyozottabbá tegye. Sokuk talán ezért kedveli ösztönösen a teljes kiőrlésű gabonakészítményeket, pl. pékárukat, tésztaféléket, a burgonyát, szójakészítményeket, sajtokat. Többségük szívesen fogyasztja a szintén ajánlható magvakat, müzliket is. A Rákokhoz hasonlóan az Ikrek gyomra is nagyon érzékeny lehet, ezért a zöldségféléket érdemesebb párolva fogyasztaniuk. Általában a könnyű, csak enyhén fűszerezett  (pl. petrezselyemmel, kaporral, oreganoval) ételeket kedvelik, a napi három étkezésre osztott adagokat részben  türelmük nincs  végigenni, másfelől ezzel túlságosan megterhelnék emésztésüket. A napi négy- öt  kisebb étkezés sokkal jobban illik alkatukhoz.

Kálium klorid tartalékaikat csemegekukorica, narancs, banán, grapefruit, őszibarack, ananász, szilva, sárgabarack, körte, zöldbab, fehérrépa, kelkáposzta, kelbimbó, karfiol, káposzta, saláta, spárga, sárgarépa és zeller fogyasztásával tölthetik fel.

 

A különböző serkentő szerek, pl. a koffein nagyon rossz hatással vannak enélkül is állandóan túlpörgetett idegrendszerükre. Ha fel akarják frissíteni magukat, sokkal jobban járnak egy csésze koreai ginseng teával, amely nem csupán serkenti a vérkeringést és erősíti az idegrendszert, hanem ellentétben a kávéval, amitől fáradtak, ingerültek leszünk amint elmúlt a koffein hatása, nem okoz kellemetlen melléktüneteket.

 

 

Az Ikrek és a felesleges kilók

Ha csak más horoszkóp elemek nem utalnak rá, a hangsúlyos Ikreket gyors anyagcseréje és zaklatott élettempója megóvja a hízástól.

Természetesen a vaktában bekapott gyorséttermi koszt, majonézes öntetek, mártások testsúlyára sincsenek túl jó hatással, de ebben az esetben is sokkal jobban kell aggódnia amiatt, hogy érrendszere megsínyli ha felesleges zsírral, koleszterinnel tömi szervezetét, a feldolgozatlan stressz pedig életfontosságú szerveit károsíthatja.

 

Újra fitten

 

Erősségek

Mivel maga is irtózik légiessége elvesztésétől, ha feszülni kezdenek ruhái, ösztönösen visszafogja magát. Az előbb-utóbb elkerülhetetlenül ráköszöntő pörgős életszakaszok szintén rövid idő alatt megszabadítják felesleges kilóitól.

 

Lehetséges buktatók

Ha történetesen nem az  típus, aki egyik cigarettáról  a másikra gyújt, hogy jobban viselje a rá nehezedő nyomást, nassolni kezdhet. Ez a veszély különösen akkor fenyegeti, ha magányosan vagy monoton környezetben morzsolgatja napjait. A türelmetlenség, a kitartás hiánya, a szétszórtság a sikeres fogyókúrában is akadályozhatja.

 

Javasolt mozgásformák

 

Érdekes módon ez az örökmozgó típus nem különösebben sportos alkat. Pedig idegrendszere erősítéséhez, akárcsak a nála szintén gyakori rossz testtartásból fakadó problémák korrigálásához rendszeresen kéne dolgoztatnia testét is. Természetesen a monoton, túlságosan megerőltető edzéstípusokat nem neki találták ki. Annál jobban szereti a lehetőleg csoportos kerékpártúrákat, különböző labdajátékokat, gyalogtúrákat, az olyan táncokat mint a twist, step, csacsacsa, foxtrott, ha pedig zsonglőrözni is megtanul, nem csupán koordináltabbá válik, hanem társaságát is jól elszórakoztathatja. Bár valószínűleg a jóga gyakorlatok  puszta említésétől is elunja magát, a különféle légzőgyakorlatok nem csupán tüdejére, hanem idegrendszerére is jó hatással vannak. Ha egymagában nincs türelme lazítani, a masszázs, kiropraktika, mélyszöveti kezelés is megszabadíthatja a testében felszabadult feszültségtől.

 

 

 

A Mérleg

 

A Mérleg princípium a szervezetben

Az orvosi asztrológiában a Mérleg princípium hatása alá tartoznak a vesék, a húgyvezetékek, a rekeszizom, hasnyálmirigy, mellékvese, részben a vénák, a has és a hát alsó része, az ágyékizomzat, a csontrendszerből az ágyékcsigolya. Uralkodó bolygója, a Vénusz  a bőrrel és  a szemekkel hozható kapcsolatba. A jegy hatással van a szervezetben zajló szűrési folyamatokra, a savas és lúgos kémhatás egyensúlyának fenntartására is. Utóbbiban kulcs szerepet játszik ásványi sója, a nátrium foszfát, amely a szervezet vízháztartásának kiegyensúlyozásában is közreműködik, megelőzve a puffadást és a víz visszatartást. Hiánya gyomorégést, emésztési zavarokat ill. a vese és a máj elégtelen működését idézheti elő.

 

A Mérleg betegséghajlamai

 

A típus képviselőire legjellemzőbb betegségek, pl. a vese, hasnyálmirigy-és bőrproblémák kialakulását nem lehet kizárólag alkati okokra visszavezetni. A Mérleg ugyanis él- hal az édességekért, nehéz ételekért és ivásban sem tud mndig mértéket tartani. Szereti a nagyvilági, bohém életet, de keveset mozog, időnként kifejezetten kényelmes, neadj’isten lusta. Életvitelével az átlagosnál  több munkát ad veséjének, hogy az  kiválassza és eltávolítsa szervezetéből a  méreganyagokat, fölösleges zsírokat. Túlterheltsége miatt a bőrnek is be kell segítenie: a bőséges izzadás, táskás szemek, gyulladt faggyúmirigyek, aknék a vese működési zavaraira is figyelmeztethetnek. Ha ezek a tüneteket rendszetesen tapasztalja magán, kozmetikusa mellett tanácsos kezelő orvosához is bejelentkeznie. Szélsőséges esetben a folyadékháztartás is felborulhat: erről árulkodik az ödémásodás, a dagadó bokák, ujjak, térdek  Míg megfelelő diéta, mozgás  mellett az öröklött cukorbetegség sem fejlődik  ki szükségszerűen, a Mérleg kiegyensúlyozatlan életstílusa miatt genetikai előzmények nélkül is kialakulhat. .

 

A társfüggőség árnyékában

 

Bár hagyományosan az egyensúly, a béke-és békéltetés jegye, ezek az erényei problémák forrásaivá is válhatnak. Született együttműködőként pl. szinte bármilyen kompromisszumot is képes elviselni, ellenérzései kinyilvánítása pedig olyan nehezére esik, hogy ameddig csak lehetséges, puszta létezésüket is képes elfojtani. Ez idővel különböző kedélybetegségeket, pszichoszomatikus zavarokat is okozhat. A legtöbb áldozatra egy párkapcsolat fenntartásáért hajlandó, de más tekintetében is szüksége van a külvilág elismerésére, társaságra, kapcsolatokra. Szélsőséges esetben mindez akár kapcsolati függőséggé is torzulhat: ilyenkor rögeszmésen hajszolja az újabbnál újabb szerelmeket és még akkor is a magánytól retteg, amikor erre semmi oka.

 

Az ínyencfalatok megszállottja

 

           

A Mérleg Napú Krúdy Gyulához hasonlóan a jegy többi képviselője sem egyszerűen szereti  a hasát, hanem igazi ínyenc. Étkezéseinek megadja a módját: sok fogásos, elegánsan  szervírozott franciás lakomákon, koktélpartikon sokkal otthonosabban érzi magát, mint ha saját főztjét kellene kanalazgatnia. A békacomb, fürj kapros mártásban és a hasonló különlegességek ugyanúgy megtalálhatók asztalán, mint a cukrász remekek, bonbonok, felfújtak, no és persze az aromás borok, szemet gyönyörködtető koktélok. Ha az általa adott parti pompáját valamilyen trendi ételkülönlegességgel is növelni szeretné, egy igazi Mérleg akár a világ legeldugottabb zugából is képes azt elhozatni. Maga is sokszor pusztán azért utazik el egy egzotikus országba, hogy kipróbáljon valamilyen helyi különlegességet.

 

Javasolt élelmiszerek

 

A fentebbi problémák miatt a Mérlegnek folyamatosan tisztítania kell szervezetét. Kényelemszeretete, alacsony frusztráció- küszöbe miatt azonban esetében szóba sem jöhetnek a böjtkúrák és más, nagyobb önfegyelmet követelő méregtelenítési módszerek. Veséit az egyébként is ízletes természetes vízhajtókkal, pl. cseresznyével, meggyel, petrezselyemmel, uborkával, zabbal, spanyol babbal, sárgarépával moshatja át. Emellett zabkorpát és más, magas rosttartalmú, teljes kiőrlésű gabonakészítményeket is fogyasztania kell.

Az A- vitamin mintegy kibéleli a húgyvezeték belső falát, így a vesekő képződést is megakadályozhatja. A zöld- és sárga színű gyümölcsök, zöldségek, pl. sárgadinnye, sárga-és őszibarack, sütőtök, úritök gazdag A vitamin források. Ha már kialakult a vesekő, kerülnie kell a kalciumban gazdag ételeket: pl. almát, spárgát, sört, sajtot, szőlőt, tejtermékeket, no és persze a vizelet  kalcium, foszfor és húgysav tartalmát növelő húsféléket is.

Nátrium- foszfáthoz a vízitorma, sárgarépa, szamóca, mazsola, füge, búza, csemegekukorica étrendjébe iktatásával juthat.

 

A Mérleg és a felesleges kilók

 

Uralkodó bolygója, a Vénusz hatása miatt a Mérleg típusnak kerekdedebbek a  formái mint a levegős jegyeké általában. Ugyanakkor ő mondhatja a magáénak az egyik legszebb, legarányosabb testalkatot a tizenkét jegy közül. Súlygyarapodását részben az okozza, hogy mindenfajta lelki probléma nélkül is szereti kényeztetni érzékeit, ha azonban magányosnak, feszültnek érzi magát, szorongások gyötrik, rossz közérzetét hajlamos lehet evéssel, alkohollal, kábítószerekkel enyhíteni.

 

Újra fitten

 

Erősségek

Megjelenésére még idős korában is nagyon hiú, és az sem közömbös számára, milyen benyomást tesz környezetére. E két  tulajdonsága nem csupán hozzásegítheti karcsúsága visszanyeréséhez, hanem a másik végletbe is taszíthatja. Ha ugyanis inkább az uralkodó szépségideálra van tekintettel mint saját alkati sajátosságaira, hajlamos lehet élő csontvázzá fogyasztani magát. Ez persze az egészségi kockázatok mellett esztétikai szempontokból sem túl szerencsés. Az erőteljes Mérleg hatások alatt álló Brigitte Bardot formái pl. nőiesen gömbölydedek voltak, miközben egy gramm felesleges háj sem volt rajta.

 

Lehetséges buktatók

Amellett, hogy döntéseihez állandó külső megerősítésre van szüksége, nehezen képes céljára összpontosítani. Persze, a maga szeretetre méltó stílusában  szinte bárkit képes meggyőzni, miért kellett  a hetedik doboz jégkrémet is elszopogatnia. Mivel nem szívesen mond nemet, a kínálgatásnak sem képes ellenállni.

 

Javasolt mozgásformák

Született közösségi emberként a testmozgásnak társasági eseménnyé is kell válnia számára, érdeklődését pedig csak akkor sikerül fenntartani, ha egyszersmind szórakoztató is és kifejezésre juttathatja kreativitását. A magányos, fizikailag megerőltető edzések helyett sokkal jobban érzi magát a táncfoglalkozásokon. Ha ritmusérzékét, muzikalitását is kiélheti az olyan komoly fizikai teljesítményt követelő műfajokban is megállja a helyét, mint a műkorcsolyázás, balett vagy flamenco. A társas táncok, pl. francia négyes, menüett, a showtánc, aerobic szintén karakterére szabottak, akárcsak a kiadós séta, gyalogtúrák. Rossz testtartásból fakadó problémáit hatha jóga ászanákkal ellensúlyozhatja. Lelki és testi, akár biokémiai szintű egyensúlya helyreállításához ez egyébként is szinte kötelező számára, akárcsak a légzőgyakorlatok.

 

.

A Vízöntő

 

A Vízöntő princípium a szervezetben

Az orvosi asztrológiában a Vízöntő princípium hatása alatt áll a központi idegrendszer, a keringési rendszer ( a kardiovaszkuláris , együtt  a Halak által is befolyásolt nyirokrendszerrel), a vénák, a vádli , a boka,  a  lábszárcsont és a bokaízület, élettani folyamatként a szénsav eltávolítása a vérből. A jegy uralkodó bolygója, az Uránusz az idegrendszerre és a belső elválasztásra van hatással. Ásványi sója a nátrium klorid, azaz a konyhasó a vízháztartásban  játszik szerepet, hiánya orrfolyást, könnyezést, a bőr és nyálkahártya kiszáradását idézi elő.

 

A Vízöntő betegséghajlamai

 

A hangsúlyos Vízöntő többnyire egészséges, szívós, de szabálytalan élettempójával túlterhelheti idegrendszerét. Egyébként is izgága, ingerlékeny, türelmét könnyen elveszíti, nehezen koncentrál huzamosabb ideig egyetlen dologra. Folyamatosan új ingerekre, izgalmakra vágyik, de szellemileg sokkal aktívabb, mint fizikailag.  Ha szabadságvágyát, élményéhségét nem elégítheti ki megfelelő módon és agresszivitása sem kap megfelelő szelepet, könnyen láncdohányossá válhat. A nikotinfüggőség egyébként a másik két levegős jegynek, az Ikreknek és a Mérlegnek is problémákat okozhat.

 

Sajnos, ezáltal még érzéketlenebbé válik fizikai szükségleteire. Teste finom jelzéseire egyébként se, túl fogékony, fizikai rugalmasságát elveszítve pedig más energia szinteken is bemerevedik. Talán ezért is hajlamosabb más jegyeknél a törésekre, ficamokra,  szakadásokra – legveszélyeztetettebb testrészei a lábszár, sípcsont és boka, bokaszalagok.

 

A túlpörgetett idegrendszerrel párosuló mozgásszegény életmód más bántalmakat is okozhat, pl. különböző keringési rendellenességeket, magas vérnyomást. Az izom görcsök ( különösen  a vádli tájékán), idegrendszeri működési zavarai (az alig észrevehető tikkektől az epilepsziáig és más görcsös, rohamszerű tünetekig)  szintén gondot jelenthetnek számára, akárcsak a boka dagadása, a visszértágulat, visszérgyulladás, a vér besűrűsödése vagy akár az embólia is.

 

Javíthatatlan nassoló

 

Az Ikrekhez hasonlóan ő sem bíbelődik túl sokat az étkezéssel. Mint a többi életterületen, itt is szívesebben  követi spontán impulzusait semmint valamiféle rendszert. Váratlan döntéseivel sokszor saját magát is meglepi: leszalad a közértbe tejért és zsömléért, hogy kisebb hadseregnek elég sós mogyoróval és keksszel térjen vissza. Javíthatatlan nassoló, aki rendszerint száguldás közben kap be valamit, a főétkezésekről pedig gyakran el is feledkezik. A szintetikus ízeket sokkal jobban kedveli a természeteseknél: a vattacukrot már  a színe miatt is megveszi. A hagyományos fogásokból is inkább a különlegességeket részesíti előnyben, pl. a francia palacsintát – feltéve ha nem neki kell elkészíteni. Szerencsére inkább a könnyű, nedvdús étrendet kedveli mint  a nehéz  fogásokat, ezért ha épp olyan hangulatban van, az egészséges táplálkozásra is képes átváltani.

 

 

Javasolt élelmiszerek

 

Mivel még a saját maga által kialakított struktúrákat is előbb –utóbb fojtogatónak érzi, jó kérdés mennyire képes hosszú távon is tartani magát új szokásaihoz. Egészsége érdekében mindenek előtt étkezésébe kéne rendszert vinnie: a napi három étkezés számára is ideális lenne, miközben csak ennek szenteli figyelmét.

Mivel vérkeringése nem a legjobb és szervezete egyébként is hajlamos megkötni a vizet, az egészségéhez nélkülözhetetlen nátrium kloridot inkább annak természetes forrásaiból- pl. spenót, uborka, lencse, füge, eper, alma, saláta, répa, retek, gesztenye, tengeri halak, pl. tonhal, kagylók, lazac – pótolja semmint konyhasóból.

Ételeit tanácsosabb melegen fogyasztania (levesek, reggeliként langyos búza- vagy rizskása, tejjel). Zsírszegény étrendje összetevői: friss gyümölcsök (narancs, citrom, gránátalma, körte, barack, datolya) zöldségek (pl. répa paradicsom, saláta)teljes kiőrlésű gabonakészítmények, barnarizs, fehér húsok. A roston sült csirkemell földimogyorós brokkolimártásban pl. könnyű, ízletes fogás és elkészítése sem túl nehéz.

Páfrányfenyő (ginko, kereskedelemben Ginko Bilboa), csalán és bodza teák fogyasztásával karban tarthatja érrendszerét, keringését, a bergamott pedig gyakori álmatlanságára jelenthet megoldást.

 

 

A Vízöntő és a felesleges kilók

 

A jegy modern kori uralkodója, az Uránusz hatása miatt folyamatosan vibráló, izgága Vízöntőnek inkább a soványság semmint a túlsúly okozhat problémákat. A Bikához, Oroszlánhoz, Skorpióhoz hasonlóan azonban ő is a szilárd (fix) minőség képviselője. Ez és, a jegy hagyományos ura, az élettani folyamatokat lassító Szaturnusz befolyása eredményezhet azonban súlyproblémákat. A mozgásszegény életmód, sós, tartósító szerekkel dúsított nassolnivalók ropogtatása szintén gyarapíthatja kilóit.

 

Újra fitten

 

Erősségek

 

Mivel az étkezés egyáltalán nem foglal el központi szerepet életében, és a többi levegős jegyhez hasonlóan úgy érzi: a felesleges kilók is a föld felé húzzák, könnyen eltereli gondolatait a nassolásról.

 

Lehetséges buktatók

 

Mint már szó esett róla, az étkezés területén sem szívesen fogadja el a szabályokat. Mivel a tehertételek alól is legszívesebben kibújik, szívesebben habzsolja az étvágycsökkentőket, szintetikus fogyiturmixokat, anyagcseregyorsítókat és még ki tudja milyen űrkotyvalékot semhogy végigcsinálna egy  rendszeres testedzésen és az alkatához illó diétán alapuló, hosszú távú programot. Ezeknek a pofonegyszerűnek tűnő „megoldásoknak” azonban tragikus következményei lehetnek.

 

Javasolt mozgásformák

 

Ha azt szeretné, hogy szervezete egésze összhangba kerüljön túlpörgetett idegrendszere tempójával, minimum napi 45 percet, de inkább másfél órát kéne intenzíven mozognia.  A futás, torna, kocogás, túrázás, úszás, kerékpározás, aerobic erősítik szívét, keringési rendszerét, tüdejét. A különböző labdajátékok, pl. kosárlabda, tollaslabda is jót tesznek neki, bár inkább az egyéni sportokhoz vonzódik. Bármit választ is, a kötött edzésprogramok hamar kedvét szegik, akárcsak az, ha kreativitásának nem jut elég szerep.

 

A sárkányrepülés, sportrepülés, toronyugrás, rúdugrás kellőképpen izgalmasak ahhoz, hogy lázba hozzák, akárcsak a többi excentrikus sportág. Mivel született tréfamester, a bohóckodást is szívesen kipróbálja. (Ennek klasszikus változata csak látszólag könnyed mulatság, valójában olyan komoly felkészültséget követelő készségeket is el kell sajátítani hozzá, mint a zsonglőrözés, könnyebb vagy nehezebb akrobatikus mutatványok, egyensúlyozás, showtánc, stb). Karakterére szabott a balett, a step, quick step, egyes modern tánctípusok, pl. a break, hip-hop is.

 

 

Asztro diéta

 

Az asztrológiai hagyományok szerint az elemek arányainak felborulása különböző egészségi problémákat okozhat.  Egyik elem túltengése a többi rovására ugyanakkora gondot jelenthet, mint ha  túl kevés van belőle a szervezetben.  A túlsúly vagy a kóros soványság, különböző étkezési rendellenességek részben szintén ilyen arány- eltolódásokkal magyarázhatók. A jó hír az, hogy alkatunkhoz illő étrend, mozgásformák összeállításával helyre állítható a felborult egyensúly, akár velünk született sajátosságról van szó, akár átmeneti, életvitelünknek, aktuális bolygóhatásoknak tulajdonítható állapotról.

 

A víz elem

 

Az orvosi asztrológiában a víz elem kapcsolatban áll a szervezet folyadékháztartásával, testnedveivel: pl. a vérrel, nyállal, nyirokrendszerrel. Szerepet játszik a keringésben, kiválasztásban, síkosítja, hűti és átmossa a szervezetet

 

A vizes típusok  (akiknek képletében a Rák, Skorpió, Halak princípium hangsúlyos) úgy fizikai, mint érzelmi, lelki szinteken nagyon érzékenyek a környezeti hatásokra. Az átlagosnál fogékonyabbak pl. a bakteriális, vírusos, gombás fertőzésekre, allergiás betegségekre, könnyen megfáznak és fizikailag is sérülékenyebbek. Egészségi problémáik időről időre visszatérnek.

 

Az az általános megfigyelés, miszerint a testi betegségeknek megvan a maguk lelki- érzelmi háttere is, az ő esetükben fokozottan igaz. Mások negatív gondolatai, akár kimondatlan elutasításuk is, a különböző érzelmi problémák a szó szoros értelmében is megbetegíthetik őket.

Bámulatos intuíciójuk révén gyakran még mielőtt orvosi kivizsgálásra mennének pontosan ráéreznek a saját vagy mások testében zajló folyamatokra. Ez az adottságuk azonban hipochondriába is átcsaphat, ha képzelőerejük minden apró – cseprő tünetet felnagyít.

 

Hangulataik szeszélyesen hullámoznak, hajlamosak lehetnek a depresszióra és más kedélybetegségekre. Kötődésük gyakran érzelmi függőséggé válik, egyszersmind más fajta szenvedélybetegségekre is hajlamosak lehetnek. A fájdalmat rosszul tűrik, ha érzelmi válságba kerülnek, szinte automatikusan kezdenek el túl sokat enni- inni, így próbálva kikúrálni magukat.

 

Rendszerint hajlamosak a hízásra. Érdekes, bár számukra nem túl örvendetes sajátosságuk, hogy érzelmi állapotuktól függően egy – két nap alatt is képesek lehetnek akár több kilóval is gyarapodni. A Hold fázisai szintén kihathatnak testsúlyukra. (Növekvő holdkor természetes, hogy valamennyi élő szervezet “vizesebb”, de ők erre is fokozottan reagálnak.) Hasonlóképpen, menstruációs ciklusuk előtt a vizes karakterű nők sokkal jobban felpuffadnak társaiknál. Másik jellemző vonásuk, hogy stressz, érzelmi nyomás hatására szervezetük még jobban megköti a vizet. Ilyenkor csak nagy nehézségek árán szabadulhatnak meg súlyfölöslegüktől. A tüzes típusokhoz hasonlóan kiegyensúlyozatlan élettempójuk, idegenkedésük a testgyakorlatoktól tovább ronthat  a helyzeten.

 

Ha túl sok a víz elem a horoszkópban

 

Az emésztés, az anyagcsere, felszívódási folyamatok lelassulnak, a szervezetben felgyűlő víz ödémásodást, ciszták, daganatok, hólyagok képződését, candidásodást idézhet elő. Gyakori a súlyfölösleg is, aminek csökkentéséhez önmagában még egy minden tekintetben ideálisan összeállított diéta is kevés, ezért az anyagcsere folyamatokat is gyorsítani kell. A tartós javuláshoz a mozgás nélkülözhetetlen. Ha a sportolást túlságosan megerőltetőnek, unalmasnak találják, a muzikális vizes típusok még mindig feloldódhatnak a táncban. A rendszeres, megfelelően felépített, szakszerű böjtkúrák szintén segíthetnek az egyensúly helyreállításában.

 

Nagy hiba a folyadék bevitel csökkentésével “szárítani” a szervezetet. A cukrozott üdítők természetesen kerülendők, akár csak az édesség más formái is, hiszen megkötik a vizet. Ez komoly próbatételt jelenthet a rendszerint nyalánk vizes típusoknak. Áthidaló megoldásként édesítsenek mézzel, ha pedig desszerteket fogyasztanak, ne keverjék őket más fogásokkal. Kerülniük kell a túl olajos, zsíros, sós készítményeket, a tejtermékeket, élesztővel készült péksüteményeket is.

 

Szervezetüket könnyű, száraz, csípős, lehetőleg melegen fogyasztandó ételekkel “száríthatják” Grillezett, párolt zöldségek, hüvelyesek mellett fogyasszanak barnarizst, ami természetes vízhajtó hatású, a magas víztartalmú dinnye kivételével sok gyümölcsöt..

Emésztésüket  bazsalikommal, kakukkfűvel serkenthetik, a petrezselyem, boróka bogyó a szövetekben megkötött víz mennyiségét  csökkenti, a fokhagyma, olíva olaj pedig a vírusokat, baktériumokat, gombákat pusztítja.

 

Ha túl kevés a víz elem a horoszkópban

 

A méreganyagok nehezen távoznak, a szervezet hajlamos a kiszáradásra. A képletek tulajdonosai alvás zavarokkal küszködhetnek, nem túl gazdag a fantáziájuk, érzelmileg elsivárosodhatnak. Végtagjaik szárazak akárcsak bőrük és a hajuk, ízületeik merevek. A tápanyagok, vitaminok nehezen szívódnak fel szervezetükben.

 

A víz elem kiegyensúlyozásához mindenek előtt sok folyadékot kell inniuk. Fontos szem előtt tartaniuk, hogy egészséges, felnőtt ember napi szükséglete 1,5 – 2 l. Cukrozott üdítők helyett inkább frissen facsart gyümölcs- és zöldséglevekeket, ásványvizet, forrásvizet fogyasztanak édesítőként pedig mézet és más, természetes készítményeket.

 

Gabonafélékből álló étrendjüket egészítsék ki tökfélékkel, uborkával, dinnyével és más fajta nedvdús, húsos zöldség- és gyümölcs félékkel, iktassanak be algaféléket, édesgyökeret, tejtermékeket. Az olyan természetes vízhajtókkal, mint a répa, zeller, káposztafélék, spárga, a zöld fűszerek nagy része érdemes csínján bánniuk, sót viszont nagyvonalúbban fogyaszthatnak másoknál.. Bármennyire egészségesek is egyébként a böjtkúrák, nekik tanácsosabb elkerülniük, akárcsak a  tűző napfényt, nagy hőségben való jövés – menést.

 

 

Rák

A Rák princípiuma a szervezetben

 

Az orvosi asztrológiában a Rák hatása alá tartozik a gyomor, mell, emlőmirigyek, nyálkahártya, petefészek, méh, izmok közül: a rekeszizom, mellizomzat, bordaközi izmok, a csontozatból szegycsont, és az 5-9 borda., az élettani folyamatok közül a felvett tápanyag emésztőnedvekkel való feldolgozása, a gyomorpép továbbítása. Ásványi sója az egészséges és rugalmas kötőszövetekhez nélkülözhetetlen calcium – fluorid. A jegy uralkodó bolygója, a Hold jelentős befolyást gyakorol a nyálkahártyák és az emlőmirigyek működésére.

 

A Rák betegséghajlamai

Azok az ingerektől, amelyek pl. egy Kos típus számára nem többek kellemes izgalomnál, egy örökké aggodalmaskodó Ráknak a szó szoros értelmében liftezni kezd  a gyomra. Emésztő rendszere ugyanis nagyon- nagyon érzékeny. A (legtöbbször torkosság- előidézte) gyomorrontásoktól a gyomorégésen, gyomorhuruton át az olyan komoly panaszokig, mint pl. a gyomorfekély, a hasnyálmirigy megbetegedései, vékony-és vastagbél-gyulladás, nagyon széles a skála. A jegyben uralkodó Hold hatása miatt a nőket jobban megviseli a PMS- szindróma, mint más társaikat. Már  7 – 10 nappal a menstruációs  ciklus előtt kötőszöveti cisztáktól szenvedhetnek, amikor is a  mellek rendszeresen megdagadnak  vagy becsomósodnak. Méhük, mellük egyébként is érzékeny – mindamellett tehát, hogy a jegynek semmi köze a hasonló nevet viselő betegséghez, érdemes rendszeresen kivizsgáltatniuk magukat. A különböző típusú allergiák, pl. tejcukor allergia és más ételallergiák, a folyadék háztartás zavarai-pl. ödémásodás, szintén jellemzők lehetnek, akár csak a különböző kedélybetegségek, túlzott hangulati hullámzás.

 

Fontos  a tudatos táplálkozás

 

Ahhoz, hogy megőrizze egészségét, a hangsúlyos Rák típusnak az átlagnál tudatosabban kellene táplálkoznia. Ezt azonban nem túl egyszerű megtennie. Miközben pl. nagy szüksége van a napi friss gyümölcs és zöldségfélékre, az olyan, magas rost tartalmú növények, mint a répa, brokkoli, karfiol, kelkáposzta, gyomorégést okozhatnak neki. Ezeket tanácsosabb párolva fogyasztania, de ilyenkor gondosan oda kell figyelnie, nehogy túl főzze őket, hiszen akkor meg az értékes vitaminok vesznek oda..

Másfelől nem mindig ahhoz vonzódik, ami jót tesz neki. Az egyébként is nehezen emészthető húsféléket talán gond nélkül kihagyja étrendjéből, ellentétben a felesleges kilókon kívül puffadást és más gyomorpanaszokat is okozó édességekkel. További kedvencei, a különféle gabonakásák, tésztafélék, tenger gyümölcsei, gomba, paradicsom, tejtermékek egyszerre válhatnakaz egészséges táplálkozás alapkellékeivé és a problémák forrásaivá. Garfieldhez hasonlóan sok Rák él- hal a lasagnaért, meg az olasz konyha további remekeiért, amelyeket, jó szakács lévén kitűnően el is tud készíteni. Egyik, Rák barátnőm tejszínes tortellinije pl.a világ legelszántabb fogyókúrázója számára is garanciát jelentene a visszaesésre.

 

 

Javasolt élelmiszerek

 

Egy megfelelően összeállított diéta akár leggyakoribb, krónikus panaszaikat is kezelhető szinten tarthatja.

Amennyiben figyelnek a kalcium pótlására (pl. vízitorma, brokkoli, kelkáposzta, lazac, szardínia) a tejcukor allergiások szójakészítményekkel: pl. szójasajttal, szójatúróval, szójatejjel helyettesíthetik a tejtermékeket. A barnarizs leve, ízesítve vagy natúr módon fogyasztva  nem csak nekik tesz jót, hanem általában is enyhíti a gyomorégést.  Gyomornyugtató, egyszersmind emésztő nedvek képződését serkentő hatású a gyömbér, kömény, szegfűszeg, ánizs, kapor, lestyán, endívia saláta is.

A puffadás gátló, idegeket, izmokat erősítő, az emésztést elősegítő menta univerzális  csodaszer számukra, a nyílgyökér, orvosi citromfű, fekete áfonya, görögszéna pedig, ha nem is kimondottan vízhajtók, gátolják folyadék visszatartását A gyümölcs-és/vagy barnarizs-napokkal felvezetett majd leépített egy- két napos böjtök szintén sokat használnak.

 

Esküdt ellenségek

Az érzékeny emésztésű Rákoknak tanácsosabb tartózkodni az erős, csípős fűszerektől, főleg a bors- és paprika- féléktől, akárcsak a túl zsíros ételektől. PMS szindrómában szenvedő hölgyek a csokoládé, kávé, tea, kóla, kakaó kiiktatásával enyhíthetnek tüneteiken. Mindannyiuknak érdemes csínján bánniuk a keményítővel, sóval, a fehér cukrot pedig mézzel és más természetes édesítőszerekkel helyettesíthetik.

 

A Rák és a felesleges kilók

 

Rák, a mesebeli szabó hiába próbált köntöst varrni a Holdnak. Mire elkészült ugyanis remekművével, a szeszélyes égitest hol kihízta új ruháját, hol pedig ez éppenséggel lötyögött rajta. A mester újra meg újra mértéket vett és munkához látott, míg nem egyszer csak feladta. Hasonló helyzetben vannak a testsúlyuk beállításával küszködő ember – Rákok is. Különösen ha alkati adottságaikra még rá is tesznek egy lapáttal.

 

„Aki szeret, az etet”- vallják meggyőződéssel, és konyhaművészetüknek, vendégszeretetüknek nehéz is ellenállni. Akár saját maguknak is. Anélkül, hogy észrevennék, naphosszat kóstolgatnak. Főzés közben az ételt, a főétkezések közötti szünetekben, munka, olvasás, tévézés, sétálgatás, ábrándozás közben meg különféle nassolnivalókat. Ha istenigazából belejönnek, kilószámra tüntetik el a ropit, Túró Rudit, marcipánkockákat, péksüteményeket és még ki tudja mi mindent. Ha jó napjuk van, azért, mert már az orvos is megmondta: az olyan érzékeny a gyomrúak, mint ők, inkább többször egyenek keveset, mint egyszerre sokat. Ha pedig épp mélyponton vannak, azért, hogy visszanyerjék lelki egyensúlyukat.

 

Újra fitten

Erősségek

Élénk fantáziájuk segítségével nem csupán hamarosan elérendő álom-alakjukat képzelhetik maguk elé, hanem jobbnál jobb kifogásokat is találhatnak, miért is nem akarják elmajszolgatni a következő tepsi túrós pitét.

 

Gyengék:

Finoman szólva, akarat erejük, kitartásuk, következetességük hagy némi kívánni valót maga után

 

Javasolt mozgásformák

Mondani sem kell, annyi mindenhez hasonlóan a Rákoknál a testgyakorlás is hangulat függő.. Az úszás azonban akkor is ajánlható nekik, ha egyébként nem különösebben sportos alkatok, hiszen ez stabilizálja kedélyállapotukat is. A vitorlázás és más vízi sportok szintén karakterükre szabottak, de az egyszerű víz parti séták is jó hatással vannak rájuk. Különösen, ha nem visznek magukkal egy hétre elegendő nassolnivalót.

Romantikus alkatukhoz az összesimulós, lassú táncok illenek, a hölgyek pedig, a képzeletüket tápláló hastánc révén lelki egyensúlyukat is megőrizhetik.

 

 

A Skorpió

 

 

 

A Skorpió princípiuma a szervezetben

 

Az orvosi asztrológia a Skorpióhoz rendeli az orrot, a vastagbelet, végbelet, prosztatát, húgyhólyagot, húgycsövet, a nemi szerveket. Uralkodó bolygója, a Plútó az endokrin mirigyek rendszerét befolyásolja. A csontrendszerből a jegy uralma alatt áll a medencecsont, szeméremcsont, ülőcsont, farokcsont, az izmok közül a hólyag- és végbélzáróizmok, a nemi szervek izomzata, hüvelyizomzat, mint  életműködés a szaglás, a kiválasztás és a nemi funkciók Ásványi sója  a  bőrben, nyálkahártyákban, szövetekben található kalcium szulfát, ami a kiválasztási folyamat elősegítésében játszik szerepet. Hiánya székrekedést idéz elő valamint az akné, horzsolások, vágások, sérülések gyógyulását is késlelteti.

 

A Skorpió betegséghajlamai

 

A jegyben uralkodó Plútó szinte elnyűhetetlen regenerálódó készséget ad szülöttjeinek egyszersmind, még a történelem előtti időkből fennmaradt ösztönkészlettel is megajándékozza őket. Ennek köszönhetően olyan helyzeteket is képesek túl élni melyekben másoknak semmi esélyük. Rá is vannak szorulva, hiszen ahhoz hogy érezzék, élnek, szemlátomást olyan kockázatokra van szükségük, ahol elmehetnek lehetőségeik határáig Ők azok, aki a szó szoros értelmében belebetegedhetnek ha nincsenek eléggé lekötve energiáik.

 

Kiválasztó szerveik érzékenyek lehetnek. Nőknél gyakoriak a petefészek megbetegedései vagy legalábbis gyengesége, a menstruációs problémák, férfiaknál prosztata bántalmak, mindkét nemnél gombásodás, hólyaghurut, húgycsőgyulladás és a húgyvezeték más fertőződései, nemi betegségek, bélproblémák, az epe betegségei, sérv, székrekedés,aranyér, orrmelléküregy gyulladás, autoagresszív folyamatok, allergiák.

 

 

A majom agyvelőtől  a makrobiotikáig

 

Mondani sem kell, hogy a Skorpió étkezési stílusát is a szélsőségek jellemzik. A skála még egy és ugyanazon személy esetén is meglehetősen széles. Életszakasztól és vezérlő eszméitől függően hol egy gyorsétteremben tol magába mindegy hogy mit csak túl legyen rajta, hol hátborzongató ínyencségekben tobzódik, olyasmiket is kipróbálva, mint pl. a nyers majom agyvelő, rovarkoszt, hol pedig a makrobiotikus konyha bűvöletébe esik. Egyébként általában a csípős, maró, fűszeres, erjedt ízekhez vonzódik, szereti pl. a csevapcsicsot, fűszeres sült kolbászt, meleg májpástétomot, penészes sajtokat, és szerencsére az egészségesebb zöldség-és gyümölcsféléket is.

 

Javasolt élelmiszerek

 

A jegyre jellemző néhány kellemetlen probléma, pl. székrekedés, aranyér, hólyaghurut már a táplálkozás átalakításával is kezelhető. Az elengedni nem tudás, érzelmi állapotok nehézkes kifejezése fizikai szinten okozhat székrekedést. Ennek azonban „hétköznapi” okai, pl. a túl sok az állati zsiradék: hús, tejtermék, tojás- pl., és finomított cukor: süti, édesség – szintén megfontolandók. Napi két három kiskanál ételbe kevert búzakorpa,  a teljes kiőrlésű gabonafélék, a brokkoli, kelbimbó, káposzta, sárgarépa, karfiol, spenót, cukkini, fekete bab, spanyolbab, limabab, gyümölcsök közül a alma, öszibarack, málna, mandarin, aszalt szilva segítik az emésztést. A tea vagy kapszula formájában fogyasztott ginseng amellett, hogy javítja az emésztést, segít stabilizálni az érzelmeket is. Serkentő, vértisztító hatású, a köztudatba ajzószerként vonult be

 

A többi vízjegyhez hasonlóan ő is hajlamos lehet a víz visszatartására, ami súlyproblémáktól kezdve depressziós állapotokig különféle gondokat okozhat. Ezért kerülnie kell a só fogyasztást (akár pácok, fűszeres szószok) formájában is és a folyadék kiválasztást serkentő fűszereket és tápanyagokat kell előnyben részesítenie. Ilyenek: fokhagyma, vöröshagyma, vízitorma, karfiol, póréhagyma, fehérrépa, retek, kamilla, ánizs, köménymag, koriander, kapor, gyömbér, aranypecsét, majoranna, mustár, szerecsendió, petrezselyem, rozmaring, zsálya

 

A szakszerűen végzett böjtkúrákat mintha egyenesen neki találták volna ki. (Mielőtt belevágna, tájékozódjon a szakirodalomból ill. kérje ki a témában jártas orvos véleményét. Rüdiger Dahlke művei pl. magyarul is hozzáférhetők).Ez nem csupán táplálkozás mintája áthangolásában segít, hanem kedélyállapotára is stabilizálóan hat.

 

 

A Skorpió és a felesleges kilók

 

A Bikához, Oroszlánhoz, Vízöntőhöz hasonlóan a Skorpió is fix jegy, ami már alapvetően zömökebbé teszi testalkatát. A folyadékháztartás zavarai szintén okozhatnak súlyproblémákat. Ezek azonban alapvetően lelki okokra vezethetők vissza:

Önbüntetés. Amennyiben úgy találja, hogy nem tud eleget tenni a magával szemben támasztott valószerűtlenül magas elvárás rendszernek, esetleg csakugyan kibújt feladata alól, megtorlásként elefánt méretűre zabálhatja magát, esetleg alkoholba, különböző narkotikumokba, szerencsejátékba, rossz kapcsolatokba, stb. menekül.

Természetes jelzőrendszer eltompítása. Radarjai minden más jegynél pontosabban és gyorsabban jelzik, hányadán is áll valamilyen helyzettel, emberrel. Ha valamilyen okból más személyiségrészei tiltakoznak ezek ellen a felismerések ellen, az „adást” a fentebbi módszerekkel árnyékolja. Azonban ilyenkor, a felszedett kilók mellett még depresszióval, paranoid tünetekkel, szélsőséges hangulatingadozással is lakolnia kell.

 

Újra fitten

 

Erősségek

Ha egyszer elkötelezte magát egy cél mellett, nem ismer lehetetlent. Nem kérdés, hogy mágikus akaratereje, kitartása ebben az esetben  sem fogja cserben hagyni.

 

Lehetséges buktatók

 

Sokkal nagyobb problémát jelent, amikor ezek az erények ellentétjükbe csapnak át. Mivel nem mindig ismeri fel, mikor kell valamit abbahagyni, akár az anorexiás soványságig csinosíthatja magát, vagy a szó szoros értelmében ina szakadtáig edz. Esetében ráadásul még fokozottabban érvényes az az ősi igazság, miszerint minden véglet előbb- utóbb átlendül az ellenkezőjébe. Minél életszerűtlenebb aszkézissel érte hát el álomalakját, annál valószínűbb, hogy nemsokára nem csak az életet fogja mértéktelenül habzsolni.

 

Javasolt mozgásformák

 

A depresszióra hajlamos Skorpió legegyszerűbben valamilyen intenzív mozgás révén tornázhatja fel endorfin szintjét. Esetében a testgyakorlatoknak élete részéve kell válniuk. Sokuk talán ösztönösen ezért választ erős fizikai igénybevétellel járó foglalkozást: pl. kommandós, barlangász, harcművészeti edző, stb.

Megfelelő testgyakorlatokkal ugyanis még mielőtt destruktívvá válnának feloldhatók és felszabadíthatók a személyiségében munkáló hatalmas feszültségek. Mivel előszeretettel hajtja magát saját korlátai fölé, a veszélyes, kimerítő sportágakat kedveli. pl. vadvízi- és túlélő túrák, búvárkodás, síelés. Természetesen a különböző harcművészeti irányzatok is vonzzák. Saját határai feszegetése közepette azonban szüksége van a lazításra is, hogy a felszabadított  agresszív energiák, feszültségek egészséges módon távozzanak. Ettől azonban meglehetősen idegenkedik, hiszen a lazítás egyenértékű a kontroll feladásával. A hatha jógát és a különféle relaxációs technikákat tehát egy fajta házi feladatnak kell tekintenie. Szexuális energiáit a flamenco, afrotáncok, egyiptomi hastánc, capoeria révén terelheti egészséges mederbe.

 

 

A Halak

 

 

 

A Halak princípiuma a szervezetben

 

Az orvosi asztrológia a Halak hatása alá sorolja a lábfejet, lábujjakat, nyirokcsomókat, az agyalapi mirigyet, tobozmirigyet. A jegyben uralkodó Neptunusz a nyirokrendszert befolyásolja. Bár az izmok általánosságban a tűz elemhez tartozó jegyekhez – leginkább a Koshoz rendelődnek, a jegy hatással van a lábfej izmaira (lábujj hajlító és feszítő izmok) ill. a lábboltozat csontjaira, lábujjperecekre is. Fiziológiai princípiumok közül hozzá tartozik a  nyálka termelés, ásványi sója a vas foszfát , amely tisztítja és oxigénnel telíti a vért, könnyíti a légzést. Hiánya vérszegénységet okozhat, a szervezet nem képes megfelelően kiválasztani a méreganyagokat.

 

A Halak betegséghajlamai

 

Egészségük nem túl jó, akár a szó szoros értelmében is óvni kell őket még a széltől is, hiszen könnyen megfázhatnak. Betegségeikből lassan épülnek fel, tüneteik újra meg újra előjöhetnek. Fokozottan ki vannak téve a fertőzések (járványok) veszélyének, az átlagosnál fogékonyabbak a mérgezésekre. Ez gyógyszer érzékenységet is jelenthet esetükben (pl. rosszul viselik az antibiotikumokat, különösen a penicillint), máskor meg kevesebb is elég nekik az orvos által előírt adagnál.

 

Alkoholból és narkotikumokból a nagyon kevés is nagyon sok lehet számukra hiszen uralkodó bolygójuk, a Neptunusz , amely a római tenger istenről kapta  a nevét,  nem csak a tengerekre, folyadékokra van hatással, hanem az álmok, illúziók világára, a valóságtól való elmenekülésre és a végtelenben való feloldódásra is. A jegy régebbi ura, a Jupiter (ld. a Nyilasnál írtakat) más, mértéktelenségen alapuló viselkedésminták: pl. kényszeres költekezés, szerencsejátékra való hajlam, stb. kialakulásában játszhat szerepet. Az alkohol problémák később más egészségi panaszokat is okozhatnak, pl: cukorbetegséget, vesebetegséget, szívbajt, fekélyeket, gyomorhurutot, májzsugort.

 

Különféle allergiáktól is szenvedhetnek, pl. széna náthától, vagy érzékenyek lehetnek csokoládéra, eperre, diófélékre, porra, macskaszőrre. Bizonyos típusú allergiák gyerekkorukban jelentkeznek,majd évekre tünet mentessé válnak, hogy aztán, 50 éves kor után, vagy ha sokat ittak, újra megjelenjenek a tünetek.

 

További problémákat okozhatnak a lábfej különböző megbetegedései, pl. a lábujjak közötti gombásodás, a boka dagadás, rossz vérkeringés, bénulás , vízvisszatartás, mirigyek rendellenességei, a tüdő nyákosodása, különféle pszichés zavarok,vérszegénység,  a nyirokrendszer megbetegedései és ezzel kapcsolatba hozható további panaszok: bőrsérülések, krónikus arcüreggyulladás, fülproblémák, egyensúlyzavar, fejfájás, izzadás, a szem vizenyősödése, kimerültség.

 

Született édes szájúak

Az inkább vegetáriánus mint ragadozó Halak oda van a távol keleti, pl. kínai és indonéz konyháért.  A húsfélék közül a zsírszegény fehér húsokat, tenger gyümölcseit vagy az olyan különlegességeket kedveli, mint a csiga vagy békacomb. Ha teheti, a zöldség leveseket, salátatálakat, kásaféléket részesíti előnyben no és persze az édességeket.  Ezeknek inkább a krémes, habos változatait szereti, pl. puddingokat, krémek, felfújtakat, palacsinta féléket. Ha igazán formában van – tehát ha épp ügyeletes szerelmét siratja vagy csak egyszerűen nem tud ellenállni a szívélyes kínálgatásnak – egy kisebb cukrászdányit is képes elfogyasztani. Italban, különösen ha édes, sűrű likőrök, koktélok közelébe kerül, szintén nehezen tud mértéket tartani.

 

Javasolt élelmiszerek

 

Bizonyos, krónikus egészségi panaszain már étrendje átalakításával is enyhíthet.

 

A víz visszatartás .A szem alatti táskák, akár csak a Bika, Rák és a Mérleg esetén arról árulkodhat, hogy  a folyadék nem tud  megfelelő módon távozni a szervezetből. Lassú keringéssel párosulva – ödémásodást, a végtagok lehűlését idézheti elő. A Ráknál és a Skorpiónál ismertetett természetes vízhajtók mellett tanácsos lucernát is fogyasztania, teaként vagy salátákba keverve. Ez nem csak keringési rendellenességeit segíthet megszüntetni, hanem súlyfölöslegét is csökkentheti.

Vasfoszfátot nyerhet a salátafélékből, retekből, spenótból, aszalt gyümölcsökből (mazsola, datolya, füge, aszalt szilva), babból,lencséből, vöröshagymából, káposztából, almából, dióból, árpából.

 

Az alkoholizmusból lábadozók kezelésekor nagyon fontos hogy újra bevigyék szervezetükbe mindazokat a tápanyagokat- és nyomelemeket, melyek a betegség során valószínűleg teljesen kiürültek. Ilyenek: a cink (hús, szárnyas, hal, teljes őrlésű gabonafélék, sörélesztő, búzakorpa, tökmag), az idegrendszer erősítéséhez szükséges B vitamin, C–vitamin. Az alacsony vércukorszint szintén az alkoholizmus „mellékterméke”, ezért növelni kell az összetett szénhidrátok bevitelét-pl. teljes kiőrlésű gabonafélék, friss zöldség, gyümölcs, mindenféle cukor, sőt a fehér kenyér fogyasztása is megengedett.

 

A kúrát gyógyteákkal és zöldfűszerekkel is érdemes kiegészíteni. Antidepresszáns hatású: illatos macskamenta, kamilla, borsmenta, csukóka, orbáncfű, vértisztító: a bojtorjángyökér, kasvirág, csalán, a kudzu gyökere pedig, kínai orvosok tapasztalatai szerint csökkenti az alkohol utáni vágyat.

 

Vérszegénység. Étrendjüket egészítsék ki a vér minőségének javításához szükséges mennyiségű vassal. Így betegségekkel és stresszhatásokkal szembeni ellenálló képességüket is növelhetik. Ajánlott élelmiszerek: zöld leveles főzeléknövények, pl. spenót, paradicsom, mazsola, teljes őrlésű gabona, hüvelyesek, köles, máj.

 

A Halak és a felesleges kilók

 

Mivel nem veti meg az érzéki örömöket és a folyadék visszatartására is hajlamos, a hangsúlyos Halak típus könnyen elhízik. A Jupiter hatása miatt egyébként sem egy kimondottan aszkétikus alkat. Ha egyszer belelendült a dínom – dánomba, nem ismer megállást.

 

Újra fitten

 

A fogyókúrás étrendnek egyszersmind az anyagcserét is serkentenie kell. E célból csípős fűszerek, zöldségek fogyasztása ajánlott – pl. cayenne bors, chilipaprika, vöröshagyma, fokhagyma, retek, gyömbér, curry, „savanyúakkal”: endívia, cikória, spenót, és „összehúzó hatásúakkal” kombinálva: pl. bab, lencse, alma, körte, káposzta, brokkoli, karfiol, burgonya. . A három bőséges helyett inkább 5- 6 kisebb étkezésre kerítsen sort.

 

Míg helyre nem áll az egyensúly, kerülje a cukor, méz, rizs, tej, tejszín, vaj, citrom, sajt, joghurt, paradicsom, szőlő, szilva, ecet, a nehéz búzatermékek-pl. kenyér, tészta, a legtöbb reggelizőpehely fogyasztását, mert ezek csak még jobban elnehezítenek. Természetesen a só bevitelét is csökkentenie kell.

 

Erősségek

Mivel nem túl kitartó, ő is elsősorban teremtő képzeletére támaszkodhat. Még ha pillanatnyilag bálna méretű is, fantáziája megláttathatja vele a zsírpárnák között fuldokló kis hableányt…

 

Lehetséges buktatók

Az önfegyelemmel, akaraterővel meglehetősen hadi lábon áll, egyik pillanatban szenvedélyesen akar valamit, a következőben már egy másik impulzus hatása alá kerül, élettempója pedig ugyanolyan rendszertelen, mint hangulatai áramlása.

 

Javasolt mozgásformák

 

Mi tűrés – tagadás, a tipikus Halak meglehetősen kényelmes. Ha rá is szánja magát a mozgásra, nem túl megerőltető sportágakat választ, a verseny sportok inkább nyomasztják. A  többi vizes jegyhez hasonlóan vonzódhat az úszáshoz, vízilabdához,vízi gimnasztikához, vízisíeléshez, vitorlázáshoz. Kreativitását, művészi érzékét a műkorcsolyázással és  különböző tánctípusok révén (templomi táncoktól a szalontáncon keresztül a különböző néptáncokig) élheti ki. Nagyon ajánlható neki az élet energiák áramlását segítő taicsi is.

 

A föld elem

 

Az orvosi asztrológiában a föld elem uralma alá tartozik maga a fizikai test, ezen belül pedig  a csontrendszer. Kulcsfontosságú szerepet játszik mindenfajta megszilárdulási, stabilizálódási folyamatban, a szövetek regenerálódásában, növekedésben, szaporodásban. A típus képviselői (Bika, Szűz, Bak) többnyire jó egészségnek örvendenek, amit elsősorban annak köszönhetnek, hogy szoros kapcsolatban vannak testükkel, ösztönösen érzik annak szükségleteit, a benne zajló élettani folyamatokat, ezért még a betegségek kialakulása előtt tesznek valamit a megbillent egyensúly helyreállításáért. Gyakran pl. zsigerből érzik, milyen táplálék, hobbi, mozgásforma tenne jót nekik. Sokuk büszke lehet erős, szép fogsorára is

 

. „Sokat megbír hátán a föld” – tarja a szólásmondás és nem véletlenül. Az ő teherbírásuk is ugyanolyan bámulatra méltó, mint a mitológiai Atlaszé, aki az egész földgolyót a vállain cipelte. Szívósak, ellenállóképességük kitűnő, de munkamániájukkal, kötelességtudatukkal hajlamosak lehetnek a végkimerülésbe hajszolni magukat. Egészségi problémáik különböző típusú kövesedésben, lerakódások, salakanyagok képződésében, a test merevségében, a hormonháztartás zavaraiban, daganatos betegségekben nyilvánulhatnak meg.

 

Míg a tüzes jegyeket eszméik és aktivitásuk  élteti, a levegősek elméleteikből és a társas kapcsolatokból, a vizes jegyek pedig emócióikból és megérzéseikből merítik biztonság érzetüket, a földes típusok  a világot elsősorban fizikai benyomásokon keresztül érzékelik. Jó közérzetükhöz nélkülözhetetlenek a megfelelő érzéki ingerek Ízlelő bimbóik kényeztetése is ezek közé tartozik, s mivel anyagcseréjük  lassú,  a testedzésért pedig nincsenek oda különösebben, hajlamosak lehetnek a hízásra.. Súlyfölöslegük leadása több szempontból is nagy nehézséget okoz számukra. Sokuk a nehéz, hagyományos konyhát kedveli, szeretik a hasukat, kialakult szokásaikon pedig nehezen változtatnak. Mindenfajta érzelmi probléma nélkül is hajlamosak lehetnek túl enni magukat, de ha valamilyen stresszhatás, megrázkódtatás éri őket, túl nagy nyomás nehezedik rájuk vagy kizökkentik őket megszokott ritmusukból, szinte biztos, hogy vigaszfalatokkal igyekeznek  visszanyeni lelki egyensúlyukat.

 

Ha azonban megbetegszenek, bármilyen erőfeszítésre hajlandók, hogy újra talpra álljanak, munkaképesek legyenek vagy más módon tegyék hasznossá magukat. Ha egyszer rászánták magukat a fogyókúrára, biztosak lehetünk benne, hogy ezt is a rájuk jellemző alapossággal, kitartással, fegyelemmel csinálják végig. Mégis, esetükben a megelőzés a legjobb védekezés: ha gyerekkorukban vagy kamaszként rászoktatják őket az egészséges táplálkozásra, napi rutinjukhoz a későbbiekben is ragaszkodni fognak

Ebből a szempontból az alkatukhoz illő testgyakorlatok napirendjükbe illesztése is kulcsfontosságú. A hatha jóga ászanái amellett, hogy segítenek egészséges kapcsolatba kerülni a föld elemmel, oldják merevségüket, gyorsítják anyagcseréjüket, helyreállítják hormonháztatrtásukat is. Számtalan más pozitív hatásuk miatt természetesen a többi elem képviselőinek is ajánlhatók. A csi kung gyakorlatai állóképességüket növelik, a kirándulások, gyalogtúrák valamennyiüknek jót tesznek, egyeseket, pl. a Bikákat a nagy erőkifejtést igénylő sportágak –pl. súlyemelés, box  tölthetik fel.

 

Ha túl sok a föld elem a horoszkópban

 

A föld elem túlsúlya a szó fizikai értelmében is lelassítja a képlet tulajdonosát.  Mozdulatai, gondolkodásmódja nehézkessé válik, reflexei lelassulnak. Teste a szó fizikai értelmében is besűrűsödik ( a népnyelv  a „sűrű ember” kifejezést  köpcös, zömök, „föld típusú” személyek leírására használta): bőre vastagabb az átlagosnál, haja, testszőrzete erős szálú, emésztése, anyagcseréje  – általában véve élettani folyamatai  lelassulnak, hajlamos lehet kövesedésre, szarusodásra, salakképződésre, székrekedésre, különféle dugulásokra, depresszióra.

 

Szervezetét egy megfelelően összeállított étrenddel teheti könnyedebbé. Ennek érdekében mindenekelőtt a nehéz, zsíros ételeket kell kerülnie. Anyagcseréjét a többi jegynél már említett fűszerekkel, pl. cayenne borssal, fekete borssal, gyömbérrel pörgetheti fel, de a mértékkel fogyasztott svéd keserű, Unicum szintén javíthat emésztésén. Arra is figyelnie kell, hogy elegendő mennyiségű folyadékot igyon. Ásványvíz, forrásvíz mellett a gyömbéres tonik is jó hatással van rá. Ajánlatos, hogy minél több nyers, nedvdús gyümölcsöt, zöldségfélét iktasson étrendjébe, a húsok, nehéz tésztafélék helyett pedig fogyasszon inkább párolt zöldségeket, főzelékeket, leveseket.

 

Ha túl kevés a föld elem a horoszkópban

 

A képlet tulajdonosa ebben az esetben nem áll valami szilárdan a valóság talaján, gyakorlati érzéke is sok kívánni valót hagy maga után, és ösztöneivel  is csak nehézkesen sikerül kapcsolatot teremtenie. Biztonságérzete növeléséhez egészséges napi szokásokat kell kialakítania, de más tekintetben is struktúrálnia kell életét. Alvásigénye sokkal nagyobb lehet, mint a többi elem képviselőjéé.

Testét – szellemét földies ételek – pl hús, burgonya, teljes kiőrlésű gabona, gyökerek- pl. sárgarépa, sajtfélék, vaj, olaj, édességek – pl. medvecukor) fogyasztásával horgonyozhatja a valóság talajára. A nyers kosztot, túl sok saláta –és gyümölcsfélét ajánlatosabb kerülnie. Anyagcseréjére jó hatással van a ginseng gyökér, tea vagy kapszula formájában és az, algafélék is.

Föld elemmel való kapcsolatát föld jellegű tevékenységekkel, pl. kertészkedés, földművelés, séta a természetben , gyógynövény gyűjtés.gombászás, barkácsolás, kézműveskedés – elsősorban agyagozás, kerámiázás – is javíthatja..

 

 

A Bika

 

 

A Bika princípium a szervezetben

 

Az orvosi asztrológiában a Bika princípium uralja a torkot, nyakat, gégefőt, hangszalagokat, mandulát, pajzsmirigyet, nyelőcsövet, a torok, nyak és garat izomzatát, részben a nyálmirigyet, nyirokrendszert és a pajzsmirigyet is. A csontok közül az első csigolya kivételével a nyakcsigolya áll uralma alatt. Élettani folyamatként az ízek érzékelése és a nyelés rendelhető hozzá. A jegy uralkodó bolygója, a Vénusz a szemre, bőrre, vesére is hatást gyakorol. Ásványi sója a nátrium szulfát, amely a vízháztartás szabályozásában és a felesleges víz eltávolításában játszik szerepet. Hiánya izzadást, fáradékonyságot, fásultságot, levertséget idézhet elő.

 

 

A Bika betegséghajlamai

 

Erős, szívós alkata igen ellenálló a betegségekkel szemben. Mivel nem szeret függő helyzetben lenni és meglehetősen konok természetű, csak végszükség esetén fordul orvoshoz, inkább maga kúrálja ki magát. Erre jó esélye is van, hiszen a  többi föld jegyhez hasonlóan ő is ösztönösen vevő zsigerei üzenetére, így könnyen ráhangolódik mit követel tőle felépülése. Bár nagyon ragaszkodik bevett szokásaihoz és nehezen lendül cselekvésbe, gyógyulás vágya ilyenkor felül kerekedik kényelmességén és szorgalmasan, kitartóan végigviszi a szükséges változásokat.

 

Bizonyos típusú betegségekre azonban így is fogékonyabb a többi jegynél. Pajzsmirigye pl. nem mindig működik elég hatékonyan, emiatt pedig egész anyagcseréje lelassul és a bevitt kalóriák is lassabban égnek. (Más kérdés, hogy egyébként is hajlamos lehet súlyproblémáit a pajzsmirigy elégtelenségre fogni, holott könnyen lehetséges, hogy inkább arról van szó: a hasát sokkal jobban szereti, mint a rendszeres testmozgást).

 

A makacs, teherbíró jegy sokat szenved a nyak, lapocka tájék merevségétől is. Sokuk büszke lehet gyönyörű, erőteljes hangjára, de hangszálaik legérzékenyebb pontjaik közé tartoznak. Hajlamos lehet a torok környékének más megbetegedéseire is, pl: rekedtség, krupp, mandulagyulladás, hurut, a pajzsmirigy betegségeire, pl. golyvásodásra,  a nyálmirigy megbetegedéseire, pl. mumpszra,  a nyirokmirigy és nyirokcsomó duzzanataira, epekőre, cukorbetegségre, bőrkiütésekre, stb.

 

A hagyományos ízek bűvöletében

 

A hagyomány tisztelő jegy a konyhában is inkább a tradicionális, nehéz, zsíros fogásokat szereti, pl.édes és sós gombócféléket, húsgombócokat, galuskákat, disznótorost, sertéssültet, töltött káposztát, no és persze édességeket. Természetesen ezek közül is inkább a hagyományos, nehéz desszerteket kedveli. pl. a különböző kelt tésztákat, réteseket, bejgliféléket. Ízléséhez talán a bajor vagy a  cseh konyha áll a legközelebb. Nem csak a hasát szereti, hanem maga is olyan kiváló szakács, hogy gyakran megélhetésként is ezt a foglalkozást választja. A régi, családi recepteket nagy becsben tartja, ha örömöt akarunk neki szerezni, lepjük csak meg egy füzetnyivel belőlük. Amikor nagy szeretettel asztalhoz invitál (hiszen ez a másik kedvenc foglalatossága), döbbenten tapasztaljuk:még a nagyinál is jobban eltalálta az ízeket.

 

 

Javasolt élelmiszerek

 

Sajnos, a hatalmas lakomák nem csak népszerűségét, hanem derék bőségét is növelik

Ha meg akar szabadulni súlyfeleslegétől, néhány kedvencétől legalább ideiglenesen búcsút kell vennie. Ilyenek a kelt tésztafélék, zsíros sajtok, vaj, a különböző belsőségek, pl. a nyelv, vese, velő. Utóbbiakat roston sült fehér húsokkal válthatja fel, étvágyát pedig az ún összehúzó hatású, magas rosttartalmú zöldség-és gyümölcsfélék fékezhetik. A zeller, spárga, karfiol, brokkoli, káposzta, bab, lencse, saláta, endívia, kis mennyiségben burgonya nem csak a felfúvódásra, hízásra való hajlamot csökkenti, hanem a stresszel szemben is ellenállóbbá tesz, valamint a koncentráló készséget is növeli. Ajánlatos rátérnie a teljes kiőrlésű gabonafélékre, kásákra is. A többi, súlyproblémával küszködő jegyhez hasonlóan, a pikáns, csípős ételek, fűszerek, pl. cayenne bors, fokhagyma, chili, retek, torma az ő anyagcseréjét is felgyorsíthatják.

Nátrium szulfáthoz salátából, vöröshagymából, répából, spenótból, zellerből, földieperből, almából juthat. Pajzsmirigyét egy tengeri hínárfélével, a kapszula formájában is kapható barnamoszattal serkentheti gyorsabb működésre. A ginseng számára is valóságos csodaszer, a zsálya tea a torokbántalmakat enyhíti, a fekete bodza tea pedig természetes élénkítőként hat.

 

A Bika és a felesleges kilók

 

A hangsúlyos Bika típus akkor sem nevezhető soványnak, ha történetesen nincsenek felesleges kilói. Sajnos, a rubensi idomok eltérnek a modern szépségideáltól, így ő is állandó önértékelési zavarokkal küzd. Még indokolatlan esetben is túlsúlyosnak láthatja magát. Aggályai azonban nem mindig alaptalanok. Sok Bika egész életében harcol folyamatosan jojózó testsúlyával. Ha kínkeservesen leadja, már hízza is vissza kilóit.

 

Ez csak részben magyarázható alkati okokkal. Sokkal nagyobb probléma, hogy ha valamilyen frusztráció éri, elbizonytalanodik, vagy valamilyen egyéb okból zökken ki egyensúlyából depresszióba esik. A hangulati mélypontról csak roppant nehézségek árán kászálódik fel, lelki egyensúlyát pedig túlköltekezéssel, szexuális kicsapongással illetve mértéktelen falással igyekszik helyreállítani. Legbeváltabb módszere a stressz csillapítására mégis az utóbbi. Ha megbántották, nem kap elég szeretetet, dühös vagy szomorú, leghamarabb evéssel tudja jobb kedvre hangolni magát. A megkönnyebbülés azonban csak átmeneti: sokuk az anorexia és a bulimia beteges pólusai között ingázik éveken át. (Érdemes ugyanakkor szem előtt tartani, hogy a stressz, frusztráció akkor is „hízlalja”, ha egy milligrammal sem evett többet a szokásosnál. Szervezete ugyanis ilyenkor, különösen a comb és a fenék tájékán tarthatja vissza a vizet és a zsírt.)

 

 

Újra fitten

 

Erősségek

Hiúsága, szorgalma, kitartása és makacssága még a legkilátástalanabb helyzetekben is segítségére siet. Ha egyszer rászánta magát egész biztos végig fogja csinálni.

 

Lehetséges buktatók

A fentebbi alkati sajátosságok miatt neki sokkal nehezebb megszabadulnia súlyfölöslegétől, mint másoknak, született ínyenc lévén pedig nagyon nehéz ellenállnia a jó falatok csábításainak.  E tekintetben ugyanannyira hajlamos a mértéktelenségre, mint a  Halak, Mérleg és Nyilas Az is megtörténhet, hogy menet közben  egyszerűen ellustul vagy apátiába merül.

 

Javasolt mozgásformák

 

Optimális testsúlyát elérendő feltétlenül rendszeresen mozognia is kell. A számára ideális edzésterv alkalmazkodik megfontolt, lassú tempójához, egyszersmind anyagcseréjét is élénkíti. E tekintetben a különböző erősportok, testi kontaktust létrehozó sportágak – pl. boksz, birkózás vagy súlyemelés, súlylökés, kötélhúzás, tekézés vagy különböző csapatjátékok: pl. foci jöhetnek szóba esetében. Karakteréhez illő tánctípusok a polka, néptánc, hastánc.

 

 

 

 

 

A Szűz

 

 

A Szűz princípium a szervezetben

 

Az orvosi asztrológiában a Szűz princípium uralma alatt áll a hasi tájék, az emésztőszervek, hasi idegközpont, a lép és a vékonybél, a rekeszizom, a hasnyálmirigy, élettani folyamatként a felvett tápanyag feloldódása a vékonybélben, az asszimiláció és bizonyos kiválasztási folyamatok, pl. a bélnedvé.

 

(Mint az előző részekben is olvasható, a fentebbi szervekre és funkciókra más jegyek is hatással vannak. A gyomrot és az emésztőszerveket pl. a Rákkal is összefüggésbe hozzák, a Skorpió a kiválasztási folyamatokkal áll kapcsolatban, a hasnyálmirigyet pedig a Mérleghez is hozzárendeltük. Ez azzal magyarázható, hogy annyi más területhez hasonlóan az asztrológiában is vannak átfedések. Az emésztésnél maradva, a Rák inkább a felső emésztő szerveken, pl. a gyomron, a Szűz a vékonybelen és a táplálék feldolgozási folyamatokon, a Skorpió pedig a vastagbelen uralkodik).

 

A jegyben uralkodó Merkúr az idegrendszerre van hatással. Az izomrendszerből a Szűz befolyása alatt áll a has izomzata, a Rák, Mérleg princípiummal is kapcsolatba hozható rekeszizom, a csontrendszerből a rövid bordák. Ásványi sója az idegsejteket erősítő kálium szulfát. Mivel oxigént szállít a vérből a szövetekhez, a haj, körmök, bőr egészségének megőrzésében is szerepet játszik.

 

 

A Szűz betegséghajlamai

 

A túlérzékeny, ideges természetű Szűz annyira vigyáz az egészségére, hogy szinte belebetegszik. Az egészséges életmód előnyeiről nem kell meggyőzni, ösztönösen környezet tudatosan él, de ha mindezt görcsös igyekezettel, a külsőségekben elveszve teszi, többet árthat magának, mint amennyit használ.

 

Egyébként karakteréből fakadóan jó érzéke van a szervezet regenerációs képességének valamint a természet gyógyító erőinek a kiaknázásához. Sokuk ismeri pl. a gyógynövényeket, és annyira érdeklődik a makrobiotika, teljes értékű táplálkozás, biogazdálkodás, népi gyógyászat, természetgyógyászati irányzatok iránt, hogy valamilyen, ezekhez kapcsolódó szakmát is választ.

 

Gyomra, belei, emésztése természetesen érzékenyebb a többi jegynél. A Ráknál felsorolt emésztőszervi rendellenességek (gyomorfekély, hasmenés, vastagbélgyulladás, hashártya gyulladás, hasnyálmirigy gyulladás) őt is fenyegetik, ha pedig túlpörgeti érzékeny idegrendszerét, álmatlanságban, pánikbetegségben és más lelki zavarokban, pl. depresszióban, kényszerneurózisokban, stb.  szenvedhet. Esetében azt is nehéz meghatározni, mikor csap át hipochondriába a szervezetében zajló folyamatokra való érzékenysége.

 

Egészséges koszton

 

Nem meglepő, hogy étrendjével akkor a legelégedettebb, ha az egyszerre gazdaságos és egészséges is. Érzékeny gyomra miatt inkább a könnyű, zöldfűszerekkel, köménnyel, édesköménnyel, korianderrel, kaporral, petrezselyemmel ízesített ételeket kedveli. Egy késhegynyi fűszerkeverékkel még az olyan banális „fogásokat” is képes különlegessé varázsolni, mint a vajas kenyér. A gabona alapanyagú ételek, pl. pástétomok, kásák, a teljes kiőrlésű péksütemények elkészítéséhez különlegesen jó érzéke van. Egy Szűz karakterű barátnőm pl. már akkor is csodálatos fűszeres – magvas kenyérkéket, lepényeket sütött teljes kiőrlésű lisztből, amikor a bio boltakat alig ismertük, és csak ezeket volt hajlandó fogyasztani. Kedveli a müzliféléket, a magvakat, friss zöldség-és gyümölcsféléket is, és talán már gyerekkorában is inkább a vegetáriánus étrendhez vonzódik.

 

Javasolt élelmiszerek

 

Utóbbi esetben gondosan ügyelnie kell, hogy elegendő vitamint és fehérjét juttasson szervezetébe. A témának hatalmas irodalma van, ezért itt csak néhány húspótló kombinációt sorolhatunk fel. A különböző sajtfélék, szójakészítmények (pl. tofu,  mizo, azaz a mizoleveshez használt erjesztett szójatészta) , szejtán (búzasikér) közismertnek számítanak. Teljes értékű fehérje nyerhető az alábbi kombinációkből is: szezámmaggal, napraforgómaggal ízesített bab, borsó vagy lencse (pl. saláta vagy pástétom formájában), hüvelyesek és gabona kombinációi (pl. az afrikai ízvilágot idéző bab és rizs keveréke, vagy teljes kiőrlésű kenyérből készült pirítós, fokhagymás babpástétommal).

Az érzékeny emésztésű Szűznek kálium készlete pótlásáról is folyamatosan gondoskodnia kell, pl. szezámmag, napraforgómag, zöld leveles fűszernövények, eper, banán, narancs, spárga, sárgadinnye, mandula, burgonya fogyasztása révén. A sárgarépa, paradicsom, cékla, citrom, zeller, grapefruit, paszternák , alma,  rizs, zab kiváló természetes kálium-szulfát források. Mivel a napi három fő étkezés túlságosan megterheli gyomrát, tanácsosabb napi öt- hat kisebb étkezést beiktatnia.

A ginseng az ő anyagcseréjére is jó hatással van. Bár az emberke alakú gyökerek Kínában, Szibériában is megteremnek, koreai változatuk állítólag sokkal gazdagabb hatóanyagokban.

 

 

A Szűz és a felesleges kilók

 

Az idegeskedésre hajlamos Szűznek a soványság több problémát okoz, mint a túlsúly. Ha mégis elhízik, ez valószínűleg azért történik, mert napközben annyira el van foglalva munkájával, hogy jóformán csak kávén él és csak este pótolja az elmulasztottakat egy hatalmas vacsora formájában. A felesleges kilók másik oka, ha a gyomrán spórol, és az olcsóbb, de egészségtelenebb táplálékokat részesíti előnyben.

 

Újra fitten

 

Erősségek

 

Mivel nem csupán tudatában van a túlsúly okozta problémákat, de a dundiság összeegyeztethetetlen énképével is, felesleges kilóitól nem túl nehéz megszabadulnia. Edzéstervét ésszerűen, megfontoltan, megvalósítható részletekben állítja össze, sőt, többi túltáplált barátjáét is sikeresen megtervezheti.

 

Buktatók

 

A munkahelyén ránehezedő nyomás újra meg újra kizökkentheti az egészséges kerékvágásból és visszaesik a napközben kávé, este mammut-adag vacsora étkezési mintába.

 

Javasolt mozgásformák

 

A mozgékony, egészség tudatos Szűz típus valószínűleg már fiatalon  kiválaszt valamilyen, kondícióját megőrző, de nem túl megerőltető sportágat. Szeret pl. síelni, korcsolyázni, gyógynövény gyűjtéssel, gombászással egybekötött kirándulásokat tenni, talán aerobic-órákra is eljár, esetleg súlyzózik vagy olyan foglalkozást választ, amit kedvenc állatával űzhet. Egy Szűz típusú ismerősömnek pl. úgy sikerült lefogynia, hogy rendszeresen kutyaiskolába kísérte német juhászát. Az egyébként kiváló kondícióban levő eb edzésprogramja végül őt szabadította meg felesleges kilóitól.

Mivel könnyen kibillen lelki egyensúlyából, idegeskedésre, depresszióra és más kedélybetegségekre hajlamos, a hatha jógáról, meditációs gyakorlatokról a Szűznek sem szabad megfeledkeznie. A hasideg központra összpontosító légzőgyakorlatok különösen jó hatással lehetnek rá, akárcsak a taicsi. A táncoknak inkább hagyományos, társasági formáit kedveli, pl.a francia négyest, vagy tánciskolákban oktatott standard változatokat.

 

 

 

A Bak

 

A Bak princípium a szervezetben

Az orvosi asztrológia a Bak princípiumához és a jegyben uralkodó Szaturnuszhoz  rendeli szervezet egészének szilárd vázat, tartást adó csontrendszert, ezen belül a térdkalácsot és a térdízület csontjait, a szintén támasztó szerepet betöltő szalagokat, a fogakat (a fogzománc az emberi test legkeményebb anyaga) és a fogínyt, szaruképződményként a hajat, elhatároló szerepét tartva szem előtt a bőrt (a vénuszi Mérleggel esztétikai szempontok miatt szintén kapcsolatba hozzák), valamint a Szűznél is említett lépet, ill a Mars, Skorpió elvektől szintén befolyásolt epét. Hozzá tartoznak a támasztással, tárolással, raktározással valamint elhalással kapcsolatos élettani folyamatok is. Ásványi sója a csontozat, fogak felépítéséhez, véredények, emésztőnedvek képződéséhez nélkülözhetetlen kalcium foszfát. Hiánya a fogak romlását, bőrirritációkat, emésztési zavarokat eredményezheti.

 

 

A Bak betegséghajlamai

 

A sovány, inas Bak sokkal szívósabb, mint megjelenése mutatja. Hosszú életű, nagy teherbírású, de megszokásainak oly mértékben rabjává válhat, hogy az évek multával minden rugalmasságát elveszíti. Tudatállapota csontjai, ízületei merevségén is tükröződhet. Hajlamos  lehet az ízületi gyulladások mindkét fajtájára, a csont-ízületi gyulladásra ill.a  reumás ízületi gyulladásra is. Ezek kialakulásához az is hozzájárulhat, hogy elégtelen emésztése miatt sav képződik ízületeiben. E tekintetben térde a legérzékenyebb testrésze, idős korában pedig csontritkulásra is hajlamosabb az átlagnál. A különböző fog és ínybetegségek, a bőr megbetegedései –pl. pikkelysömör, a kedélybetegségek – pl. depresszió, szorongás szintén problémákat okozhatnak.

 

A jegyben uralkodó Szaturnusz más, a többi jegy és bolygó által is befolyásolt betegségprincípiumokkal is kapcsolatba hozható. Hatása tettenérhető a kőképződés (vese, húgy-, epekő), szklerózis, zsugorodás, az öregedési folyamatok, elzáródások (gyomor és bélelzáródás, trombózis), hiánybetegségek (vitamin- , ásvány-, fehérjehiány, hajhullás) esetén is, valamint általában a krónikus betegségeknél.

 

Főleg a gyomrán spórol

 

Az egyszerű, könnyen elkészíthető, hagyományos fogásokat kedveli- pl. marhahús levest, leveshúst, hüvelyeseket. babot, lencseféléket. Ízlése puritánnak mondható. a kesernyés, savanykás, sós, enyhén füstölt, markáns ízeket részesíti előnyben, pl.a papírvékonyra vágott füstölt húsokat, szalonnát, kolbászt. Ha megszeretett valamit, akár éveken keresztül is képes minden nap ugyanazt enni, akár javára válik, akár nem. Már csak takarékossági okokból is kedveli a tartósított ételeket, konzerveket, amivel persze hosszú távon rengeteget árt magának, hiszen a köszvény, reuma és sok más betegség kialakulásában ezek is nagy szerepeket játszanak. Szélsőséges esetben az alapvető, az egészséges táplálkozás kritériumainak megfelelő minőségű fehérje, zsír, szénhidrát, vitamin-és ásványi anyag forrásokra is sajnál  áldozni.

 

 

Javasolt étrend

Mivel testi-lelki erőnléte fontos számára, ha rájön, hogy az egészséges falatoknak nem kell szükségszerűen méregdrágának is lenniük, képes módosítani táplálkozási szokásain.

Kalcium háztartását már fiatalon, tisztes távolban az öregkori csontritkulástól se árt egyensúlyba hoznia. Koleszterin mentes kalcium források az alacsony zsírtartalmú sajtok, joghurtok, tej, köles, lazac, szardínia, tofu, diófélék, narancs, brokkoli, kelkáposzta, spenót és paradicsom. Mivel foszfor háztartása is könnyen felborulhat – ami káros hatással van a kalcium felszívódására, tojást, halat és más húsféléket, diót, magvakat csak mértékkel fogyasszon

Természetes kalcium – foszfát források az uborka, spenót, saláta, füge, szilva, eper, mandula, lencse, teljes kiőrlésű búza, árpa, rozs.

Izületi gyulladásra való hajlamán az alkatához illő böjt-és más tisztító kúrák révén enyhíthet, és ekkor a más szempontból meg kimondottan ajánlott brokkolit, cukkinit, paradicsomot sem kell étrendjéből kiiktatnia. A szalicilátokban gazdag fűzfa kérge, bakszakáll levele, szárcsagyökér tea szintén eredményesen csillapítja ezeket a tüneteket, utóbbi a pikkelysömör kezelésében is hatékony segítséget nyújt.

Az egyébként alkatához illő magvakról, pl. mogyoró, dió, kesu- dió, földimogyoró, pisztáciáról már csak azért sem kell lemondania, mert idegrendszere egészséges működéséhez nagyobb szüksége van rájuk, mint más jegyeknek. Pörkölt, sós változatuk helyett azonban inkább natúr állapotban szerezze be őket a bioboltokból. A szintén uralkodó bolygójához, a Szaturnuszhoz tartozó sót a Vízöntőnél ismertetett természetes nátrium-klorid forrásokból pótolhatja.

 

A Bak és a felesleges kilók

 

Bár a jegyet uraló Szaturnusz inkább csontos semmint párnás alkatot kölcsönöz szülöttének, depressziós hangulatban pedig nassolás helyett inkább arra hajlamosítja, hogy még az éhhalál küszöbén is elfeledkezzen az evésről, lelassíthatja az anyagcserét. Ez, bizonyos egészségtelen szokásokkal párosulva túlsúlyt is eredményezhet.

 

Karrierje építése pl. annyira lefoglalhatja, hogy napközben még enni sincs ideje. A hűtőszekrényt vagy csak este fosztja ki, vagy munka közben, a számítógép előtt ülve fal valamit. Ha ráadásul eközben még dühös is, sós mogyoró és pisztácia hegyeken rágja át magát miközben talán nem is tudatosul benne: valójában belülről őrlődik. Lenyelt haragja aztán depresszióba csaphat át, amire egyébként is hajlamos. De hullámvölgyeit csak ideig-óráig  kerülheti el kedvenc fogásaival, hosszabb távon azonban csak eggyel több oka lesz arra, hogy elsírja magát ha rááll a mérlegre.

 

Erősségek

 

Mivel maga is úgy érzi, nincs nagyobb képtelenség egy elhízott Baknál, ha egyszer rászánja magad a fogyókúrára, és az ehhez szükséges életmód váltásra, kitartása, önfegyelme garantálja a sikert.

 

Bukatók

 

Kialakult szokásait csak nagy nehezen képes megváltoztatni. Ragaszkodása a nagyi csodálatos ízű, de nehéz fogásaihoz, önmagában is magyarázatot szolgáltathat súlyfölöslegére..

 

Javasolt mozgásformák

 

A fitt, teherbíró Bak első sorban azokat a mozgásformákat szereti, amelyek próbára teszik vagy növelik állóképességét:  pl.maratoni futás, hosszútávfutás, akadályfutás, hegymászás. Bár az olyan kontaktsportokat is kedveli, mint a labdarúgás,jobban vonzódik a magányosan is űzhető változatokhoz. A kerékpározás, úszás, kiadós séta erősíti a csontozatot, sűrűségüket pedig súlyemelés vagy jóga gyakorlatok révén növelheti. Utóbbiak teste lazaságának, rugalmasságának növeléséhez is nélkülözhetetlenek. A táncok közül a hagyományos – pl. klasszikus balett, jégtánc ill. a meghatározott koreográfián alapuló változatok ajánlhatók számára. Ha azonban ilyen szempontok alapján kell választania, hasznosabbnak találja a harcművészetek formagyakorlatainak elsajátítását.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helló Világ!

Üdv!

Ez az első bejegyzésed.

Most válassz ki egy Neked tetsző sablont a vezérlőpulton (Megjelenés/Sablonok), majd kezdd el a blogolást a Bejegyzések-re kattintva!

Jó blogolást kíván az Ingyenblog.hu Csapata.